Gyengénlátók részére
 
  Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekû adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szervezõdések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekrõl
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Frissítve: 2020. január 24 11:02:21 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT DOROG


Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 8.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: 06-30-854-6826
Fax:+36 33 431-377
E-mail: petervpite@freemail.hu
Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselõi
nemet1.jpg
Pétervári László elnök
Vörös Jánosné elnök-helyettes
Sasvári Katalin
 Kolonics Péterné; Szányi Ferenc
Történelmi háttér és elõzmények
Dorog és környéke a csiszolatlan kõkorszak óta "lakott" terület. Megtalálhatók itt a kelták, majd a rómaiak életnyomai. Életükrõl, kultúrájukról számos régészeti lelet tanúskodik. A rómaiak után a hunok, avarok, frankok vették át a hatalmat, ezt követõen a szláv és germán törzsek birtokolták a környéket. A honfoglalást követõen a magyarság helyzetének megszilárdulása, az államélet megindulása idején kialakuló közigazgatás írásos emlékei között már 1181-ben találkozunk Dorog nevével.
A török hódoltság alatt Dorog elpusztult, 1542-1649 között lakatlan hely. A következõ idõszakban három hullámban német telepesek érkeztek, akikhez késõbb visszatérõ magyar lakosság is csatlakozott. Az 1712-1713-ban érkezett német családok letelepültek. Az esztergomi káptalan az elnéptelenedett terület benépesítéséhez kedvezõ feltételeket teremtett, letelepítette itt a német parasztokat, akik sok szenvedésen mentek keresztül a rossz körülmények és sanyargatások miatt.

nemet2.jpg

Azonban térjünk vissza háborús évekhez. Az 1941-es népszámláláskor Dorognak összesen 8182 lakosa volt, melyek közül több mint 22 %-a német anyanyelvûnek vallotta magát. 1944 és 1947 között néhány száz német származású lakos elmenekült, vagy kitelepítésre került.
Hosszú évtizedeken keresztül kérdeztük önmagunktól, érdemes-e a dorogi maradék németséget ismét "életre" kelteni.
Ezt követõen értük el az 1998-as választás évét, amikor Dorogon is megteremtõdött az elsõ német kisebbségi önkormányzat megválasztásának a lehetõsége.

Íme az eredmények:
- a kisebbségekre leadott 7205 szavazatból
a német kisebbség 6008 (83,04 %) szavazatot kapott.
A német kisebbségi önkormányzat 1998. november 17-én megalakult.

II. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ÉS CÉLJA:
Az 1993. évi LXXVII. törvénnyel az 1693-1696 óta Dorogon letelepedett németek is lehetõséget kaptak a kisebbségi önkormányzat létrehozására. A három évszázados együttélés az itt élõ magyarsággal, szlovákokkal olyan településfejlesztési, társadalmi és kulturális együttmûködéseket alakított ki, melyek a város arculatára még ma is döntõ hatással vannak.
Ezek a folyamatok a II. világháborút követõen megszakadtak, majd 10 évvel ezelõtt, a wendlingeni kapcsolatfelvétellel indult el az erõs önazonosság tudatra alapozott kezdeményezés, a maradvány német kisebbség anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak megújult erõvel való ápolására, megõrzésére.

E cél érdekében kezdeményeztük:
  • a német nyelv kiegészítõ alkalmazását az óvodai nevelésben,
  • a német nyelv tanítását az alsó és középfokú oktatásban,
  • a német nemzetiségi zenekar mûködési feltételeinek javítását,
  • az iskolai diák-cserék lehetõségeinek bõvítését,
  • és nem utolsó sorban egy még eredetiben meglévõ sváb házban,
  • helytörténeti emlékház kialakítását, ahol megfelelõ tárgyi, és egyéb
  • eszközök bemutatásával lehetne a 300 éves múltra visszatekintõ
  • együttélés történelmi értékeit bemutatni.

III. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA FELÉ
Az épület megvásárlása és felújításának feltételei
Dorog város képviselõ-testülete azonosult a dorogi német kisebbség választási programjában meghatározott célokkal, különös tekintettel egy eredeti állapotában meglévõ sváb ház megszerzése és annak helytörténeti házzá történõ kialakítását támogatta.

A II. világháborút követõen az eredeti tulajdonos Hauck család a Bécsi út 8. számú épületet elhalálozás, menekülés és egyéb okok miatt elhagyta. Az épület idegen tulajdonos kezébe került, akitõl Dorog város önkormányzata 1999. októberében vásárolta meg az eredeti szándéknak megfelelõen - német nemzetiségi tájház kialakításának céljára. (220/1999. X. 29. képviselõ-testületi határozat) A felújított épület felavatása és felszentelése 2001. szeptember 2-án megtörtént.
Az épület bútorzatához a Gesselschaft für Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit -Baden-Württemberg MBH (GWZ) és a Német Belügyminisztérium (BMI) támogatásával vásároltunk egy tárgyaló szobára alkalmas 10 db-os bútorzatot, valamint egyéb berendezési tárgyakat.

 

 


nemet3.jpg
A Sváb parti zenekar

 

 

luca_2012.JPG

Az önkormányzat gyermekkórusa

 

luca_2012.jpg

Az önkormányzat vegyes kórusa

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetõségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia