Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekről
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hivatali Közlemények
Frissítve: 2018. december 07 10:07:27 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

 

 

 

FOGADÓNAPOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

 

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ
2018. november 29-én, a városházán tartja fogadónapját.

 


 

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselõ telefonon és e-mailen elérhetõ: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselõ november 21-én a Gáthy Zoltán városi Könyvtárban 16-17 óra között tartja fogadónapját. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
HOMÁNYI-TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselõ e-mailen elérhetõ: timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ minden hónap páros hétfõjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petõfi iskolában. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENÕ önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ. Tel.: 30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ. Tel.: 30/993-4599
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ fogadónapját idõpont egyeztetés alapján tartja. Telefon, e-mail: 70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselõ e-mailen elérhetõ: sziglir@gmail.com


 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A VOLÁNBUSZ ZRT. a KTI Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságának kezdeményezése alapján 2018. december 9-étől a 810 Budapest - Piliscsaba - Kesztölc autóbuszvonal megszűntetését tervezi.  Ehhez kapcsolódóan a 800 Budapest - Pilisvörösvár - Piliscsaba - Dorog - Esztergom autóbuszvonal menetrendjének kismértékű módosítása az alábbi mellékletben letölthető:

 

800 Budapest - Pilisvörösvár - Piliscsaba - Dorog - Esztergom  és

800 Esztergom - Dorog - Piliscsaba - Pilisvörösvár - Budapest menetrend 

 

Menetrendi jelek és magyarázatai 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dorog lakossági tájékoztató kiadványa

 

- a környezetében mûködõ veszélyes ipari üzemrõl

- a veszélyes tevékenységekrõl és a lehetséges súlyos balesetekrõl,

- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

 

Itt letölthetõ.   

  

 


 

 

Pályázati felhívás

 

Felsõoktatási rendszerben, nappali tagozaton dorogi tanulók támogatására

 

A pályázat és a pályázati ûrlap itt letölthetõ:

 

Pályázat

 

Pályázati ûrlap 

 

 

 

 


Tájékoztatás

 

Szünidei gyekmekétkeztetésrõl

 

A tájékoztatás itt letölthetõ:

  

 

 

 


 

 

 Pályázati felhívás

 

Önkormányzati tulajdonban lévõ lakások értékesítésére és bérbeadására

 

 

A felhívás itt letölthetõ:  

 

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé váló további intézkedésekrõl szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fûtési költségek viselésével összefüggésben.

 

A kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentéseket a Dorogi Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. Háztartásonként egy darab igény nyújtható be.

 

Igénybejelentõ lapok és az Adatkezelési tájékoztatók, letölthetõk Dorog város honlapjáról (http://www.dorog.hu/), vagy személyesen – ügyfélfogadási idõben, hétfõn: 13.00 órától- 16.00 óráig, szerdán: 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától, 16.00 óráig - az ügyfélszolgálaton vehetõk át.  

A benyújtási határidõ: 2018. október 15.  

Határidõn túl benyújtott igényt nem áll módunkban befogadni!  

Igényelhetõ fûtõanyagok:  

  • tûzifa,

  • szén,

  • propán-bután palackos gáz,

  • propán-bután tartályos gáz,

  • fûtõolaj,

  • pellet/brikett.

 

Az igényelt fûtõanyag fajtája késõbb nem módosítható!

Itt letölthetõ:

Adatkezelési tájékoztató

Igénybejelentõ nyilatkozat 

 

                                                                                                 Dorog Város Önkormányzata


 

 

 

 


 

 

Pályázat

 

A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján páláyzatot hirdet

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A pályázat itt letölthetõ: 

 

 

 


 

 

  TÁJÉKOZTATÓ

A Dorogi Rendõrkapitányság tájékoztatja Önöket Dorog Város körzeti megbízottjainak neveirõl, elérhetõségeirõl:
- Csongrádi Norbert rendõr fõtörzsõrmester: + 36 70/658-1516
- Sztána Gergely rendõr törzsõrmester: + 36 70/504-2319

A körzeti megbízottak fogadóórái a Dorogi Rendõrkapitányság tanácstermében (Dorog, Mátyás király utca 1.):
minden páros hét szerdai napja 9-9.30 óra között

 


 

Tájékoztató

 

2018. május 20-tól a MÁV-START Zrt. módosítja menetrendjét a 2 Budapest-Esztergom vasútvonalon. A vasúti csatlakozások biztosítása érdekében, ugyanettõl az idõponttól kezdõdõen, a KNYKK Zrt. is - ellátásért felelõs, Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztetve - hozzáigazítja az érintett autóbusz járatait a változó vasúti menetrendhez. Az új menetrend szöveges leírása és az új menetrend itt letölthetõ.  

 

Esztergom - Dorog - Kesztölc - Piliscsév - Dág - Piliscsaba

 

Esztergom - Csolnok - Dág - Piliscsaba

 

Esztergom - Tokod - Sárisáp - Piliscsaba

 

Menetrendi értesítés 

 

 

 

 

 


 

 

Pályázati felhívás

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Intézményvezetõi (magasabb vezetõ) beosztás betöltésére

 

A pályázati felhívás itt letölthetõ: 

 

 

a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetõi (magasabb vezetõ) beosztás betöltésére

 

A pályázati felhívás itt letölthetõ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Értesítés

 

 

Esztergom - M1 jelû autópálya közötti R11 jelû gyorsforgalmi út tanulmánytervének készítésérõl a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF Zrt.) lakossági fóroumot tart városunkban, melynek idõpontja 2018. április 25. (szerda) 1600 óra, helye Polgármesteri Hivatal tanácsterme.  

 

 

 


 

 

 

F E L H Í V Á S

 

"Év Homlokzat Felújítási Terve 2018" pályázat meghirdetése: 

 

Itt letölthetõ:

 

Pályázati kiírás

Jelentkezési adatlap:

Tulajdonosi nyilatkozat 

 

 

 

 


 

 

Pályázati Felhívás

 

"Dorogi lakóingatlanok hõszigetelése, nyílászárók cseréje, fûtés korszerûsítésére" 

 

Itt letölthetõ:  

 


Idõs hozzátartozót ápol? Kérjük, szánjon idõt egy kérdõív kitöltésére. Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését.
A kérdõív 2018. június 30-ig érhetõ el az alábbi linken:


http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103/

 

 

 


 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozata az Esztergomi járás közigazgatási területén

található települések PRRS minõsítésérõl

 

a határozat itt letölthetõ 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lakossági tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Dorog városban, 2018. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.

 

Az adatfelvételek megnevezései:

 

 

- Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei

 

- A lakosság utazási szokásai

 

- Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata.

 

 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezõi végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematika-statisztikai módszertani alapokon, véletlenszerûen választották ki, a válaszadás önkéntes.

 

További tájékoztatást munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak.

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

 


 

 

 


Pályázati felhívás

 

 

1.) A támogatás célja: Dorog legszélesebb értelemben vett értékeit gazdagító közösségi tevékenységek támogatása.
2.) Támogatás felosztás módja: nyílt pályáztatás.
3.) Pályázók köre: Dorogi székhelyû és Dorog területén kifejtett tevékenységet végzõ bejegyzett
polgári önszervezõdések.
4.) A Pályázat feltételei:
- az elmúlt 3 év tevékenységének rövid bemutatása
- a szervezet 2018. évi munkatervének bemutatása
- a szervezet 2018. évi költségvetésének bemutatása
- pályázati program leírása
- pályázati program költségvetésének bemutatása
- elszámolási kötelezettség vállalása
- megvalósításról szóló tájékoztatási kötelezettség vállalása (megvalósított program leírása, fotódokumentáció).
5.) Pályázat kiírása:
A pályázat kiírásáról a Képviselõ-testület a februári ülésén dönt.
Pályázat beadási határideje: 2018. március 10.
A pályázat személyesen, postai, vagy elektronikus úton is benyújtható.
A pályázat elbírálásáról a Képviselõ-testület a márciusi ülésén dönt.
A pályázati adatlap Dorog Város honlapjáról www.dorog.hu letölthetõ.
Döntés elõkészítõ: Polgármesteri Hivatal Emberi Erõforrás és Hatósági Osztálya és a Képviselõ-testület Emberi Erõforrás Bizottsága.
Döntéshozó: Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Pályázati elszámolás határideje: 2018. december 31.

 

A pályázati adatlap itt letölhetõ:  

 

 

   


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) pályázatot hirdet alapítványi támogatás elnyerésére a Buzánszky Jenõ Labdarúgó Stadion fenntartására vonatkozóan


A Közalapítvány célja Dorog Város sportjának támogatása és ehhez kapcsolódó városfejlesztési célkitûzései megvalósításának elõmozdítása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához.

A Közalapítvány csak olyan pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók vállalják, hogy a Dorog Város Önkormányzata tulajdonában lévõ Buzánszky Jenõ Labdarúgó Stadiont (2510 Dorog, Köztársaság út 3.) a pályázati idõszakban fenntartják.

a) stadionüzemeltetés
b) stadionfejlesztés
c) karbantartás
d) mûködési költségek

A pályázati cél megvalósítását a Közalapítvány közvetve finanszírozza.
A Közalapítvány az alapítványi támogatást a pályázónak fizeti ki.
Pályázati keretösszeg: 5.200.000 Ft
Pályázó a pályázati cél megvalósulását köteles számlákkal hitelt érdemlõen igazolni.

A pályázatokat formanyomtatványon kell benyújtani egy eredeti és egy egyszerû másolati példányban, mely irat a www.dorog.hu internetes honlapról letölthetõ a „Támogatási kérelem" formanyomtatványon. A kitöltött kérelmet

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány.
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítványhoz" megjelölés feltüntetésével.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázati cél - költségvetést is tartalmazó - részletes leírását. A pályázati költségvetésben pontosan meg kell jelölni a pályázati cél megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló szerzõdéseket/ szerzõdéstervezeteket.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

Pályázati idõszak: 2018. november 1. - 2019. augusztus 31.
.


A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jogot a pályázati cél megvalósítására, és az ezzel kapcsolatban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az igénylésére. A Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy legjobb belátása szerint önállóan döntsön a pályázat elbírásáról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálásában közremûködõ Önkormányzat a pályázattal kapcso¬latos döntését vagy döntésének hiányát nem köteles megindokolni.

Dorog, 2018. október 10.
.
Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány

 

 

HIRDETMÉNY 

 

 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson

 

értékesítésre meghirdeti az alábbi,  tulajdonát képezõ ingatlanokat:  

 

 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittrágyaláson  

 

  bérlemény útján történõ hasznosításra meghirdeti:  

 

 

 

A hirdetmény itt letölthetõ: 

 

 

 


KÖZLEMÉNY

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) ezúton ad értesítést arról, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezi eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 3. § (1) bekezdés a. pontja szerinti elõzetes vizsgálati eljárás idult a Hatóságnál.
Az ügy tárgya és ismertetése az alábbi linken olvasható:

Elõzetes vizsgálati eljárás 

 


Pályázati felhívás

 

 

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány  

 

Pályázati felhívása

Támogatási kérelem 

 

 

 


 

 

 

Pályázati felhívás

 

Dorog Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet Dorogi József Attila Mûvelõdési Ház dekoratõr munkakör betöltésére.  

 

 A Pályázat itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

 Pályázati felhívás 

 


Dorog Város Önkormányzata a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Dorogi Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály mûszaki ügyintézõ munkakör betöltésére.

 

A pályázat itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

 

Tájékoztató 

 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya "A kullancsok, védekezés a kullancsok ártalma ellen" témában lakossági tájékoztató anyagot állított össze, mellyel szeretné a lakosság figyelmét felhívni a téma jelentõségére.

 

A tájékoztató itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

Tisztelt Ebtartó!

 

Dorog Város közigazgatási területén az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Dorog, Bécsi u. 79-81), illetve letölthetõk a www.dorog.hu honlapról; illetve fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. ;
  • Hivatal portáján, illetve az Ügyfélszolgálaton leadható
  • Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) az emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

 

Itt letölthetõ:

 

Ebösszeíró adatlap

 

 

 

Változásbejelentõ adatlap

 

 


 

 


 

Tájékoztatás

Dorog Város Helyi Választási Bizottsága (HVB)

 

 1/2016. (IV.11.) számú határozata 

 itt letölthetõ:

 

 


Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásáról 

 Tájékoztató veszettség elleni oltásról.pdf
Tulajdonosi tájékoztató.pdf

 

 


  Pályázati felhívás

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történõ betöltésére.

 

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.


Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történõ mûködtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevõ személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosA pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerzõdés megkötése útján szerezhetõ meg.
- Az önkormányzat a rendelõhelyiséget térítésmentesen biztosítja.

- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Muzslai Mária aljegyzõtõl, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a
muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu

-www.dorog.hu


  
      

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Dorog város területén mûködõ egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselõ látja el.

Munkaidõben elérhetõ telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetõségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

 

 

 


A falugazdász tájékoztatója.

A falugazdász ügyfélfogadási ideje Dorogon  a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 12 00  - 14 00 óráig tart.

 Telefonos elérhetõség: 06-30/ 513 5885,  06-70/ 436 3319

  Bercsényi Sándor falugazdász

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésbõl tartott állatok tartásának feltételeit, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületrõl köteles eltávolítani,

- az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül. A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Kele Tibor gyepmester elérhetõsége: 30/960-7199,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésbõl tartott eb állattartási helyének olyan mértékûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elõ - kizárólag az egyed jellemzõen agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minõsített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

 

A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Gyepmester elérhetõsége:
Kele Tibor:30/960-7199 

https://www.facebook.com/Ebrend%C3%A9szeti-Telep-Dorog-1748345025483631/?pnref=story

 

                                                                                                         Dorog Város Jegyzõje


Egyenlõ Bánásmód Hatóság felhívása


Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz, ha neme, életkora, faji hovatartozása bõrszíne vagy faji hovatartozása, vagyoni helyzete, anyanyelve, egészségi állapota vagy fogyatékossága, politikai vagy más véleménye, esetleg szexuális irányultsága, nemi identitása miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
Ügyfélfogadás :
Dr. Kócza Júlia egyenlõbánásmód referens ügyfélfogadása:
Veled-Érted Egyesület, Esztergom Simor utca 39.
30/900-4624
juliakocza@gmail.com
2018.03.06. 10:00-14:00

Egyenlõ bánásmód- mindenkit megillet!

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia