Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Dorog Város Polgármestere - Dr. Tittmann János
Frissítve: 2017. augusztus 31 11:06:36 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

Elérhetõsége:                        Dorogi Polgármesteri Hivatal
Cím:                                           2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon:                                    06-33-431-913

Fax:                                           06-33-431-377

E-mail:                                      pmester@dorog.hu

 

Fogadónap:                            Letölthetõ itt: A polgármester jogállása
A polgármester a települési önkormányzat képviselõ-testületének képviselõje, és a képviselõ-testülete egyes hatásköreit a polgármesterre ruházhatja. A polgármester kaphat mind önkormányzati, mind államigazgatási hatósági jogköröket, de ennek ellenére sem lesz a polgármester az államigazgatási jogkörök fõ hordozója, mert feladatainak zöme az önkormányzatisághoz, a helyi önkormányzati ügyek intézéséhez, a képviselõ-testülethez, illetve a képviselõ testület által reá átruházott hatáskörökhöz kapcsolódik.

A polgármester feladat- és hatásköre:

a képviselõ-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt;
a jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásában;
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, és egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a képviselõ-testületnek a hivatal belsõ szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzõ és az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében.
Dorog Városában a polgármester megbízatását fõállásban látja el, s õ felelõs az önkormányzat eredményes mûködéséért, mint a képviselõ-testület vezetõ tisztségviselõje.

Dorog város polgármesterei:
1990-1994 Dr. Dávid Anna
1994- Dr. Tittmann János

Dorog Város Alpolgármestere:
A képviselõ-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

Dorog Város alpolgármesterei:
1990-1994 Palkó Gábor
1994-2002 Szalánczay Péter
2002-2010 Baranyai Lõrinc

2010- Deák Ferenc

2014- Dankó József

Bõvebb információ a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX.  törvényben és a  képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról   szóló 2/2015. (01.30.) számú rendeletében található.

 

vissza

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia