Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Elnevezés: Dorogi Szlovák Önkormányzat

                 „Dorogská Slovenská Samospráva"

Cím: Dorogi Polgármesteri Hivatal 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Levelezési cím: 2510 Dorog, Mária út 19. fszt. 3.

Telefon: 06-30-4554505 Kovácsné Jurásek Irén elnök

              06-30-592-9646 Szányi Ferencné elnök-helyettes

E-mail cím: kovacsnejircsi@gmail.com

                  szlovakokdorogon@gmail.com

adószám:15841858-1-11

bankszámlaszám:11740023-15841858

Alapítás:2019.10.22.

Megválasztott képviselők:

Kovácsné Jurásek Irén elnök

Szányi Ferencné elnök-helyettes

Mike Lászlóné titkár

Főtevékenység:841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Meghívó a Dorogi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 26-án (szerda) du. 15.00 órakor a Dorogi József Attila Művelődési Ház Dorog, Otthon tér 1. sz. alatt tartandó Közmeghallgatására.

Eleget teszünk az közadatainkat önrendekezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.éviCXII törvény előírásainak, mint közfeladatot ellátó szerv közadatainkat közzétesszük a nyilvánosság számára az interneten.

Történelmi háttér és előzmények

Hagyományosan vett gyökerei a szlovákoknak nincsenek Dorogon.

Dorog város a Pilis és Gerecse által közrefogott Dorogi-medence északi bejáratánál található iparváros. Tagjaink a környező szlovák falvakban születtek( Sárisáp, Kesztölc,Piliscsév) onnan költöztek be Dorogra. 2002.október 2.-án alakult meg 5 fővel választások után első alkalommal a Dorogi Szlovák Önkormányzat. A testület több alkalommal tanulmányutat tett a magyarországi és szlovákiai települések és városok nevezetességeinek megismerése céljából. Kirándulásokat szervezett a magyarországi és szlovákiai városokba(Pannonhalma, Mátraszentimre, Pozsony, Nitra, Kassa Érsekújvár, Zólyom, Beszterce, Selmecbánya.) Sikeresek voltak a hagyományossá vált szlovák családi-baráti napok, melyen nagy számban részt vettek a dorogi szlovákok.

2018-ban megszűnt a nemzetiségi önkormányzat.

A tagság igényelte az újraindulást. A 2019.évi választások során ismét megalakult az új Dorogi Szlovák Önkormányzat.

A DSZÖ feladata,céljai

Feladatának tekinti a szlovák nemzetiség nyelvének ápolását, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzését, gyarapítását,egyéni és közösségi önazonosságuk megőrzését. A szlovák nemzetiséget megillető jogosultságok érvényesítése, érdekeinek védelme, képviselete a legfőbb célkitűzés. Szilárdítja és mélyíti Dorog város szlovák lakosságának azonosság tudatát,ösztönzi őket a nemzetiségi hovatartozás vállalására. Védi a Dorogon élő szlovákok egyéni és kollektív jogait.

A DSZÖ a helyi nemzetiségi közügyek feladatainak ellátása során a törvény által kötelezően előírt illetve önként vállalt feladat és hatáskörben jár el.

Jövőbeni elképzelések:

Megkeresni, felkutatni a városban élő szlovák ajkú lakosságot. Mindkét E-mailen és telefonon is elérhetőek vagyunk, várjuk az Önök jelentkezését, megkeresését is. A városban zajló ünnepségeken és koszorúzásokon részt veszünk, képviseljük a DSZÖ-t.

A Közhírré Tétetik kiadványban tájékoztatások, meghívások feladása.

A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzattal,a Magyarországi Szlovákok Szövetségével, a megyében működő települési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatokkal folyamatosan és rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, rendezvényeiken részt veszünk.