Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekről
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Archivum
Frissítve: 2009. szeptember 13 17:43:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

  Pályázati Felhívás: Ismét lehet pályázni homlokzat-felújításra, nyílászárók cseréjére  
Frissítve: 2017. február 01 11:31:32

Pályázat

"Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2017."

 

 

Dorog Város Kommunális Közalapítványa, Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. (továbbiakban: Kiíró) az előző évben kiírt sikeres pályázatok alapján 2017. évre ismét nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet változtatott formában alábbi feltételek szerint:

 

1. A pályázatok történetei és közös célja

Az elmúlt években a Képviselő-testület és a Baumit Kft. közösen pályázatot írt ki a „Év Homlokzat Felújítási Terv" megnevezéssel. A 2015 évben Dorog Város Kommunális Közalapítvány „Családiházas ingatlanok hőszigetelése nyílászárók cseréje" megnevezésű pályázatával együtt közösen került kiírásra az építési pályázat. A pályázat célja:

 

- Dorog Város utcaképeinek javítása, színes, korszerű építési anyagok felhasználásával, harmonikus, tetszetős épülethomlokzatok megjelenítése. Elkészült 2011 év nyarán két nyertes homlokzat. Az első díjat a Mária utca és a Szent József utca sarkán található élelmiszer üzlet nyerte el, a második díjat a Bécsi út és Csolnoki út sarkán található vendéglátó épület  kapta meg. 2012-ben szintén elkészült 2 db homlokzat felújítás. Az első díjas egy helyi védett épület lett a Bécsi úton a városközpontban. A második díjat egy kétszintes Mária utcai ingatlan nyerte. A 2013-évben már 3 homlokzat felújítást támogatott a pályázat, a Bécsi úton 2 db étterem újulhatott meg és egy vegyes funkciójú zártsorú homlokzat a városközpontban. 2014-es évben egy családiház korszerű, kortárs, innovatív anyagokkal felújított homlokzata nyert a pályázaton. 2015-ben a Bécsi úti körforgalom saroképülete nyert a felújítási pályázaton, mely 2016 év elején lesz dísze a főutcánknak. A 8 új homlokzat a pályázati dokumentáció alapján készült el, így megismerteti a városlakókkal a bíráló bizottság által színvonalasnak ítélt portál homlokzat felújítást, a példamutató és követendő építészeti magatartást.

 

- A dorogi családi házak épületenergetikai racionalizálása, maximum 500.000 Ft visszatérítendő kamatmentes 2 év lefolyású hitel támogatása mellett. Az alapítvány évente maximum 3 millió Ft-ot tud a pályázat keretében kiosztani.

2. Pályázó

A megmérettetésben az ingatlan tulajdonos vehet részt.

 

3. A részvétel feltételei

3.1. Pályázni 2 féle támogatási rendszerrel lehet a pályázati kiíráson belül külön-külön, illetve együttesen is, ha mind két támogatás rendszer feltételnek megfelel.

3.1.1. Az első támogatási rendszer, Dorog Város Kommunális Közalapítvány támogatásával a dorogi családi házak nyílászáró cseréjére és a homlokzat hőszigetelésre.

3.1.2. A második támogatási rendszer Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. támogatásával, bármely dorogi épület „esztétikai" homlokzat felújítására.

3.2. Az első támogatási rendszer feltételei (Dorogi Kommunális Közalapítvány):

 

-  az épület funkciója családi ház és Dorog város közigazgatási területén található,

- nyílászárók cseréje, illetve épület hőszigetelés (az elbírálásnál a komplett pályázat előnyben részesül),

- a felhasznált anyagok megfelelőségi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek,

- a pályázó (kérelmező) nyilatkozata (igazolás) arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél van-e hiteltörlesztése, annak havi törlesztő összege, valamint annak lejárati időpontja,

- pályázó (kérelmező) munkáltatói jövedelem igazolása,

- KHR- Központi Hitelinformációs Rendszer (régi nevén: BAR- Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) adatbázisában szereplő személy nem pályázhat,

- az odaítélt támogatási összeg 10%-a visszatartásra kerül,

- a pályázónak a munka elvégzésére vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van, melyet a Műszaki Osztály felé kell megtennie a beruházás megkezdésétől számított 12 hónapon belül. A visszatartott 10% összeget csak a bejelentést követően, valamint a Műszaki Osztály által ellenőrzött munka átvétele után kaphatja meg. A hitel folyósításától számított 12 hónapon belül a munkát be kell fejezni,

- a kamat mértéke a mindenkori jegybanki kamat 2-szerese,

- a földhivatali ingatlan-jelzálogjog bejegyzés költsége, valamint a majdan ingatlan- jelzálogjogtörlésre vonatkozó költség a pályázót terheli,

-  határidőre való leadás,

-  pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).

