A város értékelvű szolgálata: 35 éve alakult meg Dorog Város Barátainak Egyesülete
Közügy
2023. máj. 9.

A város értékelvű szolgálata: 35 éve alakult meg Dorog Város Barátainak Egyesülete

A nevében is a település szolgálatára szerveződő közösség 1988. május 12-én alakult meg 27 taggal

Az alapító tagok névsora: dr. Bartalos József, Belecz László, Borz László, Brassói László, Csapó Ferenc, Buzdugán István, dr. Csiffáry Nándor, dr. Csuha József, Czomba László, Dankó József, dr. Elekes Zoltán, Furlán Ferenc, Gajdos Béla, Kovács Lajos, Láng József, Nagy József, Palkó Pál, dr. Pák Gábor, Pick József, Riss József, Sasvári József, Schupp István, Solymár Judit, Szenczi János, Töldezsán István, dr. Zsembery Dezső, Weisz István.

Az egyesület fő célját így fogalmazta meg: „a város és vonzáskörzete anyagi és szellemi javainak ápolása, fejlesztése, új értékek létrehozása” – vagyis egyértelműen a város értékelvű szolgálatát tekintette feladatának. Dr. Csiffáry Nándor – aki 22 esztendőn keresztül volt az egyesület nagy elismerésnek örvendő elnöke – fogalmazta meg többször is: „Ha semmi mást nem csináltunk volna, csak a Dorogi Füzeteket jelentetjük meg, akkor is tettünk volna valamit”. Teljes mértékben elfogadható megállapítás, és a magasabb rendű célra, az új értékek létrehozására utal. A 60 megjelent kötet Kovács Lajos (utódja, Menyhárt Csaba) ötletdús, mindenre kiterjedő figyelmű szerkesztésében önmagáért beszél. Jelentős már publicitása is. Dankó József dolgozata (A Dorogi füzetek felnövekedése) a megyei könyvtár évkönyvében jelent meg még 2000-ben. Dr. Horváth Géza alapos áttekintése (A Dorogi Füzetek 26 évének 48 kötete) a KEMLIB 2016. februári kiadásában olvasható. Ez az írás egyben a szakértői támogatást is jelentette a kiadványsorozat megyei értéktárba kerüléséhez (2018). Pocsai Anna: „Rejtőzködő monográfia. A Dorogi Füzetek ötvenegy kötetének elemzése a településtörténeti monográfia tartalmi jegyeinek tükrében” címet viselő dolgozata I. díjat nyert a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája országos döntőjében 2017-ben. Nem szabad elfelejteni dr. Bombitz Attila hatalmas munkáját, aki először készítette el Kovács Lajos teljes körű bibliográfiáját, amely egyben a Dorogi Füzeteknek is pontos, részletes ismertetését jelenti (Kovács Lajos Emlékkönyv, Dorog Város Önkormányzata 2019).

Mindehhez azonban rögtön hozzátehetjük nem csak kiadóként működött az egyesület. Csak néhány példa erre. 1988-tól minden évben a kötelező beszámoló közgyűléseken, egy-egy kiránduláson, az évzáró vacsorán kívül előadásokat, ankétokat, mini konferenciákat, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat szerveztünk meghívott vendégelőadók, helyi szakemberek vagy éppen tagtársaink főszereplésével. Több tematikus sorozat is megjelent a rendezvényeken: úti élmények bemutatása, megemlékezések ünnepekről, évfordulókról, helyi szakemberek, helyi közösségek bemutatkozásai. A hozzávetőlegese 250 esten a helyi tematika dominált, de megjelent a környék és Esztergom is a témakörökben, sőt a nemzeti és az egyetemes kitekintésre is volt példa (örmény történelem, Kolumbusz stb).

Két kiadásban is megjelentettük a várossal közösen a Dorogi lexikont Solymár Judit és Kovács Lajos szerkesztésében (2000 és 2008), a szerkesztő bizottságban Brassói Lászlóval, Cserődi Attilánéval, dr. Csiffáry Nándorral és Szegi Jánossal. Az adatközlők és –gyűjtők névsorában szinte a teljes későbbi tagság megtalálható. Az utóbbi hónapokban is elsősorban tagtársaink készítették elő egy lehetséges digitális változat megvalósíthatóságát.

Szerzőként, szerkesztőként, lektorként szerepet vállaltunk több városi kiadványban: Dorogi emlék. dr. Bartalos József képeslapgyűjteménye (1999); Dr. Till József: Magyarország halai (2003); Zsembery gyűjtemény (2008).  Tagtársaink a város reprezentatív sorozatában is alkotó közreműködők voltak: Dorog művészete (2009); Dorogi sportpillanatok (2014); Dorogi iskolák (2016) stb.

Gyakori vendégszereplői, előadói voltak tagtársaink tudományos plénumoknak (ÉKP-s országos konferenciák, a Honismereti Szövetség konferenciái), témanapoknak, évfordulóknak Kecskeméttől, Esztergomig, Orosházától Székesfehérvárig, Budapesttől Dorogig.

Az egyesület kezdeményezéseivel, javaslataival is folyamatosan jelen volt más civil szervezetekkel valamint a képviselő-testülettel együttműködve Dorog máig meghatározó eseményeiben: a város új jelképeinek megalkotása, a Megbékélés Napja (a mai Európa Nap), a Zene Világnapja, Eucharisztia 1938-2022.

Az egyesület küldetéséből fakadóan támogatója volt a 2015-ös megalakulása után a Dorogi Települési Értéktár munkájának. Más szervezetekkel, egyesületekkel, szakemberekkel együttműködve a jelenleg 34 elemből álló gyűjteménybe már 19 egyesületünk javaslatára került be a listára. Külön öröm számunkra, hogy a vármegyei értéktárban a 34 elemből 26 szerepel.

Talán nem túlzás, ha az egyesület 35 évére emlékezve idézzük Ady Endre szép gondolatát:

„S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni,

Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni.”

 

Dankó József