Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
Frissítve: 2019. december 12 12:41:50 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

Regionális fejlesztési alap

 

 

 

 

 


ELKEZDÕDÖTT A REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM RÉSZLETES TERVEZÉSE

17 / 07 / 16

Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér épül a városközpontban. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 250 millió Ft-os vissza nem térítendõ uniós pályázati támogatás segítségével valósul meg.

Dorogon 250 millió Ft-os uniós pályázati támogatásból egy országosan is egyedülálló kiállítóteret tartalmazó bányamúzeum nyithatja meg kapuit hamarosan. A Reimann-altáró mûemlékileg védett alagút bejárata mellett 2017 nyarán elkezdõdnek az elõkészítési munkák. Jaksics László építészmérnök õsz végére készíti el a kortárs épület építészeti és kiviteli tervdokumentációt.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerzõdésnek köszönhetõen a tervek szerint két galériával osztott, nagy belmagasságú épületben kap helyet.

A mintegy száz négyzetméteres terepmodell segítségével interaktív, autentikus környezetben jelenhet majd meg a megye, azon belül Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér. A látványtér unikum Magyarországon, hiszen több rétegben, több dimenzióban mutatja be a várost és a város alatt húzódó bányajáratokat a vasúttal együtt.

 

Dorog a város arculatát, középületeit, számos lakóépületét, filozófiáját köszönheti a bányászatnak.

 

A projektrõl bõvebb információt a www.dorog.hu oldalon olvashatnak.

 

Madarász Tímea

sajtóreferens

30/431-1652


regionlisfejlesztsialap.jpg

ELKEZDÕDÖTT A BELSÕ MAKETTVILÁG TERVEZÉSE


2017 szeptemberében folytatódnak a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum elõkészületi munkálatai. Ezekben a hetekben az attrakciómenedzsment-tervének készítése során a belsõ makett-világ megjelenésérõl és témáiról döntenek és elkészíttetik a modellek-terveit a szakemberek. A marketing-stratégia felvázolása is megtörténik, amelynek lényege, hogy a közönséget - az építés folyamatát végigkísérve - bevezesse az új miniverzum világába.
Külön eljárásban a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya elvégeztette a beruházás elõkészítéseként a lámpakamra bontását, amelyre azért volt szükség, hogy nagyobb területen, szélesebb látókörben nézhessünk majd a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumra. A lámpakamra helyén a miniverzumot kiszolgáló parkolók kapnak majd helyet.
Az ütemtervnek megfelelõen zajlik a tervek építéshatósági engedélyezési eljárása, ezzel párhuzamosan pedig készülnek a kiviteli tervek.

tiszta_placcaReimannnl.JPG

A lámpakamra helyén parkolókat alakítanak majd ki a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumba érkezõ látogatók számára 


Dorog, 2017. október 5.


regionlisfejlesztsialap.jpg

 

 

 

TERVEZÉS ALATT A MINIVERZUM KIÁLLÍTÓTERE

 

 

2019 májusában megnyitja kapuit egy országosan is egyedülálló bányászattörténeti látogatóközpont Dorogon. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerzõdésének megkötését követõen a projektmenedzsment megkezdte mûködését. A kötelezõen ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a marketingstratégia megalkotására, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatok birtokában, a legkedvezõbb ajánlattevõkkel megkötésre kerültek a szerzõdések.
A projekt indításáról sajtóközlemény készült, az építési munkálatok helyszínén pedig B típusú tájékoztató tábla került kihelyezésre.
Az októberben elkészült marketing stratégia iránymutatásait figyelembe véve a projektmenedzsment elõkészítette a látogatóközpont berendezéséhez, a kiállítás összeállításához szükséges attrakció-menedzsment terv alapjait, amely 2018 januárjában készül el.
A tervezõ a miniverzum engedélyezési és kiviteli terveit elkészítette. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítése megkezdõdött.
A projektrõl bõvebb információt Dorog város hivatalos honlapján, www.dorog.hu kialakított aloldalon olvashatnak.

Dorog, 2017. november 28. 


 

regionlisfejlesztsialap.jpg

 

 

 

 

BEMUTATTÁK A 30 ÉVES EGYESÜLETNEK A KÉSZÜLÕ MINIVERZUMOT 

 

Dorog Város Barátainak Egyesülete 30 évvel ezelõtt, 1988. május 12-én alakult meg. A mûvelõdési házban jubileumi ünnepi közgyûlést tartottak az évfordulóra emlékezve. Dankó József elnök köszöntötte a mintegy 70 jelenlévõt. - Az elmúlt évtizedekre és jövõnkre nézve büszkék lehetünk arra, hogy 1988. május 12-én tíz dorogi lakos meghirdette programját arról, hogyan képzelik el városukban az ember alkotta értékek megvédését, közkinccsé tételét, az új elképzelések megteremtését. A kultúra hajdani értékeinek õrzése és feltámasztása ugyanúgy része lett ennek a várospolitikának, mint új hagyományok teremtése. Dorog elsõ civil szervezeteként vállaltuk az otthon, a szûkebb szülõföld szeretetének programját, a történeti feltárás teljességét, a hiányzó helytörténeti láncszemek megkeresését és összekapcsolását. Helytörténeti kiadványok, elõadások sora díszíti az elmúlt harminc esztendõt - mondta üdvözlõ beszédében.

x5039.JPG

Dankó József az ünnepi közgyûlésen résztvevõ dr. Tittmann János polgármesternek három dologért is kifejezte köszönetét. Az egyesület támogatásáért, amely a további könyvkiadásoknál segíti a civil szervezetet, a fogadást, amelyet az ünnepségre szervezett és az ajándék elõadást Simon Petra részérõl, aki a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításáról tartott vetítettképes beszámolót. „A résztvevõk elsõként láthatták és hallhatták a látogatóközpont kialakításának és berendezésének terveit. A Jaksics László építészmérnök tervei alapján készülõ kétszintes, galériás épület már önmagában is a kiállítás részét képezi majd. Színvilágával, funkcionális kialakításával és anyaghasználatával idézi meg a bányát és a bányászatot. A kiállítótérben egy 12 jelenetbõl álló makettvilág tárul a látogató elé, melyet interaktív elemek, kisfilmek, a szénmedencét bemutató terepasztal, játékos kvíz feleadatok tesznek még élményszerûbbé. „ - hangzott el Simon Petra elõadásában. Dr. Tittmann János polgármester köszönetét fejezte ki az egyesületnek azért, hogy az 1996-ban meghatározott Jövõnket építjük, de múltunkat nem feledjük! - városi mottó megvalósításához számos inspiráló ötlettel szolgáltak az egyesületi tagok és helytörténeti kiadványaik.
Menyhárt Csaba Kovács Lajosról, Dankó József dr. Csiffáry Nándor korábbi elnökökrõl emlékezett meg. A kutató gyermekek országos konferenciáján is sikerrel bemutatkozó Kovács Lili Tamara Kovács Lajos három meseregényérõl beszélt. A közgyûlésen Solymár Judit a Dorogi lexikon munkálatairól, Végh Éva a Dorogi füzetek mûvészetekrõl szóló kiadásait, míg Szabó-Berghauer Zoltán a tudományos írásokat elemezte. Egy különleges sporttörténet címmel dr. Bartalos József tartott elõadást, majd a szintén jubiláló Dorogi Ipartestület elnöke, Szûcs György lépett a pulpitusra.


Dorog, 2018. május 15.

 

 


  regionlisfejlesztsialap.jpg

OROSZLÁNYBAN EGYEZTETTEK A PARTNERSÉG JEGYÉBEN

 

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzumhoz hasonlóan, szintén pályázati forrásból (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008) újul meg az Oroszlányi Bányászati Múzeum. A projekt célja a múzeum területének rendezése, korszerû fogadókörülmények biztosítása, a meglévõ attrakciók interaktívvá tétele. A térségi bányászati emlékhelyek hálózatos rendszerének kialakítása érdekében, a dorogi és oroszlányi együttmûködés erõsítése kiemelten fontos feladat. Olyan kapcsolódási pontokat kell generálni, melyek a látogatót segítik a bányászat jobb megértésében, felkeltik érdeklõdését a téma szélesebb körû megértése iránt, további kiállítóhelyek felkeresésére ösztönözik õt. Annak érdekében, hogy a létesítmények ne egymás versenytársai, hanem kiegészítõ partnerei legyenek, a projektfelelõsök Simon Petra (Dorog) és Palotai Zoltán (Oroszlány) 2018. május 23-án egy oroszlányi tanulmányúton vettek részt, melynek során az attrakciómenedzsmentrõl egyeztettek.

Dorog, 2018. május 25.


 regionlisfejlesztsialap.jpg

TÖRTÉNETEKET MESÉLNEK A BÁNYÁSZATRÓL

18 / 06 / 12

A Dorogi Nyugdíjas Egyesület május 29-i, valamint a Városi Nyugdíjas Egyesület június 6-i gyûlésén résztvevõk tájékoztatót hallhattak a leendõ Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításáról. A kiállítás egyik fontos audiovizuális elemeként idõs bányászok, illetve hozzátartozóik visszaemlékezéseit láthatják és hallhatják majd az érdeklõdõk. Simon Petra projektfelelõs arra kérte az egyesületek tagjait, hogy emlékeikkel, történeteikkel hozzák közelebb a kor hangulatát a látogatókhoz.

X5137.JPG

Dorog, 2018. június 12.regionlisfejlesztsialap.jpg

IDENTITÁS ERÕSÍTÉS, JÓ GYAKORLATOKKAL
18/09/13

Szeptember 13-án „Az identitás és összetartozás erõsítése" címmel rendeztek konferenciát a Dorogi József Attila Mûvelõdési Házban.
Az eseményen a hasonló identitással és hagyományokkal rendelkezõ térségek mutatták be jó gyakorlataikat, közösségépítõ folyamataikat.
Elsõ elõadóként Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere mutatta be városukat és annak térségét, majd Nagy Tibor tartott elõadást a Szuhavölgyi Bányásztelepülések Szövetségérõl. A borsodi delegáció tagjai két olyan folyamatban lévõ projektet ismerhettek meg, melyek célja Dorog és térsége identitásának erõsítése, hagyományainak ápolása és megõrzése. Simon Petra projektfelelõs elsõként az Együtt a közösségfejlesztésért - Dorog és térségében címû projektet, majd a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításának terveit mutatta be.

Dorog, 2018. szeptember 14. 


regionlisfejlesztsialap.jpg
 
 
 
 
 
 
ÉRDEKES, INTERAKTÍV INFORMÁCIÓK A REIMANN HONLAPJÁN


A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2-1-15-KO1-2016-00004 számú projekt megvalósulásaként elõreláthatólag 2019 szeptemberében nyitja meg a kapuit. A látványossághoz kapcsolódó weboldal és Facebook oldal a napokban indult el. A felületeken hamarosan elérhetõek lesznek a fejlesztéssel és a megvalósítással kapcsolatos legfrissebb hírek és információk.

kls337ltvnyterv_reimann_2.jpg
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a Dorogi-szénmedence múltját mutatja be interaktív módon, kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas szórakozási és kikapcsolódási lehetõséget nyújtva.
https://reimann.hu
Facebook: #reimannminiverzum

Dorog, 2018. november 27. 

 
 
regionlisfejlesztsialap.jpg
 
MEGKEZDŐDÖTT A MINIVERZUM KIVITELEZÉSE

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdődött a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kivitelezése, a mélyépítési és alapozási munkák előkészítésével. Az épület szerkezetépítéséhez szükséges mélyépítési munkálatok folynak ezekben a hetekben az Esztergomi út - Hantken Miksa utca által határolt területen. A cölöpfal kialakításának célja a 12,5 méteres partfal biztosítása az építkezés idejére. A következő munkafázisban a lemezalap készítéssel megkezdődik az épületszerkezet kivitelezése.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerződésnek köszönhetően 250 millió Ft-os uniós pályázati támogatás segítségével és önkormányzati forrásból épül meg.
Dorog, 2019. február 25.


regionlisfejlesztsialap.jpgTUDATOS TERVEZÉS - FENNTRATHATÓ LÁTOGATÓKÖZPONTOK

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása volt az egyik központi téma a Tudatos tervezés - Fenntartható látogatóközpontok címmel rendezett konferencián, amelyet a lábatlani Gerenday Közösségi Házban tartott a Dorog és térsége Turizmus Egyesület és a helyi önkormányzat.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szűkebb hazánk turizmusfejlesztésével kapcsolatban a megyei önkormányzat szerepéről beszélt köszöntőjében, majd dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke A látogatóközpont, mint turistamágnes címmel tartott előadást.
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke az aktív turizmussal kapcsolatban beszélt a látogatóközpontokról.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum tervezési-építési folyamatairól és kialakításáról Simon Petra projektfelelős tartott előadást. A régióban már működő és kialakításra kerülő turisztikai attrakciókkal való szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy Dorog aktív szerepet vállaljon a megye turizmusában. A Közép-Európa-szerte egyedülálló makettvilágot bemutató látogatóközpont a tervek szerint a 69. Bányásznap rendezvényén nyitja meg kapuit.
Nyergesújfalun a Crumerum Látogatóközpont, Lábatlanon a Dunamente Ökoturisztikai, míg Péliföldszentkereszten a Gerecse Naturpark Látogatóközpont nyithatja meg kapuit a közeljövőben.
Dorog, 2019. március 20.

   regionlisfejlesztsialap.jpg

TUDATOS TERVEZÉS - FENNTRATHATÓ LÁTOGATÓKÖZPONTOK

 

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása volt az egyik központi téma a Tudatos tervezés – Fenntartható látogatóközpontok címmel rendezett konferencián, amelyet a lábatlani Gerenday Közösségi Házban tartott a Dorog és térsége Turizmus Egyesület és a helyi önkormányzat.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szűkebb hazánk turizmusfejlesztésével kapcsolatban a megyei önkormányzat szerepéről beszélt köszöntőjében, majd dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke A látogatóközpont, mint turistamágnes címmel tartott előadást.

Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke az aktív turizmussal kapcsolatban beszélt a látogatóközpontokról.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum tervezési-építési folyamatairól és kialakításáról Simon Petra projektfelelős tartott előadást. A régióban már működő és kialakításra kerülő turisztikai attrakciókkal való szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy Dorog aktív szerepet vállaljon a megye turizmusában. A Közép-Európa-szerte egyedülálló makettvilágot bemutató látogatóközpont a tervek szerint a 69. Bányásznap rendezvényén nyitja meg kapuit.

Nyergesújfalun a Crumerum Látogatóközpont, Lábatlanon a Dunamente Ökoturisztikai, míg Péliföldszentkereszten a Gerecse Naturpark Látogatóközpont nyithatja meg kapuit a közeljövőben.

Dorog, 2019. március 20.


regionlisfejlesztsialap.jpg
 
GŐZERŐKKEL KÉSZÜL A REIMANN

A víztelenítési és alapozási munkálatok befejezését követően, kezdetét vette a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum szerkezetépítése. A kivitelezést végző szakemberek több műszakban, nagy erőkkel dolgoznak a látogatóközpont kialakításán. Az építési munkálatokkal párhuzamosan készülnek azok a speciális makettek, interaktív berendezési elemek, installációk, melyek a Dorogi-medence bányászattörténetét elevenítik meg a 2019. augusztus 31-én átadásra kerülő intézményben. Közel harminc bányászatban érintett személyes visszaemlékezése is feldolgozás alatt áll. Mélyinterjúk és videofelvételek készülnek az élménybeszámolókról, melyeket elsőként a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban tekinthetnek meg az érdeklődők.

A beruházás a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 kódszámú uniós pályázati támogatásból valósul meg.

Dorog, 2019. május 28. 


 

regionlisfejlesztsialap.jpg
 
 

BOKRÉTA DÍSZÍTI A REIMANN-MINIVERZUM LEGMAGASABB PONTJÁT

 

Bokrétaünnepséget tartottak az épülő Reimann Bányászattörténeti Miniverzumnál július 18-án. Az esemény apropóját az adta, hogy elkészült az épület szerkezetének legmagasabb (14 méteres) pontja. Ercsey Áron, a kivitelező az Extreme-Park Környezetépítő Kft. és az EP Konstruktív Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a megrendelőnek és az építőmunkásoknak is ünnep ez az alkalom, amelyen köszönetet mondanak egymásnak a beruházás szereplői.
Dr. Tittmann János polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon szoros az átadási határidő. Az átadás a miniverzum belső tartalmának bővítésével folyamatos lesz, tehát átadása nem záró esemény, hanem egy hosszú folyamat nyitánya. Kiválogatjuk majd az egyéni gyűjtők tárgyait, új életre hívjuk a művelődési házban egykor aktívan működő modellező kört. Végső célunk pedig az, hogy nagyon sokan szeressék, tiszteljék az itt megjelenő tartalmakat.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy idegenforgalmi szempontból jelentős beruházás épülésének tanúi vagyunk. Komárom-Esztergom megye kiemelt célja a turizmusfejlesztés. A látogatóközpontok építésének korszakát éljük, de ez a beruházás több lesz annál: kiindulópont egy régi álom megvalósításához, amellyel Dorog nagyot lép a turizmusfejlesztésben. Itt lesz körülöttünk a múlt, de a jövővel együtt lesz bemutatva. Dorog kistérségi centrum és ezt a szerepét jól betölti, az átadandó miniverzum pedig nem csak Dorogé, hanem a bányászati hagyományait ápoló kistérségé is.

Fotógaléria: Dorog Város Önkormányzata facebook oldal 

Dorog, 2019. július 20. 


regionlisfejlesztsialap.jpg
 
 Közép-Európában egyedülálló makettvilág készül

Az október közepén megnyíló Reimann Bányászattörténi Miniverzum kiállítási elemei csaknem teljesen elkészültek. A pécsi Geo-Gráf Kft. munkatársai 3D nyomtató segítségével, egyedi méretarányt használva készítik el a maketteket.
Számos mozgó-világító elem színesíti a Dorogi- medence szénbányászatának jelentős mozzanatait bemutató jeleneteket A valósághű ábrázoláshoz olykor az egész „makett-dobozt" mozgásra kell bírni, ehhez magas minőségű villanymotorokat használnak a készítők.

Dorog, 2019. szeptember 11.


regionlisfejlesztsialap.jpg

Elkészültek a belső terek a Reimannban

A hónapok óta zajló építkezés a végéhez közeledik, a Miniverzum belső terein az utolsó simításokat végzik a szakemberek.
Elkészült a csigalépcső, amely egy szimbolikus kast ölel, mely a bányászatban teher- és személyszállításra alkalmas felvonó berendezés. Ilyen és ehhez hasonló megoldások színesítik majd a kiállítást.
Dorog, 2019. szeptember 15


 

 regionlisfejlesztsialap.jpg

ÁTADTÁK A REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUMOT


A bányásztemplomban megtartott Szent Borbála-napi misét követően december 1-jén átadták a Reimann-miniverzumot.
A Dorogi Bányász Zenekar közreműködésével kezdődött meg az ünnepség, amelyen köszöntőt mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Beszédében kiemelte, hogy térségünk turisztikai origója az intézmény, amelynek jelentőségét nem csak a városlakók, hanem a bányászatra, hagyományaikra büszke környékbeli települések is magukénak tudhatják. Az állam, a megyei önkormányzat és a város komplex összefogásával, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg a jelképekkel teli, kortárs bemutató eszközöket felvonultató épület (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004 pályázati azonosító szám).
Dr. Tittmann János polgármester kiemelte, augusztusban a futókör, a 69. Bányásznapon a Zrínyi iskola átadása után újabb avató ünnepen, új közösségi tér átadásán vehetünk részt. A városvezető emléklapokat adott át a tervezésben, kivitelezésben részt vett szakembereknek, majd az intézmény bemutatására hívta az érdeklődőket.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumról további információkat találnak a Reimann facebook oldalán.
Dorog, 2019. december 2.


 

 regionlisfejlesztsialap.jpg

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A DOROG BÁNYÁSZAT- ÉS IPARTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÓTÉR ÉPÍTÉSE

2019. 12. 10.

2019. december 1-én átadták a Reimann Bányaszattörténeti Miniverzumot. A projekt zárásaként egy olyan épület valósult meg mely, interaktív látványelemek segítségével mutatja be Dorog bányászattörténetét.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 számú és "Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása" című projekt megvalósítására
250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításával a térség bányászati hagyományainak megőrzésére és bemutatása nyílt lehetőség a kortárs eszközök, a mozgókép és a makettvilág segítségével.

Az épület önmagában, anyag- és eszközhasználatában is szimbolikus: megjeleníti a korabeli bányákban látható tárnát, kast, ácsolatokat.
A miniverzum terepmodell formájában és makettek segítségével különböző bányászati időszakokat idéz meg, lehetővé téve az időutazást a régmúltból a jelenbe ívelő események és helyszínek különleges élményt nyújtó bejárhatóságával.

A múltnak való emlékállítás és a hagyományok megőrzése mellett, a Reimann feladata új impulzusok, élmények nyújtása a látogatóknak, akik végig járva az épületet, a régmúlt történelmet modern köntösbe bújtatva fedezhetik fel. A kiállítótérben a burkolatok, falak, mennyezet úgy lett kialakítva, hogy a látogató átérezhesse a régi bányászok életét, munkáját, mindezt a mai eszközökkel megjelenítve. Többek között a bányászok visszaemlékezései érintőképernyős eszközökön tekinthetők meg, time-lapse animáció segítségével megnézhető a bányászathoz kapcsolódó dorogi középületek fejlődése, VR-szemüveg segítségével interaktív élményben lehet részünk a képzeletbeli kas aljában.

A beruházás szorosan kapcsolódik a város szlogenjéhez, amely így hangzik: „Jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük" Az épület és a környezet arculatának színvilágát is, a fent említett gondolatiság inspirálta.

A beruházásnak köszönhetően a Reimann Bányásszattörténeti Miniverzum 4 darab új munkahelyet teremtett.

 

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén belül valósult meg.

dOROG, 2019. DECEMBER 11.

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia