Testületi ülés 2020. 01. 31.

Testületi ülés 2020. 01. 31.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2020.01.31.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések, mellékletek

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. (I.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  

3.) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Szervezeti Működési Szabályzata és szakmai programja és Házirendje  a) melléklet; b) melléklet, c) melléklet; d) melléklet 

4.) Intézményvezetői pályázat kiírása a Dorogi Szociális Szolgáltató Központba  a) melléklet 

5.) Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítása  

6.) A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola tagintézményeinek szétválása  a) melléklet; b) melléklet; c) melléklet 

7.) A Dorogi Szent Borbála Plébániatemplom támogatása a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából a) melléklet; b) melléklet; 

8.) A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum térítési díjainak megállapítása  

9.) Iskolák felvételi körzete  a) melléklet 

10.) Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évben indítható csoportok számáról  

11.) Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évre való beiratkozás időpontjáról  

12.) Döntés Dorog város Óvodáinak nyári zárva tartásáról  

13.) Döntés a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásáról  a) melléklet 

14.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum éves zárva tartása  

15.) Emberi erőforrás Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása  

16.) Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása  

17.) A III. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása a) melléklet