Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Archivum
Frissítve: 2009. szeptember 13 17:43:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

  Eucharisztia 1938-2020: Kiállítás, konferencia, szentmise és díszkivilágítás avató az Európa Napon  
Frissítve: 2018. május 14 12:25:14

Május 12-én rendezte meg Dorog Város Önkormányzata az Európa Nap - a Párbeszéd Napja ünnepét a mûvelõdési házban, az Eucharisztia 1938-2020 címû programsorozat nyitórendezvényeként.
1938-ban rendezte meg elõször hazánk, pontosabban Budapest az Eucharisztikus Világkongresszust, amelynek programjaihoz Dorog aktívan csatlakozott. 2020-ban ismét a fõváros ad otthont a négyévente a világ valamely városban megrendezendõ ünnepségsorozatnak. Dorog - nyolcvan év után - ismét szerepet kap ebben. A konferenciateremben megrendezett ünnepségen a városvezetõk, a helyi egyesületek, alapítványok és érdeklõdõk mellett részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyûlés alelnöke is.

dtpj.JPG
Dankó József alpolgámester ajánlotta a megjelentek figyelmébe az alkalomra készült kiállítást. A tablók szép hátteret adtak az Eucharisztia 1938-2020 címû konferenciához. A megnyitón a dorogi Cantate kórus Komm zu mir címû ismeretlen szerzõtõl származó, illetve Pitoni: Cantate Domino címû éneket hallhatták Kovácsné Fódi Krisztina karnagy vezényletével.
A konferencián az Eucharisztia témakörérõl tartottak elõadásokat a meghívott elõadók. Elsõként dr. Török Csaba egyetemi tanár beszélt a közösség erejérõl. Az Eucharisztia mint az Egység szentsége jelenik meg. Dr. Török Csaba kitért arra, hogy nyolcvan évvel ezelõtt több ezer bányász fogadott hitet és hûséget az anyaszentegyházhoz dr. Schmidt Sándor bányaigazgató vezetésével a szénoltár elõtt. A közösség ereje megmutatkozott a település fejlesztésében. Zárógondolatként azt kívánta, hogy ezen nagyszabású ünnepség, majd a 2020-as világkongresszus után újabb 80 évvel (2100-ban) a dorogiak ismét büszkék lehessenek az eltelt évtizedekre, városuk fejlõdésére.
Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész Egy asztal vendégei vagyunk - Eucharisztia a Szentírás alapján címmel tartott elõadást, szintén kiemelve, hogy az egyház lényege maga a közösség.

kfa_eloadas.JPG
Dr. Németh Tamás egyetemi tanár, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora a református egyház oldaláról mutatta be a témát: Az Úrvacsora, mint a Krisztussal való közösség címû elõadásán keresztül.
Dr. Tittmann János polgármester A szent és a profán határán címmel beszélt az Eucharisztia témájáról. - A mi világunk a rendezett univerzum, Isten mûve vagy kapcsolatban áll vele - mondta, majd a szent és a profán elválasztásáról beszélt.
A konferencia elõadói és a résztvevõk az alkalomra készült - Csíkszentmihályi Róbert érem- és szobrászmûvész alkotását megidézõ - kitûzõt kaptak ajándékba Dorog Város Önkormányzatától.
A konferenciát követõen a rossz idõjárás miatt a Jubileum téri szabadtéri helyett a Szent Borbála templomban celebrált dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és Szerencsés Zsolt tb. kanonok, a Szent Borbála templom plébánosa szentmisét. A misén huszonhat hittanos elsõáldozására is sor került Krisztus mennybemenetelének ünnepe elõtt.
Idézet dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek szentbeszédébõl: - Krisztus mennybemenetelének ünnepe a mi reménységünket is mutatja. A mi emberségünkrõl is többet árul el, mint amit magunk szoktunk gondolni saját magunkról. Becsüljük magunkat annyira, amennyire a teremtõ Isten becsül minket! És akkor rájövünk, hogy nem ennek a földi életnek a keretei között mozog az a nagy projekt, amit Isten alakított ki rólunk. Akkor rájövünk, hogy ez a földi élet csak a létünk egy részét alkotja. Valóban igaz az, hogy most vagyunk útközben a cél felé, és nem mindegy, hogy ezen az úton hová gyûjtjük a kincseket.
Ezt értették meg 80 évvel ezelõtt a dorogiak, amikor az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére a Jubileum téren szénoltárt emeltek. Dorog és a szén... Gyerekkorunkban az iskolában még meg kellett tanulni azt az éneket, hogy „Vonat, hajó, gép, a gyár, hogyha szén nincs, egy se jár". Abban az idõben a szén volt a gazdaság egyik fõ motorja. A dorogi emberek számára pedig ez volt az élet. Ez adta a munkát, a megélhetést, ezért áldozták sokan az idejüket, az erejüket, az egészségüket, és nem kevesen - adassék tisztelet az emléküknek - az életüket is. Tanuljuk meg a régi dorogiaktól, hogy Istennek ajánljuk, ami az életünkben a legszebb és a legfontosabb. És akkor egyszerre értelem, rend és öröm költözik az életünkbe. Nem a hiábavaló örök keresés, nem az értelmetlen hétköznapok szürkesége, hanem a bennünk, családjainkban, közösségünkben, városunkban bontakozó és végül mindig gyõztes isteni terv járja át az életünket. Ennek a megújuló és az örök boldogságba tartó életnek a kegyelmét kérjük mindannyiunk számára. Ámen.

diszkivilagitas_aldas.JPG

A szentmise zárásaként a hívek elõtt felavatták a Szent Borbála templom díszkivilágítását. Dr. Erdõ Péter kiemelte, mennyire példaértékû Dorog Város Önkormányzatának és a Szent Borbála Plébániának az együttmûködése, amely megmutatkozik a kívül-belül megszépült templomon, illetve most a díszkivilágítás kialakításánál is.

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia