Dorog Város Önkormányzatának hivatalos honlapja

Visszalépés a központi honlapra >>
MENÜ

TOP-os p√°ly√°zatok Dorogon
V√°laszt√°sok
Dorogiaknak

HŪrek

K√∂z√ľgy
Kultur√°lis
Sport
Térségi
Archivum

Városháza

Tagok el√©rhet√Ķs√©ge
Test√ľleti √ľl√©s
Rendeletek
Dorogi Polg√°rmesteri hivatal
Dorog V√°ros Polg√°rmesteri Hivatal√°nak √ľgyf√©lfogad√°si rendje
El√©rhet√Ķs√©gek
Dorog V√°ros Polg√°rmestere - Dr. Tittmann J√°nos
Dorog V√°ros Jegyz√Ķje - Kecsk√©sn√© Patos Szilvia
Hatósági közlemények
Elektronikus √ľgyint√©z√©s
Telep√ľl√©srendez√©si eszk√∂z√∂k
Közbeszerzés

Érdekességek

Várostörténet
Eml√©kművek
√únnepek
Képek

Egészségügy

Dr. Magyar K√°roly V√°rosi B√∂lcs√Ķde
Dorogi gy√≥gyszert√°ri √ľgyelet
Dorogi Szent Borb√°la Szakk√≥rh√°z √©s Szakorvosi Rendel√Ķ
Háziorvosi rendelés
V√©d√Ķn√Ķi Szolg√°lat
Szoci√°lis szolg√°ltat√°sok
További intézmények

Közmûvelõdés

Dorogi J√≥zsef Attila M√Ľvel√Ķd√©si H√°z
G√°thy Zolt√°n V√°rosi K√∂nyvt√°r √©s Helyt√∂rt√©neti M√ļzeum
Dorogi Galéria
Műv√©szek, √≠r√≥k, zen√©szek

Nevelés, oktatás

E√∂tv√∂s J√≥zsef √Āltal√°nos Iskola
Pet√Ķfi S√°ndor √Āltal√°nos Iskola
Zr√≠nyi Ilona √Āltal√°nos Iskola
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar - Angol K√©t Tan√≠t√°si Nyelv√Ľ Gimn√°zium
H√©tsz√≠nvir√°g √ďvoda
Pet√Ķfi S√°ndor √ďvoda
Zr√≠nyi Ilona √ďvoda
Pedagógiai szakszolgálat

Kisebbségi önkormányzatok

Roma Nemzetis√©gi √Ėnkorm√°nyzat
N√©met Nemzetis√©gi √Ėnkorm√°nyzat
√Ėrm√©ny Nemzetis√©gi √Ėnkorm√°nyzat
Szlov√°k Nemzetis√©gi √Ėnkorm√°nyzat

Egyéb

Civil szervez√Ķd√©sek
Egyh√°z
Dorogi birkózás
Dorogi kézilabda
Dorogi labdar√ļg√°s
Úszás és vízilabda (Dorogi Városi Uszoda)

Díszpolgárok
Elismerések, díjak
Pro Urbe díjak
Tov√°bbi kit√ľntet√©sek

Közhírré Tétetik Dorogon
Piacok

KERESÉS A HONLAP TARTALMÁBAN:

Pet√Ķfi S√°ndor √ďvoda
Friss√≠tve: 2019. m√°jus 08 13:55:12 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

Címe: 2510 Dorog, Iskola u. 2.
Telefon/fax: 06/ 33-521-450
E-mail: petofiovoda@dorog.hu
Web: http://www.petofiovoda.hu/

 

ovoda_petofi.jpg

 

Az intézmény Gáthy Zoltán építész tervei alapján épült 1930-ban, az elavult kolóniaia kisdedóvó helyett, az Iskola utcában. Az eredetileg két csoportos óvodát a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. Dorogi bányaüzeme építtette és üzemeltette. Ez volt a 3. óvoda Dorogon.
Az intézmény három lakótelep központjában helyezkedik el. Reggel 5:15-tõl délután 16:30-ig tart nyitva. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. Személyi és tárgyi feltételeink megfelelõek.
Jelenleg 6 csoporttal mûködik, 145 óvodás korú kisgyermek napi foglalkoztatására alkalmas.
1982-ig összevontan mûködött a Zrínyi óvodával, s a Dorogi Gimnázium és Óvónõképzõ Szakközépiskola gyakorló óvodája volt.
1999-ben „Ép testben ép lélek" címmel bevezették az óvoda Helyi nevelési programját, amelynek kiemelt területe az egészségnevelés és a környezeti nevelés. Nevelõmunkájuk során igyekeznek gyermekeik személyiség fejlesztését úgy irányítani, hogy iskolai beilleszkedésük zökkenõmentes és sikeres legyen. Az intézmény arculatát meghatározza a gyermekek egyéni képességeihez, fejlõdési üteméhez mért komplex személyiségfejlesztés, ami a mozgásra és a játékra épül.
Óvodai nevelõmunkájuk elsõdleges feladatának tartják, hogy a gyermekek számára a lehetõ legjobb feltételeket biztosítsák az egészséges testi, pszichés és szociális fejlõdésük érdekében, ezzel megalapozva az iskolai tanuláshoz szükséges feltételeket. Ennek érdekében hozták létre az óvoda alapítványát is, a „Gyermekeink Egészségéért, Egészségesebb Jövõért Alapítványt". Meghatározó számukra, hogy milyen véleményt alakítanak ki az óvodáról, a nevelési-oktatásai munkájukról, szolgáltatásaikról. Ezért 2002-tõl folyamatosan építették ki a COMENIUS 2000 közoktatási minõségfejlesztési program I. intézményi modelljét.
Nevelõtestületünk szakmailag jól felkészült, gyermekszeretõ óvodapedagógusokból áll. Az óvodapedagógusok létszáma 13 fõ, ebbõl egy fõ szakközépiskolát végzett óvónõ, 12 fõ pedig fõiskolai végzettségû, 2 szakvizsgázott óvodapedagógus, 1 óvodai szakértõ. A zavartalan mûködést segíti az óvodatitkár, valamint a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ 2 fõ pedagógiai asszisztens és 6 szakképzett dajka.
Gyermekközpontú óvodánk legfõbb jellemzõje, hogy a gyerekek személyre szabott fejlesztését a folyamatos napirend keretein belül, a játékból kiindulva és oda visszatérve igyekszünk biztosítani. Tesszük mindezt egy sajátosan bensõséges, szeretetteljes, családias légkörben, természet- és életközeli világot varázsolva a gyerekek köré.
2013-tól pedagógusaink magas zenei képzettségébõl fakadóan az alaptevékenység mellett, zene-ovivá vált.


Speciális szolgáltatásaik: zenés torna, Ayres-terápia, vízhez szoktató tanfolyam, katolikus hittan, ovi-foci, német nyelvhez szoktató tanfolyam, játékos síoktatás, kirándulás, mozi és színházlátogatás, gyermek sakk, angol


Hagyományaink: ismerkedõ napok a jövendõ óvodásai részére, Márton-napi lampionos felvonulás, születésnapok megünneplése, egészségnapok, környezetbarát napok, sportnapok szervezése


Az óvoda jelenlegi vezetõje: Varsányi Ildikó

 

A beiratkozáshoz szükséges:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
Az óvodai jelentkezést végzõ szülõ (vagy törvényes képviselõ) személyi igazolványa valamint lakcímkártyája
Amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi nyilatkozatot.
A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelõ óvodába való felvételhez a szakértõi és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.
¬ Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követõ napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapján dönt a felvett gyermekekrõl. A felvételt nyert gyermekek névsorát az óvoda meghatározott határidõig, az óvoda hirdetõtáblájára kifüggeszti, illetve az érintett szülõket határozat formájában értesíti.

 

Házirend

 

SZMSZ

 

OVI Vár! Dorog Városi Óvoda nevelési keretprogramja  

 

 

PetŇĎfi Sándor Óvoda

 

Házirend

 

SZMSZ

 

Helyi óvodai nevelési program

 

 

Óvodák körzethatárai Dorog város területén itt letölthetŇĎ:

 

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselŇĎ

 

Neve: dr. Kovács Dávid

Címe: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 1. I. em. 5.

Telefonszáma: +36 33 500 085

E-mail címe: david.kovacs@kovacs-ugyvedi-iroda.hu 

 

Adatkezelési Szabályzat