3.3. A második támogatási rendszer feltételei (Dorog Város Év Homlokzati Terve):

- az épület Dorog város közigazgatási területén található,

- a pályázatban szereplő épület, homlokzat burkolat minimum 80%-ának, a Baumit Kft. által készített, forgalmazott építőanyagnak kell lennie,

- a pályázaton történő részvételhez az 2. számú megfelelően kitöltött jelentkezési lap és a 3. számú megfelelően kitöltött aláírt tulajdonosi nyilatkozat szükséges,

- határidőre való leadás,

- pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).

3.4. A pályázaton belül mindkét támogatási rendszert meg lehet pályázni, de akkor mindkét feltétel rendszernek meg kell felelni.

 

4. Kizáró okok

Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.

 

5.1.  Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) Bíráló Bizottsága

-  Dorog Város Kommunális Közalapítvány tagjai,

- 1 fő szakértő.

 

5.2.A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) Bíráló Bizottsága

- dr. Tittmann János, Dorog Város Polgármestere,

- Kékessy Péter, Baumit Kft. építész tanácsadója,

- Dankó Kristóf, Dorog Város Főépítésze,

- Végh Éva, művésznő,

- Dorog Város Kommunális Közalapítvány által delegált személy.

A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

 

5.3. Ha minkét támogatási rendszeren részt kíván venni a pályázó, akkor mindkét bírálóbizottságnak véleményeznie kell a pályázatot.

 

6.1. Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázat támogatása:

A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M-Ft- támogatást nyújt a pályázók között, pályázatonként maximum 500.000,-Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentesen.

6.2. A második támogatási (Dorog Város Év Homlokzati Terve) rendszer pályázat támogatása díja:

-1. díj:

 

- A pályaműben szereplő homlokzat kialakításához szükséges, a Baumit Kft. által forgalmazott homlokzati színvakolat (max 500 m2) díjmentes felajánlása, ezenfelül a homlokzati hőszigetelő rendszer valamennyi általuk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes áron történő rendelkezésre bocsátása,

- 800.000 Ft Dorog Város Önkormányzatának felajánlása.

 

6.3. Ezen felül minden olyan pályázó, aki vállalja, hogy Dorog Főépítészével és a Baumit Kft.-vel egyeztetett színekkel és struktúrával oldja meg a homlokzat felújítása során a felületképzést, akkor  a homlokzati hőszigetelő rendszer valamennyi általunk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes árat ajánl fel a Baumit Kft.

 

6.4. A Kiíró a díjak mellett külön elismerést adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.

 

6.5. A díjat a pályázó kapja, a 2. számú melléklet figyelembe vétele mellett.

 

6.6. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság megőrzi.

 

7. A pályázati anyag összeállítása:

A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok határidőre történő benyújtása.

 

7.1.  Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati anyag tartalmi követelménye:

A 1. számú melléklet teljes körű kitöltése az abban meghatározott mellékletek csatolása.

A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve.

 

7.2. A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati anyag tartalmi követelménye:

A pályázati anyag nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is benyújtható.

  • Helyszínrajz (m=1:500)
  • Tervezett alaprajzi részlet az átalakított területről (m=1:100)
  • Tervezett, átalakított homlokzat (m=1:100)
  • Műszaki leírás, a pontos beépítendő anyagok, színek megnevezésével.
  • 1 db színes látványkép
  • 1 db fotó az átalakítandó homlokzatról

A/4 dokumentációba lefűzve;

 

Nyilatkozatok:

  • Jelentkezési adatlap                                      (2. sz. Melléklet)
  • Tulajdonosi nyilatkozat                               (3. sz. Melléklet)

A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja. A pályázati anyagra kérjük ráírni Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2017"

8. A Pályázat benyújtása

  •  A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton, tértivevényesen.
  • A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje: 2017. március 22. pályázat beadásának helye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

A beadási illetve postára adási határidő után érkező, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el.

 

9. Határidők, dátumok:

A pályázat meghirdetése:                                                     2017. január 27.

A pályázatok benyújtási határideje:                                2017. március 22.

A támogatás elbírálásának határideje:                            2017. április 26.

A támogatott pályázatok teljesítésének határideje:  2017. október 19.

 

10. A Pályázatok értékelésének folyamata és eredményhirdetése:

A benyújtott pályázatok értékelését, az arra létrehozott bizottság az elbírálás határideéig áttanulmányozza és meghozza döntését.  A bizottság döntéséről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Pályázó írásbeli tájékoztatást kap.

Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a http://www.dorog.hu// weboldalon lesz elérhető.

11.1. Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati támogatásának átvétele:

A megítélt támogatás pénzbeli kifizetése a Pályázó részére, Bankon keresztül történik, előfinanszírozással.

11.2. A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati támogatásának és a díj átvétele:

A megítélt díj pénzbeli kifizetésére a megítélt támogatás mértékének megfelelő összegű (kiegyenlített) számla becsatolását követően (utófinanszírozással) kerül sor.

Amennyiben pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.

 

Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (2. számú melléklet) megadott címen írásban vagy telefonon értesíti.

 

12. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések:

A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

 

A pályázáshoz sok sikert kíván a Dorog Város Önkormányzat képviselő-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft.

 

 

1. számú mellékletKérelem

 (Az első támogatási rendszer-(Dorogi Kommunális Közalapítvány))

 

 

KÉRELEM

Gázfűtésre történő átállás, valamint lakóépület hőtechnikai

(azaz energia megtakarítást eredményező)

felújítására

 

Személyi rész:

Kérelmező adatai

Kérelmező

Kérelmező házastársa

Név:

Leánykori név:

Születési hely, év, hó, nap

Anyja neve:

Lakcíme: állandó

                Ideiglenes

Munkahelye:

Beosztása:

A kérelmezővel együtt élő, illetve eltartott családtagok:

Név

Kapcsolata a kérelmezővel

Születési hely és idő

Foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jövedelem

Egyhavi nettó jövedelemFőfoglalkozásból

Egyéb tevékenységből származó jövedelem

Kérelmező

 

 

 

Házastárs

 

 

 

Kérelmezővel egy háztartásban  élő családtag, ............................

...............................................

 

 

Kérelmezővel egy háztartásban  élő családtag, ............................

...............................................

 

 

Kérelmezővel egy háztartásban  élő családtag, ............................

...............................................

 

 

 

Az igénylő vagy házastársa (élettársa) gyermektartást

 

................................................... nevű gyermek után kap, vagy fizet*...............................Ft-ot,

 

................................................... nevű gyermek után kap, vagy fizet*...............................Ft-ot,

 

................................................... nevű gyermek után kap, vagy fizet *..............................Ft-ot,

 

....................................................nevű gyermek után kap, vagy fizet *..............................Ft-ot.

 

A KÉRELMEZŐ LAKÁSHELYZETE ( A kérelemmel érintett ingatlan adatai)

Általános adatok:

Az ingatlan címe: ....................................................................................................................

Hrsz.-a: ..................................................................................................................................

 

Nagysága: ................................... m2

 

Szobaszáma: ............................... db

A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA

 

........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

..................................................................

 

Gázfűtésre történő átállás esetén:

ÉGÁZ engedély száma:.......................................................................................................

 

Költségvetés összege: .................................................................................................... Ft

 

Rendelkezésre álló saját erő nagysága: ........................................................................... Ft

 

Igényelt támogatás összege: ........................................................................................... Ft

 

Hőtechnikai (azaz energia megtakarítást eredményező) felújítás esetén:

 

Az ingatlan építésének éve: .................................................................................................

 

A külső nyílászárók száma (ajtó + ablak ) ......................................................................... db

Az ingatlan homlokzatának területe

( teljes homlokzat felület - nyílászárók felülete ): ............................................................. m2

 

A felújítás során felhasználni kívánt nyílászáró típusa: .........................................................

 

A felhasználni kívánt nyílászáró hőátbocsátási tényezője: ........................................W/m2K

A felújítás során felhasználni kívánt

Homlokzatvakolat rendszer megnevezése:............................................................................

