Testületi ülés 2019. 11. 29.

Testületi ülés 2019. 11. 29.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2019.10.29.

Meghívó 

Jegyzőkönyv 

Kivonat 

Előterjesztések, mellékletek 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2-3 melléklet; 4 melléklet; 5 melléklet; 7-8 melléklet; 9.1-9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet; 13. melléklet; 14. melléklet 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012 (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

6.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7.) Dorog Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

8.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

9.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása 1.) melléklet; 2.) melléklet; 3.) melléklet; 4.) melléklet 

10.) Dorog Város Település Szerkezeti Tervének elfogadása 

11.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai 

12.) Dorog, külterületi zártkertek ármegállapodása 

13.) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési stratégiai terve a) melléklet; b) melléklet; c)  melléklet 

14.) Az önkormányzat  2020-2023 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve a) melléklet; b) meléklet 

15.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása   

16.) Hétszínvirág Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 2018/2019-es beszámolójának elfogadása a) melléklet; b) melléklet 

17.) Petőfi Sándor Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 2018/2019-es beszámolójának elfogadása a) melléklet; b) melléklet 

18.) Zrínyi Ilona Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 2018/2019-es beszámolójának elfgadása a) melléklet

19.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása melléklet 

20.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása melléklet 

21.) Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési  Megállapodás elfogadása melléklet 

22.) Dorogi Futball Szolgáltató kérelme