Támogatásra pályázhatnak a felsőoktatási rendszerben, nappali tagozaton tanulók
Közügy
2022. okt. 4.

Támogatásra pályázhatnak a felsőoktatási rendszerben, nappali tagozaton tanulók

Pályázati felhívás

 • A támogatás célja: felsőoktatási rendszerben, nappali tagozaton dorogi tanulók támogatása.
 • Támogatásban részesíthető aki:
 • dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött legalább egy sikeres félévet igazol,
 • igazoltan beiratkozott a következő félévre,
 • akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább jó (3,51) átlagot eléri,
 • Pályázat benyújtásának rendje:
 • a pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani a marosandi@dorog.hu e-mail címre.
 • a formanyomtatvány Dorog Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról tölthető le (dorog.hu),
 • a pályázat meghirdetésének időpontja évente két alkalom: március 1. és október 1.
 • a pályázat benyújtásának határideje március 10. 1500 óráig, és október 10. 1500 óráig, a határidő elmulasztása jogvesztő.
 • A pályázathoz csatolandó igazolások:
 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya típusú vezetői engedély),
 • lakcímigazolvány,
 • hallgatói jogviszony igazolása nappali tagozaton
 • az előző félév lezárt átlaga
 • A pályázat elbírálásának rendje:
 • A pályázat döntés előkészítését Dorog Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága végzi. A támogatás odaítélésére a pályázati felhívásnak megfelelő első 50 fő esetében kerül sor.
 • Pályázati támogatás mértéke: 10.000.- Ft/hó/fő
 • A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a beadást követő ülésén dönt.

 

Felsőoktatás Pályázati űrlap.pdf
167 KB