Polgármesteri Hivatal

Dr. Tittmann János polgármester
Baranyai Lőrinc alpolgármester
Tallósi Károly címzetes főjegyző
Kecskésné Patos Szilvia aljegyző


Titkárság: 33/431-913


Szervezési osztály

Tóth János osztályvezető

A képviselő-testület működési dokumentumaiba betekintés biztosítása, választások, népszavazások bonyolítása.Műszaki osztály

Szenczi Gyula osztályvezető

Ügyfélfogadás: szerda 800 órától 1600óráig

Építéshatósági feladatok
Önkormányzati beruházások, és felújítási munkák bonyolítása
Beruházással kapcsolatos pályázatok készítése
Mezőőri feladatok
Közterület felügyelet

Építéshatósági feladatok
Dorog Város Jegyzőjének kiemelt építésügyi hatáskörébe tartozó települések és ügyintézői
Tájékoztató az építésügyi hatósági eljárásokról

I. számú ügyintézői körzet:
Marton Boldizsár vezető főtanácsos:
Dorog város teljes területe, Bajna, Nagysáp, Sárisáp

II. számú ügyintézői körzet:
Annavölgy, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Piliscsév, Tokod, Tokodaltáró, Úny

Környezetvédelmi feladatok, Kezelői hozzájárulások, Fakivágási engedélyek
Szeiler Viktor környezetvédelmi előadó

Kezelői hozzájárulás-kérelem közút-járda burkolatának felbontásához

Fakivágási engedélyezési eljárás közterületenKözigazgatási osztály

Chmelik Lászlóné 22. ajtó: hadigondozás, szociális és gyermekjóléti intézmények működési engedélyezése.
E-mail cím: kozigazgatas@dorog.hu, chmelik@dorog.hu

Szabó Krisztina (23. ajtó): rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, családi jogállás rendezés, eseti gondnok és ügygondnok  kirendelés, védelembe vétel, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, felsőoktatásban tanulók támogatása

Szuki Ferencné (15. ajtó): lakáspályáztatás,közgyógyellátás,  önkormányzati bérlakásba befogadás, bérlakásokkal kapcsolatos teendők (csere, kiutalás,felmondás   stb.), szoc.pol. igazolások, kamattámogatások

Nagyszőllősi Rita (21. ajtó): lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megáll.

Marosújvári Csabáné (21 ajtó): átmeneti segély, temetési segély, ápolási díj, köztemetés, környezettanulmányok (APEH és Nyugdíjbiztosító), jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén, gondozási szükséglet vizsgálata házi segítségnyújtásnál

Hervainé K. Ildikó (13 ajtó): mozgáskorlátozottak kedvezményei (közlekedési tám. gépkocsiszerzési és átalakítási tám.), telepengedélyezés, üzletek működési engedélye, magánszálláshelyek nyilvántartása, nem üzleti célú szálláshelyek engedélyezése, méhek vándoroltatása, játéktermek szakhatósági hozzájárulása, szakfordító és tolmácsigazolványok

Csuha Nikolett (14. ajtó): szabálysértési ügyek, birtokvédelmi ügyek, talált tárgyak, marhalevél, állattartással kapcsolatos feladatok

Letölthető dokumentumok:
Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához / kötelező felülvizsgálatához
Kérelem átmeneti segélyre, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.
Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.
Jövedelemnyilatkozat
Kereseti igazolás
Kérelem a közgyógyellátás megállapítására
Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.
Adatlap a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési, ill. átalakítási támogatásához
Kérelem a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához
Üzlet működésének engedélyezése iránti kérelem
Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.
Telepengedély kiadására irányuló kérelem
Kérelem temetési segélyhez, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.
Vagyonnyilatkozat
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem szociális rászorultság alapján, szükséges a jövedelemnyilatkozat és a vagyonnyilatkozat is.Pénzügyi osztály

Csunderlik Tibor osztályvezető


Adóhatósági ügyek:

Levelezési cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Pf.: 43.
Tel./Fax: (33) 431-299

Ügyfélfogadás időpontja:hétfő:1300 - 1600
szerda: 800 - 1200
1300 - 1600
Ügyintézők: Szabó Ilona Iparűzési adó
Adók módjára behajtandó köztartozások
Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése
E-mail cím: ado@dorog.hu
Faragó Károlyné Építményadó
Talajterhelési díj
Hagyaték
E-mail cím: faragone@dorog.hu
Jerola Mihály Gépjárműadó
Adóigazolás
Adó- és értékbizonyítvány
Letölthető dokumentumok:

Bejelentések, bevallások, kitöltési segédletek
Építményadó bevallás 2007.12.31-ig
Építményadó bevallás 2008.01.01-től
Építményadó bevallás 2009.01.01-től - .doc
Építményadó megállapodás - .doc

Mentességi nyilatkozat - .doc

Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap

Adatváltozást bejelentő lap helyi iparűzési adó esetén

2008. évi iparűzési adóbevallás ELLENŐRZÖTT (.xls)
2008. évi iparűzési adóbevallás - .doc
2008. évi iparűzési adó kitöltési útmutató - .doc
2009. évi iparűzési adóbevallás - .doc

Ideiglenes jellegű iparűzési adó bevallás - .doc
Ideiglenes jellegű iparűzési adó kitöltési útmutató - .doc

2007. évi általános iparűzési adóbevallás
Kitöltési útmutató
„B” jelű kiegészítő lap
„C” jelű kiegészítő lap
„D” jelű kiegészítő lap
„E” jelű kiegészítő lap

2006. évi általános iparűzési adóbevallás
Kitöltési útmutató
„B” jelű kiegészítő lap
„C” jelű kiegészítő lap
„D” jelű kiegészítő lap
„E” jelű kiegészítő lap

Bevallás gépjárműadóról - .doc (mozgáskorlátozotti mentesség bejelentéséhez is!)
Talajterhelési díj bevallása és kitöltési segédlete 2004. év
Talajterhelési díj bevallása és kitöltési segédlete 2005. év
Talajterhelési díj bevallása és kitöltési segédlete 2006. év
Talajterhelési díj bevallása és kitöltési segédlete 2007. év
Talajterhelési díj bevallása és kitöltési segédlete 2008. évre - .doc

Egyéb nyomtatványok:
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlákon mutatkozó túlfizetések rendezéséhez
Az adószámlákon nyilvántartott túlfizetések átvezetési kérelme más dorogi adóalany önkormányzati adószámlájára
Adó- és értékbizonyítvány kérő lap
Hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kérő lap

Kérelmek fizetési könnyítés, mérséklés iránt:
Tájékoztató
Méltányossági adatlap egyéni vállalkozók részére
Méltányossági adatlap gazdasági társaságok részére
Méltányossági adatlap magánszemélyek részére

Számlaszámok


Gyámhivatal

Telefon/fax: 33/ 431-299
A gyámhivatal feladat és hatásköre: ideiglenes hatályú gyermekelhelyezés és annak megszüntetése, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, kapcsolattartás szabályozása, döntés a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről, az utógondozói ellátás elrendeléséről, közreműködés a bírósági végrehajtási eljárásban, döntés az otthonteremtési támogatás megállapításáról, a gyermektartási díj megelőlegezéséről.

Ügyintézők:

Chmelik Lászlóné: ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel,gyámság, utógondozás, utógondozói ellátás
Telefon: 33/431-299/112.
E-mail: chmelik@dorog.hu

Császár Zoltánné: kiskorúak vagyoni ügye, örökbefogadás, kapcsolattartás
Telefon: 33/431-299/158.

Dancsné Reményi Mónika: intézményben elhelyezett gondokoltak, tartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás
Telefon: 33/431-299/116.

Grósz Judit: otthonukban élő gondnokoltak, családi jogállás rendezés, családbafogadás, kiskorú házasságkötésének engedélyezése
Telefon: 33/431-299/130

Gyámhivatali ügymenetOkmányiroda

Muzslai Mária vezető

Cím: 2510 Dorog, Esztergomi út 1.
Telefon: 33/ 431-299,
Fax: 33/ 431-258

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 800-1530, Péntek: 800-1230.
Kedd: szünnap

Ebédszünet: naponta 1230-1300
Személyi igazolvány, útlevél, lakcím igazolvány, vezetői engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, egyéni vállalkozói igazolvány váltása, elektronikus ügyfélkapu, gépjármű ügyintézés, népesség nyilvántartás, anyakönyvi ügyintézés
Letölthető dokumentumok: www.bm.huDorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Molnárné Király Éva ügyvezető

Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71.
Telefon: 33/431-299,
Fax: 33/441-416
F-mail: kht@dorog.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 1300-1600, Szerda: 800-1200 és 1300-1600
Lakás és ingatlankezelés, társasházi közös képviselet ellátása, városi oktatási, nevelési és sport intézmények gondnoklása, vagyongazdálkodás, útfenntartás, parkfenntartás, közterület üzemeltetés, közvilágítás, köztisztasági feladatok ellátása, temető üzemeltetése, gyepmesteri telep üzemeltetéseDorogi Többcélú Kistérségi Társulás

Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71.
Telefon/fax: 33/ 441-191
E-mail: kisterseg@dorog.hu
web: www.dtkt.hu
Ügyfélfogadási idő: naponta 800-1600
A 15 települést átfogó dorogi kistérséget érintő feladatok koordinálása, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés.Kincstár

Hanszkó Éva vezető

Önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának biztosítása.
Telefon: 33/431-179,
Fax: 33/ 431-573,
E-mail: kincstar@dorog.hu

 Frissítve: 2008. július 16.

Vissza