Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Archivum
Frissítve: 2009. szeptember 13 17:43:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

  Pályázati felhívás a Szolgálat intézményvezetői állására  
Frissítve: 2018. április 27 12:35:07
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. október 16-től 2023. október 15-ig szól

A munkavégzés helye:

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat)
ellátása és intézményvezetői irányítása.
(Az intézmény székhelyén Dorog város közigazgatási területén, továbbá Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települések közigazgatási területén)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

- Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja szerinti felsőfokú végzettség, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott követelményeknek való megfelelés
- Legalább 5 éves, családsegítő, vagy gyermekjóléti szakterületen megszerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz
- a képesítést igazoló okirat egyszerű másolata
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott képzési kötelezettségeknek eleget tesz
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen való megtárgyalásához járul hozzá
- szakvizsga megléte előnyt élvez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. október 16.

Pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 28., hétfő 15 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tittmann Réka Emberi Erőforrás Osztályvezető nyújt a 33/431-299 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Dorog Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erőforrás Osztály (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) címére történő megküldésével.

vagy

személyesen: Dorog Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erőforrás Osztály (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.)

A Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa által létrehozott döntés előkészítő bizottság véleményezi. A kinevezésről a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Dorog Város Önkormányzatának honlapja

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia