Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekről
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hivatali Közlemények
Frissítve: 2017. június 08 10:06:24 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

 

 

Dorog Város Önkormányzatának felhívása

 

Tisztelettel felhívjuk a dorogi székhelyû és/vagy telephelyû vállalkozások/szervezetek figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatást vagy termékértékesítést folytattak a dorogi közoktatási intézményekkel kapcsolatosan, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szemben követelést tartanak nyilván, Dorog Város Önkormányzatát tájékoztatni szíveskedjenek az alábbi elérhetõségen:
Dorog Város Önkormányzata Emberi Erõforrás és Hatósági Osztály, Dr. Tittmann Réka 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. e-mail: emberieroforras@dorog.hu)
Postai vagy elektronikus úton történõ részletes számla, valamint a számla kibocsátást igazoló szerzõdés másolatának megküldésével. Büntetõjogi és polgári jogi felelõssége tudatában tett nyilatkozattal.

Dorog, 2015. november 20.


Üdvözlettel:


Dr. Tittmann János
polgármester

Felhívás


 

FOGADÓNAPOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ
2017. június 29-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

 


 

Képviselõi fogadóórák

 

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselõ június hónapban telefonon, valamint e-mailen keresztül történõ egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselõ fogadóórája keretén A képviselõ házhoz megy: június 21-én a Zrínyi-lakótelepen, július 5-én Hegyalja utcában várja az érdeklõdõket 16-17 óra között. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu

KARCZ JENÕ önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ: 06 30/330-2622 vagy 33/431-915.
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselõ etelefonon elérhetõ: 06 30/993-4599.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ minden hónap páros hétfõjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petõfi iskolában. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ június hónapban telefonon, illetve e-mailen történõ egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Idõpont egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselõ telefonos egyeztetés alapján tartja fogadónapját. Idõpont egyeztetés: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselõ júliusban telefonos egyeztetés alapján tartja fogadónapját az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) Tel.: 30/970-8203. 


   

H I R D E T M É N Y

 Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt licittárgyaláson értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonát képező ingatlanokat:

 

Ingatlan címe

Hrsz.

Ingatlan nagysága

Ingatlan forgalmi értéke

Dorog, 4 db építési telek kialakítására alkalmas ingatlan

0318/1

Kivett: gazdasági épület, udvar, 3271 m2

10.303.650,-Ft

Dorog, Pataksor 77.

26

Kivett: beépítetlen terület

1193 m2

4.533.400,-Ft

Dorog, Zrinyi u.

1494/9

Kivett: présház

419 m2

3.000.000,-Ft

Dorog, Mária u.10.

1463/4/B/13

Kivett: egyéb helyiség

51 m2

2.300.000,-Ft

Dorog, Gárdonyi u.

1843

Kivett: gazdasági épület, udvar

111 m2

1.600.000,-Ft

 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt licittárgyaláson bérlemény útján történő hasznosításra meghirdeti:

 Dorog, Bécsi út 55. szám alatti, 1419/A/5 hrsz-ú 35 m2 alapterületű üzlethelyiségét.

 A licit induló összege: 2.310,-Ft/m2

 Dorog, Zsigmondy ltp.20. szám alatti, 731/3/A/104 hrsz-ú 21 m2 alapterületű üzlethelyiségét.

 A licit induló összege: 1.160,-Ft/m2

  

Valamennyi licittárgyalás időpontja:

 

2017. június 23. (péntek) 900-1200 óráig, a „Részletes tudnivalók” c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

  

Helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatala – Földszint 23. szoba

 

2510 Dorog, Bécsi út 79-81. A licittárgyaláson történő részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók” – aláírással igazolt – átvétele, valamint a bánatpénz befizetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály ( Dorog, Bécsi út 79-81. érdeklődni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-299).

 

Határideje: 2017. június 19. (hétfő) 1200 óra.

   


 

 

 Tájékoztatás

 

2017. 05. 11-én 800 - 1400 óra között Dorog, Schmidt lakótelep 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. sz., Schmidt lakótelep 23 Hõközpont területén 

 

áramszünet lesz. 

 

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A tervezett üzemszünetekrõl internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon.hu

 

A balesetek megelõzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztõt használni csak az E.ON-nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás elõírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a helyileg illetékes régió telefonszámán várjuk: Tatabányai régióközpont: 06 34/513 802

 


 Tájékoztató 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatója alapján a

2017. május 20-tól 2017. május 21-ig a tényleges vágányzár a Dunakeszi - Szob közötti vasútvonalat érinti, azonban a Budapest - Szob és Budapest - Esztergom vasútvonal közös, Budapesten belüli szakasza miatt, ez érinti a 2. sz. vasútvonalon közlekedõ járatok egy részét is. Az  állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplõ vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

 

A módosított menetrend itt letölthetõ:

 

 

 


 

 

 

 

Hirdetmény

 

 

 

a 2017. április 18-28-ig. meghirdetett lakáspályázatok  eredményérõl

 

 

 

Dorog, Baross G. ltp. 12.fsz.1.                                      Dobin Lászlóné és családja

Dorog, Zsigmondy ltp. 2/3/1.                                    Bukó Viktória és gyermeke   

Dorog, Zsigmondy ltp. 4/3/4.                                    Lempochnerné Bódi Zsanett Katalin és gyermekei

 

 

 

 

 

Dorog, 2017. május 11.

 

 

 

                                                                                                                                                          Dr. Tittmann János

                                                                                                                                                             polgármester

 

 

 


Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot hirdet

           

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

 

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre - 2017. július 1-tõl 2022. június 30-ig - szól.

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 4.

 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerû, jogszerû vezetése.  Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény költséghatékony mûködtetése, szolgáltatás fejlesztése. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú végzettség
 • Szociális szakvizsga
 • Legalább 3 év vezetõi gyakorlat
 • Büntetlen elõélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- a képesítést igazoló okiratok másolata

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- vezetõi program szakmai helyzetelemzésre épülõ elképzelésekkel

- nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségének   eleget tesz.

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

2017. július 1.

 

A pályázat benyújtásának idõpontja: 2017. május 31.

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tittmann Réka nyújt a 33/431-299

telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Dorog Város Önkormányzata címére (2510 Dorog, Bécsi u. 79-81.) történõ megküldésével vagy
 • Személyesen, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Emberi erõforrás és Hatósági Osztály

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselõ-

testület a meghallgatást követõ ülésén dönt a pályázat elbírálásáról.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. június 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Dorog város honlapja 2017. április 3.
 •  „Közhirré tétetik" (helyi újság)  

 


 

Tisztelt Ebtartó!

 

Dorog Város közigazgatási területén az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Dorog, Bécsi u. 79-81), illetve letölthetõk a www.dorog.hu honlapról; illetve fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

 • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. ;
 • Hivatal portáján, illetve az Ügyfélszolgálaton leadható
 • Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) az emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. 04. 24.

 

Itt letölthetõ:

 

Ebösszeíró adatlap

 

 

 

Változásbejelentõ adatlap

Kihelyezett gyûjtõládák:

 • - Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi rendelõ (Mária u. 20.)
 • - Polgármesteri Hivatal (Bécsi út 79-81.)
 • - Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténet Múzeum (Bécsi út 42.)
 • - Állatorvosi rendelõ és állatpatika (Dr. Prohászka Márta) (Bécsi út 87.)
 • - PET CARRIER állatkereskedés és kisállatkozmetika (Bécsi út 21.)
 • - Zrínyi Ilona Általános Iskola (Bécsi út 45.)
 • - Háziorvosi rendelõk (Rákóczi u. 9.)
 • - Zrínyi Ilona Óvoda (Hõsök tere 2.)
 • - Petõfi Sándor Óvoda (Iskola u. 2.)
 • - Petõfi Sándor Iskola (Iskola u. 4.)
 • - Hétszínvirág Óvoda (Otthon tér 2.)
 • - Eötvös J. Általános Iskola (Borbála ltp. 8.)
 • - Cats és Dogs állateledel, gazdabolt (Esztergomi út 15.)
 • - Idõsek klubja (Borbála ltp. 30.)

 

 

 

 


 

 

 Felhívás

 

bejegyzett polgári önszervezõdések pályázati támogatására

 

 

Itt letölthetõ:

 

Pályázati felhívás

 

Pályázati adatlap

 


 

 

Pályázati felhívás

 

 

A felsõoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók részére

 

Pályázati felhívás itt letölthetõ:

 

 

Pályázati ûrlap itt letölthetõ: 

 


 Tájékoztató 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatója alapján a

 

 

 2017. május 2-tõl  2017. július 29-ig Budapest-Nyugati- Esztergom vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt az alábbi módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, illetve Budapest Árpádhíd autóbusz állomás - Esztergom állomások  között vonatpótló autóbuszuk közlekednek a sötétített alappal jelölt menetrend szerint:

 

A módosított menetred itt letölhetõ:


 

Tájékoztató az óvodai felvételekrõl az 2017-2018-as nevelési évre

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017. január 27-én hozott határozata értelmében

 az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Dorogi Petõfi Sándor Óvodába, a Dorogi Zrínyi Ilona Óvodába és a Dorogi Hétszínvirág Óvodába

2017. május 02-tõl május 04-ig 8.00 - 17.00 óra között kerül sor.

 

Beiratkozás helye:

 

Dorogi Petõfi Sándor Óvoda 2510 Dorog, Iskola u. 2. Tel.: 06/33/521-450

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2510 Dorog, Hõsök tér 2. Tel.: 06/33/522-126

Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2510 Dorog, Otthon tér 8. Tel.: 06/33/522-095

 

-  Az óvodakötelezettségrõl

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Továbbiakban:  Nkt.)  rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év elsõ napjától, vagyis szeptember 1-tõl kezdõdõen napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdõdik, és addig az idõpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülõ az óvodai nevelésben történõ részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott idõpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Az óvodába a 2017-2018-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelezõ.

Az ezen határnapig született gyermekek 2017. szeptember 1-tõl óvodakötelesek.

(A 2014. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2018. szeptember 1-tõl kezdõdik.)

 

- Az óvodai felvételrõl

 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Errõl az Nkt.  49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthetõ.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik, és ennek tényét - a Védõnõi Szolgálattól kapott dokumentummal - igazolni tudja.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

születési anyakönyvi kivonat,

orvosi igazolás a kötelezõ védõoltások meglétérõl,

amennyiben rendelkezik szakértõi véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása érdekében,

 a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védõnõi Igazolás az életvitelszerû itt lakásról.

Taj kártya,

 mindkét szülõ személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

 

Az óvoda vezetõje az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülõvel, 2017. május 26 -ig.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtõl számított 15 napon belül Dorog Város Önkormányzat jegyzõjének címezve az óvodavezetõhöz lehet benyújtani.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezetõ dönt, a szülõk és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülõket.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttérõl igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a lakóhely szerint illetékes óvoda vezetõjének, valamint a település jegyzõjének!

 

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elõírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

 

- A körzethatárokról

 

Az óvodai körzethatárok elérhetõek Dorog Város honlapján a http://www.dorog.hu// oldalon.

 

-  Felmentési lehetõségrõl

A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülõ, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott idõtartam kezdõ idõpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõjéhez. Ha a szülõ nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz.

 

A Felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzõjének, másolatát óvodavezetõhöz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2017. május 2.

 

- Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülõje, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövõben külföldön teljesíti, elõzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2017. május 20.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ

a) aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülõi felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokról, illetõleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelezõ tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelõsségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

 

 A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülõ az intézmény vezetõjének átadott kérelmet nyújthat be. Az intézményvezetõ döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38. § a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Óvodák körzethatárai Dorog város területén itt letölthetõ:

 

Kérelem kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan itt letölthetõ: 

 

            Dorog Város Önkormányzata

 

 

 


 

Pályázat

 

"Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2017."

 

 

Dorog Város Kommunális Közalapítványa, Dorog Város Képviselõ-testülete és a Baumit Kft. (továbbiakban: Kiíró) az elõzõ évben kiírt sikeres pályázatok alapján 2017. évre ismét nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet változtatott formában alábbi feltételek szerint:

 

1. A pályázatok történetei és közös célja

Az elmúlt években a Képviselõ-testület és a Baumit Kft. közösen pályázatot írt ki a „Év Homlokzat Felújítási Terv" megnevezéssel. A 2015 évben Dorog Város Kommunális Közalapítvány „Családiházas ingatlanok hõszigetelése nyílászárók cseréje" megnevezésû pályázatával együtt közösen került kiírásra az építési pályázat. A pályázat célja:

 

- Dorog Város utcaképeinek javítása, színes, korszerû építési anyagok felhasználásával, harmonikus, tetszetõs épülethomlokzatok megjelenítése. Elkészült 2011 év nyarán két nyertes homlokzat. Az elsõ díjat a Mária utca és a Szent József utca sarkán található élelmiszer üzlet nyerte el, a második díjat a Bécsi út és Csolnoki út sarkán található vendéglátó épület  kapta meg. 2012-ben szintén elkészült 2 db homlokzat felújítás. Az elsõ díjas egy helyi védett épület lett a Bécsi úton a városközpontban. A második díjat egy kétszintes Mária utcai ingatlan nyerte. A 2013-évben már 3 homlokzat felújítást támogatott a pályázat, a Bécsi úton 2 db étterem újulhatott meg és egy vegyes funkciójú zártsorú homlokzat a városközpontban. 2014-es évben egy családiház korszerû, kortárs, innovatív anyagokkal felújított homlokzata nyert a pályázaton. 2015-ben a Bécsi úti körforgalom saroképülete nyert a felújítási pályázaton, mely 2016 év elején lesz dísze a fõutcánknak. A 8 új homlokzat a pályázati dokumentáció alapján készült el, így megismerteti a városlakókkal a bíráló bizottság által színvonalasnak ítélt portál homlokzat felújítást, a példamutató és követendõ építészeti magatartást.

 

- A dorogi családi házak épületenergetikai racionalizálása, maximum 500.000 Ft visszatérítendõ kamatmentes 2 év lefolyású hitel támogatása mellett. Az alapítvány évente maximum 3 millió Ft-ot tud a pályázat keretében kiosztani.

 

2. Pályázó

A megmérettetésben az ingatlan tulajdonos vehet részt.

 

3. A részvétel feltételei

3.1. Pályázni 2 féle támogatási rendszerrel lehet a pályázati kiíráson belül külön-külön, illetve együttesen is, ha mind két támogatás rendszer feltételnek megfelel.

 

3.1.1. Az elsõ támogatási rendszer, Dorog Város Kommunális Közalapítvány támogatásával a dorogi családi házak nyílászáró cseréjére és a homlokzat hõszigetelésre.

 

3.1.2. A második támogatási rendszer Dorog Város Képviselõ-testülete és a Baumit Kft. támogatásával, bármely dorogi épület „esztétikai" homlokzat felújítására.

 

3.2. Az elsõ támogatási rendszer feltételei (Dorogi Kommunális Közalapítvány):

 

-       az épület funkciója családi ház és Dorog város közigazgatási területén található,

- nyílászárók cseréje, illetve épület hõszigetelés (az elbírálásnál a komplett pályázat elõnyben részesül),

- a felhasznált anyagok megfelelõségi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek,

- a pályázó (kérelmezõ) nyilatkozata (igazolás) arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél van-e hiteltörlesztése, annak havi törlesztõ összege, valamint annak lejárati idõpontja,

- pályázó (kérelmezõ) munkáltatói jövedelem igazolása,

- KHR- Központi Hitelinformációs Rendszer (régi nevén: BAR- Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) adatbázisában szereplõ személy nem pályázhat,

- az odaítélt támogatási összeg 10%-a visszatartásra kerül,

- a pályázónak a munka elvégzésére vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van, melyet a Mûszaki Osztály felé kell megtennie a beruházás megkezdésétõl számított 12 hónapon belül. A visszatartott 10% összeget csak a bejelentést követõen, valamint a Mûszaki Osztály által ellenõrzött munka átvétele után kaphatja meg. A hitel folyósításától számított 12 hónapon belül a munkát be kell fejezni,

- a kamat mértéke a mindenkori jegybanki kamat 2-szerese,

- a földhivatali ingatlan-jelzálogjog bejegyzés költsége, valamint a majdan ingatlan- jelzálogjogtörlésre vonatkozó költség a pályázót terheli,

-  határidõre való leadás,

-  pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezõen elfogadja(k).

 

3.3. A második támogatási rendszer feltételei (Dorog Város Év Homlokzati Terve):

- az épület Dorog város közigazgatási területén található,

- a pályázatban szereplõ épület, homlokzat burkolat minimum 80%-ának, a Baumit Kft. által készített, forgalmazott építõanyagnak kell lennie,

- a pályázaton történõ részvételhez az 2. számú megfelelõen kitöltött jelentkezési lap és a 3. számú megfelelõen kitöltött aláírt tulajdonosi nyilatkozat szükséges,

- határidõre való leadás,

- pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezõen elfogadja(k).

 

3.4. A pályázaton belül mindkét támogatási rendszert meg lehet pályázni, de akkor mindkét feltétel rendszernek meg kell felelni.

 

4. Kizáró okok

Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezetõ tisztségviselõ azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezetõ tisztségviselõ. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, elõkészítésében, elbírálásában részt vett.

 

 

5.1.  Az elsõ támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) Bíráló Bizottsága

-  Dorog Város Kommunális Közalapítvány tagjai,

- 1 fõ szakértõ.

 

5.2.A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) Bíráló Bizottsága

- dr. Tittmann János, Dorog Város Polgármestere,

- Kékessy Péter, Baumit Kft. építész tanácsadója,

- Dankó Kristóf, Dorog Város Fõépítésze,

- Végh Éva, mûvésznõ,

- Dorog Város Kommunális Közalapítvány által delegált személy.

A Kiíró fenntartja a lehetõségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét elõre nem látható okok miatt megváltoztassa. Errõl a döntésérõl nem köteles a pályázat résztvevõit külön tájékoztatni.

 

5.3. Ha minkét támogatási rendszeren részt kíván venni a pályázó, akkor mindkét bírálóbizottságnak véleményeznie kell a pályázatot.

 

 

6.1. Az elsõ támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázat támogatása:

A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M-Ft- támogatást nyújt a pályázók között, pályázatonként maximum 500.000,-Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentesen.

 

 

6.2. A második támogatási (Dorog Város Év Homlokzati Terve) rendszer pályázat támogatása díja:

-1. díj:

 

- A pályamûben szereplõ homlokzat kialakításához szükséges, a Baumit Kft. által forgalmazott homlokzati színvakolat (max 500 m2) díjmentes felajánlása, ezenfelül a homlokzati hõszigetelõ rendszer valamennyi általuk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes áron történõ rendelkezésre bocsátása,

- 800.000 Ft Dorog Város Önkormányzatának felajánlása.

 

6.3. Ezen felül minden olyan pályázó, aki vállalja, hogy Dorog Fõépítészével és a Baumit Kft.-vel egyeztetett színekkel és struktúrával oldja meg a homlokzat felújítása során a felületképzést, akkor  a homlokzati hõszigetelõ rendszer valamennyi általunk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes árat ajánl fel a Baumit Kft.

 

6.4. A Kiíró a díjak mellett külön elismerést adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.

 

6.5. A díjat a pályázó kapja, a 2. számú melléklet figyelembe vétele mellett.

 

6.6. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság megõrzi.

 

 

7. A pályázati anyag összeállítása:

A pályázaton történõ részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok határidõre történõ benyújtása.

 

7.1.  Az elsõ támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati anyag tartalmi követelménye:

A 1. számú melléklet teljes körû kitöltése az abban meghatározott mellékletek csatolása.

A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve.

 

7.2. A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati anyag tartalmi követelménye:

A pályázati anyag nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is benyújtható.

 • Helyszínrajz (m=1:500)
 • Tervezett alaprajzi részlet az átalakított területrõl (m=1:100)
 • Tervezett, átalakított homlokzat (m=1:100)
 • Mûszaki leírás, a pontos beépítendõ anyagok, színek megnevezésével.
 • 1 db színes látványkép
 • 1 db fotó az átalakítandó homlokzatról

A/4 dokumentációba lefûzve;

 

Nyilatkozatok:

 • Jelentkezési adatlap                                      (2. sz. Melléklet)
 • Tulajdonosi nyilatkozat                               (3. sz. Melléklet)

A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve.

A pályázati feltételeknek nem megfelelõ pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja. A pályázati anyagra kérjük ráírni Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2017"

 

8. A Pályázat benyújtása

 • A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton, tértivevényesen.
 • A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje: 2017. március 22. pályázat beadásának helye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

A beadási illetve postára adási határidõ után érkezõ, vagy a kiírásnak meg nem felelõ pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el.

 

9. Határidõk, dátumok:

A pályázat meghirdetése:                                                     2017. január 27.

A pályázatok benyújtási határideje:                                2017. március 22.

A támogatás elbírálásának határideje:                            2017. április 26.

A támogatott pályázatok teljesítésének határideje:  2017. október 19.

 

 

10. A Pályázatok értékelésének folyamata és eredményhirdetése:

A benyújtott pályázatok értékelését, az arra létrehozott bizottság az elbírálás határideéig áttanulmányozza és meghozza döntését.  A bizottság döntésérõl a döntés meghozatalát követõ 15 napon belül a Pályázó írásbeli tájékoztatást kap.

Az eredményhirdetés pontos idõpontjáról és helyszínérõl bõvebb információ a http://www.dorog.hu// weboldalon lesz elérhetõ.

 

11.1. Az elsõ támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati támogatásának átvétele:

A megítélt támogatás pénzbeli kifizetése a Pályázó részére, Bankon keresztül történik, elõfinanszírozással.

 

11.2. A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati támogatásának és a díj átvétele:

A megítélt díj pénzbeli kifizetésére a megítélt támogatás mértékének megfelelõ összegû (kiegyenlített) számla becsatolását követõen (utófinanszírozással) kerül sor.

 

Amennyiben pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.

 

Az eredményhirdetést követõen a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (2. számú melléklet) megadott címen írásban vagy telefonon értesíti.

 

12. Szerzõi jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések:

A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

 

A pályázáshoz sok sikert kíván a Dorog Város Önkormányzat képviselõ-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft.

 

1. számú melléklet

Kérelem (Az elsõ támogatási rendszer-(Dorogi Kommunális Közalapítvány))

 

KÉRELEM

Gázfûtésre történõ átállás, valamint lakóépület hõtechnikai

(azaz energia megtakarítást eredményezõ)

felújítására

Személyi rész:

 

Kérelmezõ adatai

Kérelmezõ

Kérelmezõ házastársa

Név:

 

 


 


Leánykori név:

 

 


 


Születési hely, év, hó, nap

 

 


 


Anyja neve:

 

 


 


Lakcíme: állandó

 

 


 


                Ideiglenes

 

 


 


Munkahelye:

 

 


 


Beosztása:

 

 


 


 

 

A kérelmezõvel együtt élõ, illetve eltartott családtagok:

Név

Kapcsolata a kérelmezõvel

Születési hely és idõ

Foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

Jövedelem

 


Egyhavi nettó jövedelem Fõfoglalkozásból

Egyéb tevékenységbõl származó jövedelem

Kérelmezõ

 

 

 

Házastárs

 

 

 

Kérelmezõvel egy háztartásban  élõ családtag, ............................

...............................................

 

 

Kérelmezõvel egy háztartásban  élõ családtag, ............................

...............................................

 

 

Kérelmezõvel egy háztartásban  élõ családtag, ............................

...............................................

 

 

 

 

Az igénylõ vagy házastársa (élettársa) gyermektartást

 

................................................... nevû gyermek után kap, vagy fizet*...............................Ft-ot,

 

................................................... nevû gyermek után kap, vagy fizet*...............................Ft-ot,

 

................................................... nevû gyermek után kap, vagy fizet *..............................Ft-ot,

 

....................................................nevû gyermek után kap, vagy fizet *..............................Ft-ot.

 

 

A KÉRELMEZÕ LAKÁSHELYZETE ( A kérelemmel érintett ingatlan adatai)

 

Általános adatok:

 

Az ingatlan címe: .........................................................................................................................

.

 

Hrsz.-a: .......................................................................................................................................

 

Nagysága: ................................... m2

 

Szobaszáma: ............................... db

 

A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

................................................................................... 

 

Gázfûtésre történõ átállás esetén:

 

ÉGÁZ engedély száma:....................................................................................................................

 

Költségvetés összege: ................................................................................................................ Ft

 

Rendelkezésre álló saját erõ nagysága: ....................................................................................... Ft

 

Igényelt támogatás összege: ...................................................................................................... Ft

 

Hõtechnikai (azaz energia megtakarítást eredményezõ) felújítás esetén:

 

Az ingatlan építésének éve: ..........................................................................................................

 

A külsõ nyílászárók száma (ajtó + ablak ) .................................................................................. db

Az ingatlan homlokzatának területe

( teljes homlokzat felület - nyílászárók felülete ): ...................................................................... m2

 

A felújítás során felhasználni kívánt nyílászáró típusa: ..................................................................

 

A felhasználni kívánt nyílászáró hõátbocsátási tényezõje: .................................................W/m2K

A felújítás során felhasználni kívánt

Homlokzatvakolat rendszer megnevezése:.....................................................................................

 

A felújítást követõen az ingatlan külsõ falának hõátbocsátási tényezõje: .............................. W/m2K

 

Költségvetés összege: ............................................................................................................... Ft

 

Rendelkezésre álló saját erõ nagysága: .......................................................................................Ft

 

Igényelt támogatás összege: ..................................................................................................... Ft

 

 

EGYÉB KÖZLENDÕK:

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

.....................................................................................

 

NYILATKOZAT

 

Büntetõjogi felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése, aláhúzása a hatóság félrevezetésének minõsül.

Hozzájárulunk, hogy személyi adatainkba Dorog Város Képviselõ-testületének tagjai, a nem képviselõ bizottsági tagok, valamint a Kommunális Közalapítvány Kuratóriumának tagjai feldolgozás céljából betekinthessenek.

 

 

Kelt: .........................................................., ............... év  ...........................hó  .......nap

 

 

 

 

................................................                                               ...............................................

                     Igénylõ                                                                          Házastársa, élettársa

 

Szig.száma: ..............................                                                Szig.száma: ..............................

 

 

* A megfelelõ részt kérjük aláhúzni!

A kérelem mellékletei:

 

- Az igénylõ és vele egy háztartásban élõk jövedelemnyilatkozatai

- nyugdíjas esetén nyugdíjszelvénye

- munkanélküli esetén munkanélküliségre vonatkozó igazolás

- az ingatlan tulajdoni lapja ( 30 napnál nem régebbi )

- gázfûtésre történõ átállás esetén ÉGÁZ által engedélyezett tervrajz és másolati példánya

- tömblakás esetén a társasház hozzájárulása a kémény használatához, illetve kémény építéséhez

- kémény építés esetén jogerõs építési engedély

- költségvetés

- hõtechnikai felújítás esetén az ingatlan alaprajza és homlokzati rajza (vázlatterv szinten)

- hõtechnikai felújítás esetén a felhasználni kívánt anyagok mûbizonylatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

Jelentkezési adatlap

(A második támogatási rendszer-(Dorog Város Év Homlokzati Terve))

 

A pályázó /ingatlan tulajdonos/ neve:

 

Születési dátum:

 

Állampolgárság:

 

Terv készítõjének neve, címe:

 

A pályázó levelezési címe:

 


A pályázó telefonszáma:

 


A pályázó e-mail címe:

 


Az épület megnevezése:

 


Az épület pontos címe:

 

A beruházás becsült értéke:

 

.

 

 

 

........................................................................................................................ 

                    helység                   év                     hónap                  nap  

 

 

 

                                                                                                                                                          .........................................................................

                                                                                                                                                                                                   aláírás


 

3. számú melléklet

Tulajdonosi nyilatkozat

 

(A második támogatási rendszer-(Dorog Város Év Homlokzati Terve))

 

Alulírott..........................................................., 

 

....................................................................... cím alatti ingatlan tulajdonos az alábbiakat betartom.

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy velem szemben az „Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve" pályázati kiírása megadott kizáró okok egyike sem áll fenn.

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban megjelölt épület szerzõi jogaival rendelkezem.

 

Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályázati mellékletek alapján az épület dokumentációját, illetve az épületrõl készített állóképeket a szerzõi jogok megtartása mellett valamennyi médiumban közzétegye és publikálja.

 

Arra az esetre, ha a pályázati kiírás 6. pontja szerinti díjazásban részesülök, kötelezettséget vállalok, hogy a 9. pontban megjelölt határidõre (2017. október. 19.) az épület felújítását a pályázati dokumentációban megtervezett módon elkészíttetem. Tudomásul veszem, hogy ellenkezõ esetben 2017. november 10. napjáig a díj részét képezõ építési anyagokat a BAUMIT Kft. részére maradéktalanul vissza kell szolgáltatnom, vagy ha ez az anyagok avulása, minõségük megromlása vagy bármilyen egyéb ok miatt nem lehetséges, aktuális kiskereskedelmi forgalmi értéküket meg kell térítenem. A Dorog Város Önkormányzatától a díjazás keretében kapott összeget pedig ugyanezen, határidõn belül a 2017. november 10. aktuális banki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal vissza kell fizetnem.

 

Kijelentem továbbá, hogy az adatlapon megjelölt építtetõ a pályázat feltételeit és az elbírálás módszerét megismerte és tudomásul vette, a helyszínen történõ zsûrizéshez és a publikáláshoz, szükséges dokumentáláshoz hozzájárult.

 

 

 1. Tanú:  neve.......................................................

                             címe:......................................................

 

 

 1. Tanú:  neve.......................................................

                             címe:......................................................

 

 

 

......................................................................................................................... 

                    helység                   év                     hónap                  nap  

 

 

 

                                                                                                                                                          ........................................................................

                                                                                                                                                                                                   aláírás

 


 

 

 

Tájékoztatás

 

Dorog Város Helyi Választási Bizottsága (HVB)

 

 1/2016. (IV.11.) számú határozata 

 itt letölthetõ:

 

 


Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásáról 

 Tájékoztató veszettség elleni oltásról.pdf
Tulajdonosi tájékoztató.pdf

 


 

 

 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 tájékoztatója az új õstermelõi igazolványról

 

 

a tájékoztató itt letölthetõ:

 

 


 

 

 Tájékoztató

A kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseirõl szóló tájékoztató itt letölthetõ:


  Pályázati felhívás

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történõ betöltésére.

 

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.


Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történõ mûködtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevõ személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosA pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerzõdés megkötése útján szerezhetõ meg.
- Az önkormányzat a rendelõhelyiséget térítésmentesen biztosítja.

- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Muzslai Mária aljegyzõtõl, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a
muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu

-www.dorog.hu


  
      

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Dorog város területén mûködõ egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselõ látja el.

Munkaidõben elérhetõ telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetõségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

 

 


 

Tisztelt Gazdálkodó!

 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõszakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú támogatása iránti kérelem elektronikus formában. A megyében a falugazdászok közremûködésével, mintegy 1500 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására kerülhet sor.

 

A területalapú támogatás ügyintézése fenti idõszakban elsõbbséget élvez, ezért az elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjai több településen változhatnak.

 

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igényelni, szíveskedjék felkeresni falugazdászát idõpont egyeztetés céljából.

 

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek intézésére a támogatási idõszakban a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

 

 

Körzeti iroda

Falugazdász

Telefonszám

 

Komárom, Szabadság tér 1.

Szilágyi Norbert

70/436 3324

Kiss Tamás Miklós

30/560 9193

Horváthné Tóth Beáta

30/500 8568

 

Esztergom, Széchenyi tér 6.

Keszthelyi Zoltán

70/436 3320

Bercsényi Sándor

70/436 3319

Orsai Zoltánné

70/436 3327

 

Kisbér, Széchenyi u. 2.

 

Horváthné Egyed Kinga

30/411 5813

Gál István

70/436 3326

Behek Marcell

70/436 3334

 

Tatabánya, Gyõri u. 13.

Megyesi Dóra

70/436 3323

Németh András

20/411 0956

Tokaji Attila

70/436 3322

 

 

 

 

 

 

                                                                       Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság

 

  


A falugazdász tájékoztatója.

A falugazdász ügyfélfogadási ideje Dorogon  a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 12 00  - 14 00 óráig tart.

 Telefonos elérhetõség: 06-30/ 513 5885,  06-70/ 436 3319

  Bercsényi Sándor falugazdász

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésbõl tartott állatok tartásának feltételeit, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületrõl köteles eltávolítani,

- az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül. A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Kele Tibor gyepmester elérhetõsége: 30/960-7199,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésbõl tartott eb állattartási helyének olyan mértékûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elõ - kizárólag az egyed jellemzõen agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minõsített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

 

A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Gyepmester elérhetõsége:
Kele Tibor:30/960-7199 

https://www.facebook.com/Ebrend%C3%A9szeti-Telep-Dorog-1748345025483631/?pnref=story

 

                                                                                                         Dorog Város Jegyzõje


Egyenlõ Bánásmód Hatóság felhívása


Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása,bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez
való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyõzõdése,
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága,
nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/900-4624, domebe@t-online.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.03.14. 09:00-13:00

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.03.07. 10:00-14:00

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.03.21. 09:00-13:00

Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.
2017.03.29. 09:00-13:00

Egyenlõ bánásmód- mindenkit megillet!

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia