Testületi ülés 2022. 02. 08. 9.00 óra

Testületi ülés 2022. 02. 08. 9.00 óra

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2022. 02. 08.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (II.8.) önkormányzati rendeletének megalkotása az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának megállapításáról

4.) Polgármester illetményének megállapítása

5.) Dorog Város alpolgármesterei tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

6.) Dorog, belterület 962/2 hrsz-ú orvosi rendelő megvásárlása

7.) A Kommunál Junk Kft. önkormányzati üzletrész eladásának előkészítése

8.) Dorog Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének elfogadása

9.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

10.) Beszámoló a Dorogi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

11.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

12.) „Dorog Mosonyi, Wesselényi út burkolat felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

13.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti együttműködési megállapodás elfogadása a) mellékletb) mellékletc) mellékletd) mellékletf) mellékletg) mellékleth) melléklet

14.) A Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet

15.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2022. nyári leállás időpontjának, valamint a Bölcsődék Napja nevelés-gondozás nélküli munkanap elfogadása

16.) Az Esztergomi Montágh Imre Iskola felvételi körzetének véleményezése  melléklet

17.) Dr. Tittmann János polgármester 2022. évi rendes fizetett szabadságának ütemezése