Testületi ülés 2020. 09. 25.

Testületi ülés 2020. 09. 25.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2020.09.25.

Meghívó 

Jegyzőkönyv 

Kivonat

Előterjesztések, kivonatok

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Az építményadóról szóló 11/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Védőnői körzetek átalakítása

4.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Szakmai Alapprogram, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  a) melléklet; b) melléklet

5.) Dorog Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a tervezett M100 autóúthoz csatlakozó bekötőút nyomvonalának beillesztése érdekében történő részleges módosításáról szóló egyeztetési dokumentáció előzetes elfogadásáról, a környezeti vizsgálat szükségtelenségéről, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról melléklet

6.) Dorog, külterület 021 hrsz. ingatlan megvásárlása

7.) Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 hrsz.-ú területen melléklet

8.) Dorog Város Egyesített Kulturális Intézménye igazgatói pályázat visszavonása

9.) Kincstári Szervezet intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása

10.) Balla András megajándékozása 75. születésnapja alkalmából

11.) Dorogvidéki Református Egyházközség támogatása melléklet

12.) Kucs Béla, Pihenő bányász szobrának áthelyezése

13.) Dorog Város Egyesített Sportintézményének működtetésében lévő, Dorogi Teniszcentrum térítési díjának módosítása

14.) Járványügyi szabályozás megszegése és a járvány terjedést szolgáló elvárható gondosság hiánya esetében való szankcionálás