Aki összekötötte szülőföldjét lakóhelyével
Közügy
2021. nov. 23.

Aki összekötötte szülőföldjét lakóhelyével

Elhunyt Belecz László

Egyaránt jelentős dorogi pedagógiai és közéleti munkássága. 1944. február 25-én született Székelyudvarhelyen. 1946-ban került Magyarországra, Nyergesújfaluba családjával, ott nőtt fel. Történelem-orosz szakos diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1969-ben. 1972-től a dorogi gimnázium tanára. 1994-től nyugdíjazásáig, 2005-ig igazgatója az intézménynek. Igazgatóként nagyon sokat tett lassan elöregedő épület állagának megőrzéséért, de ezek mellett gondot fordított a pedagógiai program korszerűsítésével is. Kovács Lajos – aki közeli munkatársa volt végig - így ír Dorogi iskolák című monográfiájában: „2000-ben és 2001-ben újabb szerkezeti és tartalmi változások következtek. Az évfolyamonkénti két gimnáziumi osztály mellett informatikai szakközépiskolai osztályt is indítottak. Ehhez a szakképzési alapból meg tudták teremteni a szükséges három, jól felszerelt számítástechnikai szaktantermet. Vállalták az esti tagozat beindítását, erre Dorogon és környékén folyamatosan megvan a kereslet”.  Belecz László igazgatósága idején – 2003. március 4-én - vette fel az intézmény  Zsigmondy Vilmosnak, a jeles bányamérnöknek,  az Európa-hírű hidrológusnak a nevét.  Szépen emlékezett meg Belecz Lászlóról az alma mater megalapításának 50. évfordulójára megjelent „Emlékkönyv”-ében.  A vele készült interjú egyik mély humanizmusból fakadó gondolata pedagógiai hitvallásának is tekinthető: „Olyan tantestületünk volt, amely elfogadta azt, hogy nemcsak az elit jár középiskolába és érettségizni.”

Hamar vállalt közéleti feladatokat: 1984 és 1990 között a városi tanács tagja. 1994 és 1998 között tagja a városi képviselő-testületnek, az oktatási, közművelődési, külkapcsolatok és sport bizottság elnöke. Kurátor az iskolai alapítványban. 1988-as alapításától 2017-ig vezetőségi tagja Dorog Város Barátainak Egyesülete vezetőségének. Fontos szerepet játszott az azóta a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba is bekerült „Dorogi Füzetek” kiadásában gazdasági felelősként. Kiemelkedő a szerepe abban is, hogy a szülőföldjével ápolt szoros kapcsolatai révén Dorog legutóbbi partnertelepülési kapcsolata a Székelyudvarhelyhez közeli Felsőboldogfalva településsel emelkedett hivatalos szintre 2013. augusztus 17-én. Neki köszönhető, hogy Dorog egy több szempontból is különleges székelyföldi településsel került kapcsolatba. Felsőboldogfalva önkormányzata további tíz kistelepülést foglal magában: Árvátfalva, Bikafalva, Farcád, Hodgya, Ocfalva, Patakfalva, Sándortelke, Sükő, Székelylengyelfalva, Telekfalva. És hogy a helynek milyen kisugárzása van az egyetemes magyar kultúra vonatkozásában: Székelylengyelfalva a szülőhelye Orbán Balázsnak, a „legnagyobb székely”-nek.

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és partnertelepülésünk, Felsőboldogfalva még sokáig emlékeztetni fog minden  dorogit Belecz László követendő életművére.

Dankó József