Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Archivum
Frissítve: 2009. szeptember 13 17:43:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

  Álláspályázat: beruházási, műszaki ügyintéző munkakör  
Frissítve: 2019. február 05 16:06:47
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Dorogi Polgármesteri Hivatal beruházási, műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Dorog, Bécsi út 79-81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet, 15. Építési igazgatási területen II. besorolási osztályban: szakirányú középfokú iskolai végzettség
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beruházások projekt szintű előkészítése és részvétel annak lebonyolításában. Önkormányzati épületek, utak, közművek építésével, működésével, fenntartásával, felújításával ás átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. Pályázatok előkészítése, bonyolításban való részvétel, a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás, beszámolók, jelentések készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat, Dorog Város Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló rendelete rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Középiskola/gimnázium, szakirányú műszaki szakképesítés
Beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, gyakorlat - 1 év szakmai tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
B kategóriás jogosítvány
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Elvárt kompetenciák: Jó szintű precizitás, önállóság, terhelhetőség, felelősségtudat, együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint; legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 § meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szenczi Gyula Műszaki Osztályvezető nyújt a 06 33/431-299/114-es melléken.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DOR/1276/2019, valamint a munkakör megnevezését: beruházási, műszaki ügyintéző
Személyesen: Nagy Antalné, 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak tartalmilag és formailag megfelelő, határidőben beérkezett pályázatok elbírálására a személyes meghallgatást követően a vezetői értekezleten kerül sor. A személyes meghallgatás pontos időpontjáról a pályázók telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatást kapnak. A pályázati anyagok elbírálásának eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.
A pályázati kiírás közzétételének hely: dorog.hu, 2019. 02. 05.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a dorog.hu honlapon szerezhet.

 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia