Dorog Város Önkormányzatának hivatalos honlapja

Visszalépés a központi honlapra >>
MENÜ

TOP-os pĂĄlyĂĄzatok Dorogon
VĂĄlasztĂĄsok
Dorogiaknak

Hírek

KözĂŒgy
KulturĂĄlis
Sport
Térségi
Archivum

Városháza

Tagok elérhetÔsége
TestĂŒleti ĂŒlĂ©s
Rendeletek
Dorogi PolgĂĄrmesteri hivatal
Dorog VĂĄros PolgĂĄrmesteri HivatalĂĄnak ĂŒgyfĂ©lfogadĂĄsi rendje
ElérhetÔségek
Dorog VĂĄros PolgĂĄrmestere - Dr. Tittmann JĂĄnos
Dorog Våros JegyzÔje - Kecskésné Patos Szilvia
Hatósågi közlemények
Elektronikus ĂŒgyintĂ©zĂ©s
TelepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközök
Közbeszerzés

Érdekességek

Vårostörténet
EmlĂ©kművek
Ünnepek
KĂ©pek

Egészségügy

Dr. Magyar Kåroly Vårosi BölcsÔde
Dorogi gyĂłgyszertĂĄri ĂŒgyelet
Dorogi Szent BorbĂĄla SzakkĂłrhĂĄz Ă©s Szakorvosi RendelĂ”
Håziorvosi rendelés
VédÔnÔi Szolgålat
SzociĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok
Tovåbbi intézmények

Közmûvelõdés

Dorogi József Attila MûvelÔdési Håz
GĂĄthy ZoltĂĄn VĂĄrosi KönyvtĂĄr Ă©s HelytörtĂ©neti MĂșzeum
Dorogi Galéria
MűvĂ©szek, Ă­rĂłk, zenĂ©szek

Nevelés, oktatás

Eötvös József Általånos Iskola
PetÔfi Såndor Általånos Iskola
Zrínyi Ilona Általånos Iskola
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar - Angol KĂ©t TanĂ­tĂĄsi NyelvĂ» GimnĂĄzium
HĂ©tszĂ­nvirĂĄg Óvoda
PetĂ”fi SĂĄndor Óvoda
Zrínyi Ilona Óvoda
PedagĂłgiai szakszolgĂĄlat

Kisebbségi önkormányzatok

Roma NemzetisĂ©gi ÖnkormĂĄnyzat
NĂ©met NemzetisĂ©gi ÖnkormĂĄnyzat
ÖrmĂ©ny NemzetisĂ©gi ÖnkormĂĄnyzat
SzlovĂĄk NemzetisĂ©gi ÖnkormĂĄnyzat

Egyéb

Civil szervezÔdések
EgyhĂĄz
Dorogi birkĂłzĂĄs
Dorogi kézilabda
Dorogi labdarĂșgĂĄs
ÚszĂĄs Ă©s vĂ­zilabda (Dorogi VĂĄrosi Uszoda)

DĂ­szpolgĂĄrok
Elismerések, díjak
Pro Urbe dĂ­jak
TovĂĄbbi kitĂŒntetĂ©sek

Közhírré Tétetik Dorogon
Piacok

KERESÉS A HONLAP TARTALMÁBAN:

EgyhĂĄz
FrissĂ­tve: 2018. februĂĄr 22 11:27:16 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

 Dorogvidéki Református Egyházközség

Dorogvidéki Református Egyházközség Lelkészi Hivatala, Pungur Béla lelkész

A Dorogvidéki Református Egyházközség 1921-ben alakult meg. Kezdetben Esztergomhoz tartozott, majd lassan önállósult. A reformátusok zömmel a század elején kerültek erre a vidékre, hisz a múlt század végéig az Érsekség birtokaira protestáns nem telepedhetett le. Az egyházközség három hullámban népesedett be. A század elején ErdélybĂ”l (innen sokan érkeztek a 40-es években és romániai forradalom után is), majd az 50-es években az AlföldrĂ”l érkeztek, s a folyamatosan betelepülĂ”k adják a harmadik csoportot.
A gyülekezet 13 részbĂ”l áll, PiliscsévtĂ”l Tátig. Dorogon van templom és parókia. Hittanórákat az iskolákban és a parókián tartunk. Dorogon 8 csoportban folyik oktatás. Minden korosztályt próbálunk megszólítani, így minden hónap elsĂ” vasárnap délután 3 órakor Asszonykör mĂ»ködik, a hónap elsĂ” szerdáján presbiteri bibliaóra van, minden csütörtökön gyülekezeti bibliaórát tartunk, s hittanos gyermekeink szülei részére minden harmadik vasárnap családi délutánt szervezünk. Rendszeresek a kirándulások és a nyári táborok is. Alkalmaink nyitottak, minden érdeklĂ”dĂ”t, lelki segítségre szorulót várunk.


templom1.jpg


Istentiszteleti alkalmak:
Minden hónap I. vasárnap 9 óra
II. vasárnap 10 óra
III. vasárnap 9 óra
IV. vasárnap 9 óra
ha van V. vasárnap 10 óra

Bibliaórák minden csütörtökön a parókián 16:30-kor.
Imaórák minden hétfõn a templomban 16:30-kor.
Presbiteri bibliaóra minden hónap elsõ szerdáján, a parókián 17 órakor.
Asszonykör minden hónap elsõ vasárnapján, a parókián 15 órakor.

2510 Dorog, Templom tér 6.
Tel.: 36-(33)-331-739
Facebook: Dorogvidéki Református Egyház

Esztergomi Evangélikus Egyházközség

Esztergomi Evangélikus Egyházközség Ferenczy Andrea tiszteletes asszony
Esztergom, Simor J. u. 82.
Tel: 06-33-403-987
Fax: 06-33-403-987 Mobil: 06-20-824-3718 E-mail: esztergom@lutheran.hu
Istentisztelet ideje Dorogon: Minden hónap 2. és 5. vasárnapján, 9 óra
Helye: Református templom, Dorog, Köztársaság út
Az imádság órája minden szerdán 8:30


Szent Borbála plébánia

A dorogi "Bányalelkészség" a Szent József plébániából vált ki. Eleinte nem volt önálló lelkészség, csak késĂ”bb szervezték azzá. A hozzá tartozó Szent Borbála templom építése 1924-ben Gáthy Zoltán építészmérnök tervei alapján kezdĂ”dött. ElĂ”ször csak a torony készült el. 1931. augusztus 23-án Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel, az akkorra elkészült templomot.

templom2.jpg


A szentelésre Buchner Antal karnagy egy bányászmisét szerzett. Anyakönyvezés 1938-tól van. A II. világháborúban megsérült a templom. A helyreállításánál költségkímélés miatt a toronysisak kisebb lett az eredetinél. A 2004-es felújításnál nyerte vissza eredeti formáját. A mai modern oltárkép alkotója Kákonyi Asztrik ferences festĂ”mĂ»vész volt.
1996-tól a templomot plébánia rangra emelték. 1997-tĂ”l 2005-ig Szerencsés Zsolt a Szent Borbála templom plébánosa, 2005-tĂ”l Kis-Maly László, 2017-tĂ”l Szerencsés Zsolt tb. kanonok, é. esperes. A templom titulusa: Szent Borbála szĂ»z és vértanú a bányászok védĂ”szentje.
Búcsúja: december 4. illetve a legközelebbi vasárnap
Hívek száma 6000

Miserend:
HétfĂ” - 18:30 óra
Csütörtök, Péntek - 18:30 óra
Vasárnap 8:30-kor és 18:30-kor

2510 Dorog, Körönd u. 3.
Tel.:36-(33)-431-783
banyasztemplom.dorog@gmail.com 
Szent József Plébánia

A dorogi Szent József Plébánia középkori eredetĂ» (1331). Évszázadokon át az esztergomi káptalan plébániája volt. 1600-as évektĂ”l önállóan mĂ»ködik, ellátva a környék községeit is. Anyakönyvezés1735-tĂ”l van. A mai úgynevezett "falusi", Szent József tiszteletére épített templom közadakozásból 1775-ben készült el. Révay Antal püspök szentelte fel.
A Plébánia közel 4000 hívĂ”t számlál, kiknek lelki gondozását Gyöngyös Ferenc plébános és segítĂ”társai végzik.

templom3.jpg

A vasárnapi kötelezõ szentmise idõpontja délelõtt 8:45.

A plébánia hivatali ideje:Hétfõ - Péntek de. 8:30-12:00
Szombat: 8:00-10:00

2510 Dorog, Templom tér 7.
Tel.: 36-(33)-431-851

Szent József, a családok támogatója:
Könyörögj érettünk!