Dorog Város Önkormányzatának hivatalos honlapja

Visszalépés a központi honlapra >>
MENÜ

TOP-os pályázatok Dorogon
Választások
Dorogiaknak

Hrek

Közügy
Kulturális
Sport
Térségi
Archivum

Városháza

Tagok elérhetõsége
Testületi ülés, Polgármesteri határozatok
Rendeletek
Dorogi Polgármesteri hivatal
Dorog Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendje
Elérhetõségek
Dorog Város Polgármestere - Dr. Tittmann János
Dorog Város Jegyzõje - Kecskésné Patos Szilvia
Hatósági közlemények
Elektronikus ügyintézés
Településrendezési eszközök
Közbeszerzés

Érdekességek

Várostörténet
Emlékművek
Ünnepek
Képek

Egészségügy

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde
Dorogi gyógyszertári ügyelet
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Háziorvosi rendelés
Védõnõi Szolgálat
Szociális szolgáltatások
További intézmények

Közmûvelõdés

Dorogi József Attila Mûvelõdési Ház
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
Dorogi Galéria
Művészek, írók, zenészek

Nevelés, oktatás

Eötvös József Általános Iskola
Petõfi Sándor Általános Iskola
Zrínyi Ilona Általános Iskola
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Gimnázium
Hétszínvirág Óvoda
Petõfi Sándor Óvoda
Zrínyi Ilona Óvoda
Pedagógiai szakszolgálat

Kisebbségi önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Egyéb

Civil szervezõdések
Egyház
Dorogi birkózás
Dorogi kézilabda
Dorogi labdarúgás
Úszás és vízilabda (Dorogi Városi Uszoda)

Díszpolgárok
Elismerések, díjak
Pro Urbe díjak
További kitüntetések

Közhírré Tétetik Dorogon
Piacok

KERESÉS A HONLAP TARTALMÁBAN:

Hírek
Frissítve: 2009. szeptember 13 20:55:38 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

  Álláspályázatot írt ki az önkormányzat a bölcsőde intézményvezetői munkakörére  
Frissítve: 2020. március 30 14:24:23
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2020. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig - szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Schmidt villa kert 2.

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, jogszerű vezetése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény költséghatékony működtetése, szolgáltatás fejlesztése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú végzettség
• a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakami tapasztalat
• Szociális szakvizsga
• Büntetlen előélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- a képesítést igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel
- nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. május 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tittmann Réka nyújt a 33/431-299
telefonszámon.
Személyes meghallgatás várható időpontja: 2020. május 14-19.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Dorog Város Önkormányzata címére (2510 Dorog, Bécsi u. 79-81.) történő megküldésével vagy
• Személyesen, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Emberi erőforrás és Hatósági Osztály
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-
testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Dorog város honlapja 2020. március 30.