 

A felújítást követően az ingatlan külső falának hőátbocsátási tényezője: ................... W/m2K

 

Költségvetés összege: ........................................................................................................ Ft

 

Rendelkezésre álló saját erő nagysága: .............................................................................. .Ft

 

Igényelt támogatás összege: .............................................................................................. Ft

 

EGYÉB KÖZLENDŐK:

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

................................................... 

 

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése, aláhúzása a hatóság félrevezetésének minősül.

Hozzájárulunk, hogy személyi adatainkba Dorog Város Képviselő-testületének tagjai, a nem képviselő bizottsági tagok, valamint a Kommunális Közalapítvány Kuratóriumának tagjai feldolgozás céljából betekinthessenek.

 

Kelt: .........................................................., ............... év  ...........................hó  .......nap

 

................................................                                               ...............................................

                     Igénylő                                                                                      Házastársa, élettársa

 

Szig.száma: ..............................                                                Szig.száma: ..............................

 

* A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

 

A kérelem mellékletei:

- Az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelemnyilatkozatai

- nyugdíjas esetén nyugdíjszelvénye

- munkanélküli esetén munkanélküliségre vonatkozó igazolás

- az ingatlan tulajdoni lapja ( 30 napnál nem régebbi )

- gázfűtésre történő átállás esetén ÉGÁZ által engedélyezett tervrajz és másolati példánya

- tömblakás esetén a társasház hozzájárulása a kémény használatához, illetve kémény építéséhez

- kémény építés esetén jogerős építési engedély

- költségvetés

- hőtechnikai felújítás esetén az ingatlan alaprajza és homlokzati rajza (vázlatterv szinten)

- hőtechnikai felújítás esetén a felhasználni kívánt anyagok műbizonylatai

2. számú melléklet

Jelentkezési adatlap

(A második támogatási rendszer-(Dorog Város Év Homlokzati Terve))

 

A pályázó /ingatlan tulajdonos/ neve:

 

Születési dátum:

 

Állampolgárság:

 

Terv készítőjének neve, címe:

 

A pályázó levelezési címe:

A pályázó telefonszáma:

A pályázó e-mail címe:

Az épület megnevezése:

Az épület pontos címe:

 

A beruházás becsült értéke:

 

 

 

...........................................................................................................................

           helység                  év                            hónap                       nap

 

 

                                                                                                                                                             ............................................................................

                                                                                                                                                                                                     aláírás

 

 

 


3. számú melléklet

Tulajdonosi nyilatkozat

(A második támogatási rendszer-(Dorog Város Év Homlokzati Terve))

Alulírott..........................................................., 

 

....................................................................... cím alatti ingatlan tulajdonos az alábbiakat betartom.

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy velem szemben az „Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve" pályázati kiírása megadott kizáró okok egyike sem áll fenn.

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban megjelölt épület szerzői jogaival rendelkezem.

 

Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályázati mellékletek alapján az épület dokumentációját, illetve az épületről készített állóképeket a szerzői jogok megtartása mellett valamennyi médiumban közzétegye és publikálja.

 

Arra az esetre, ha a pályázati kiírás 6. pontja szerinti díjazásban részesülök, kötelezettséget vállalok, hogy a 9. pontban megjelölt határidőre (2017. október. 19.) az épület felújítását a pályázati dokumentációban megtervezett módon elkészíttetem. Tudomásul veszem, hogy ellenkező esetben 2017. november 10. napjáig a díj részét képező építési anyagokat a BAUMIT Kft. részére maradéktalanul vissza kell szolgáltatnom, vagy ha ez az anyagok avulása, minőségük megromlása vagy bármilyen egyéb ok miatt nem lehetséges, aktuális kiskereskedelmi forgalmi értéküket meg kell térítenem. A Dorog Város Önkormányzatától a díjazás keretében kapott összeget pedig ugyanezen, határidőn belül a 2017. november 10. aktuális banki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal vissza kell fizetnem.

 

Kijelentem továbbá, hogy az adatlapon megjelölt építtető a pályázat feltételeit és az elbírálás módszerét megismerte és tudomásul vette, a helyszínen történő zsűrizéshez és a publikáláshoz, szükséges dokumentáláshoz hozzájárult.

 

 

1. Tanú:  neve.......................................................

                  címe:......................................................

 

 

2. Tanú: neve.......................................................

                 címe:......................................................

 

.........................................................................................................................

                 helység                   év                               hónap               nap

 

                                                                                                                             ............................................................................

                                                                                                                                                                   aláírás 

 

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia