Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hétszínvirág Óvoda
Frissítve: 2019. május 08 13:53:13 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

(volt Dózsa György Napközi Otthonos Óvoda)

2510 Dorog Otthon tér 8. 

Tel/fax: 06 33 522 095
Email: hetszinvirag@dorog.hu
Honlap: hetszinvirag-dorog.hu

 

ovoda_hetszinvirag.jpg

 

 

Gáthy Zoltán tervei szerint épült 1939-ben Dorogi II. számú Kisdedóvó Intézet néven. 1954-tõl Dózsa György Óvoda néven mûködött tovább. Fenntartója a Dorogi Szénbányák. 1990-tõl Önkormányzati intézmény. 2009-tõl a neve Hétszínvirág Óvoda 2010-tõl a DOKI-, majd 2013-tól a Dorog Városi Óvoda telephelye.
Földrajzi elhelyezkedése kedvezõ a kisgyermekek számára, forgalmas útvonalaktól távol, zöld övezetben, a Mûvelõdési Ház, a Zsigmondy Vilmos Gimnázium, az Mosonyi Albert Gondozási Központ és az újjáépült lakóházak szomszédságában található.
Jelenleg 7 csoportos, 165 férõhelyes óvoda. Nevelõtestület létszáma: 15 fõ óvodapedagógus, ebbõl 2 fõ középiskolai, 13 fõ fõiskolai végzettségû óvodapedagógus. 5 fõ szakvizsgázott 1 fõ óvodai szakértõ. A nevelõmunkát segítõ személyek: 2 fõ pedagógiai asszisztens, 7 fõ dajka, 1 fõ óvodatitkár. Minden alkalmazott rendelkezik a munkájához szükséges végzettséggel.
Az óvoda szakmai munkája:
1992-tõl környezeti munkaközösséget alakítottak, melynek minden óvodapedagógus a tagja
1999-tõl megalkották helyi nevelési programjukat, melynek elnevezése: Zöld levelecske helyi nevelési program. Kiemelt nevelési területe a környezet megismerésére-, a természet szeretetére-, védelmére- és az egészséges életmódra nevelés. Kompetencia alapú óvodai nevelésbe ágyazva valósítják meg, tartalmas, gazdag módszertani kínálattal, innovatív szemléletû pedagógiai munkával.
Pedagógiai munkájuk célja, hogy a gyermekek a megszerzett tudás kreatív alkalmazásával, valamint az élménypedagógia eszközeivel minél több érzékelhetõ, közvetlen tapasztalatot szerezzenek a környezõ világról és alakuljon ki bennük az egészséges életmód iránti igény.
Nevelésfilozófiájuk szerint legfontosabb a gyermek, akit sajátos képességrendszerének figyelembevételével, önmagukhoz mérten fejlesztenek játékos formában, játékon keresztül, életkoruknak megfelelõ, önmegvalósító, színes tevékenységrendszerben. Feladataikat a családdal való szoros együttmûködésben, érzelmi biztonságot, szeretetet közvetítõ légkörben igyekeznek megvalósítani.
Az óvodában integrált keretek közt nevelik a különleges bánásmódot igénylõ gyermekeket is.
2013-tól gyermekvédelmi munkaközösséget is megalakítottak, melynek célja a gyermekvédelmi munka színvonalas mûködtetése, ami segítség gyermeknek, pedagógusnak, családoknak egyaránt.
2000-tõl az óvoda mûködését, programját támogató alapítványt hoztak létre. Elnevezése: Zöld Levelecske Nyílt Alapítvány.
Speciális szolgáltatások: vízhez szoktató tanfolyam, katolikus hittan, német- és angol nyelvhez szoktató tanfolyam, zenés torna, fejlesztõ foglalkozások, só-terápia, Kempo, kirándulások, színházlátogatások
Hagyományok: születésnapok, szüret, megemlékezés a környezeti neveléshez köthetõ jeles napokról, egészséghónap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Nemzeti Ünnep, Húsvét, Anyák Napja, Ovi-ralli, sportnapok, nagycsoportosoknak „kerti-parti", Nemzeti Összetartozás napja, ismerkedõ délután a leendõ kiscsoportosoknak

Az óvoda vezetõje: Uitz Sándorné /Dorog Városi Óvoda vezetõhelyettese/

Közérdekû információ:
Nevelés nélküli munkanapok

- 2015. február 6. - farsang
- 2014.május 29 - évzáró
- 2014.június 19

- 2014.augusztus 28.

Nyári takarítási, karbantartási szünet: 2015.július 13 - 2015.július 31.

Óvodai beiratkozás ideje: 2015. május  (hétfõtõl csütörtökig)
8 - 17 óráig
Beiratkozáshoz szükséges:
- a szülõ (törvényes képviselõ) személyi igazolványa és lakcímkártyája
- a gyermek anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
- TAJ szám
- a gyermek lakcímkártyája
- igazolás arról, hogy a gyermek a kötelezõ védõoltásait megkapta
- határozat benyújtása, amennyiben a család rendszeres nevelési támogatásban részesül
- ha a gyermek különleges bánásmódot igényel: orvosi igazolás vagy szakértõi, rehabilitációs bizottság szakvéleménye

Pályázatok:

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
TÁMOP 3.1.5 Pedagógus továbbképzés

 

Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 2.

Irodalom:
60 éves a Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa - 1999)
70 éves a Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa – 2009)

 

Házirend

SZMSZ

OVI Vár! Dorog Városi Óvoda nevelési keretprogramja  

 

Óvodák körzethatárai Dorog város területén itt letölthető:

 


 

Adatvédelmi tisztviselő

 

Neve: dr. Kovács Dávid

Címe: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 1. I. em. 5.

Telefonszáma: +36 33 500 085

E-mail címe: david.kovacs@kovacs-ugyvedi-iroda.hu 

 

Adatkezelési Szabályzat  

 

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia