Hírek a februári testületi ülésről
Közügy
2013. febr. 22.

Hírek a februári testületi ülésről

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló jelentés elfogadásával indult a februári ülés.


Felülvizsgálták Dorog Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.


Módosították Dorog Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletét három nem szavazattal.


Hatályon kívül helyezték a sajátos helyzet megállapításának szabályairól az általános iskolai felvételi, átvételi eljárásról szóló 14/2007.(VI.29.) rendeletet, mivel köznevelési feladatot ellátó önkormányzati intézmények állami fenntartásba kerültek.


Elfogadták az Arany János Városi Könyvtár beszámolóját a 2012. évi tevékenységéről. A beszámoló a www.dorog.hu oldalon, a könyvtár pontjánál olvasható.


Elfogadták Dorog Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét, és megválasztották a közbeszerzési munkabizottságot egy nem szavazat mellett.


Törvényi előírások szerint elkészítették az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévő vagyon kezelését, működtetését, a vagyon hasznosítását a közszolgáltatások ellátását.


A járási hivatalok kialakításával összefüggésben az egyes államigazgatási feladatok átadásra kerültek a járási hivatalhoz, így a Polgármesteri Hivatal tevékenységeinek egy része megszűnt. Emiatt módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, és új Szervezeti és Működési Szabályzatot alkottak.


Elfogadták Dorog Város Egyesített Sportintézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatát.


Felhatalmazták dr. Tittmann János polgármestert, hogy aláírja a Dorogi Német, a Dorogi Örmény, a Dorogi Roma és a Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.


A testület döntése alapján a Dorog Városi Óvoda Intézményeibe a beiratkozás időpontja a 2013/2014. tanévre: 2013. május 6-10. között, 10:00 17:00 óráig tart.

Jóváhagyták Dorog Város Óvodai Intézményébe a nyári szünet idejét:
Petőfi Sándor Óvoda: 2013. június 17. - július 05-ig
Zrínyi Ilona Óvoda: 2013. július 07. - július 31-ig
Hétszínvirág Óvoda: 2013. augusztus 01. - augusztus 22-ig tart.


A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde nyári szünete 2013. július 15-től augusztus 2-ig tart.


A testület döntése alapján Dorog Városi Óvoda óvodaszékébe Jászberényi Károlyt delegálja.


Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az állam teljes mértékben átvállalja az önkormányzat fekvőbeteg-szakellátáshoz kötődő 2012. december 31-i hitelállományát. A költségvetési törvény ugyancsak rendelkezik a likviditási, egyéb fejlesztési hitelek részbeni átvállalásáról, így az átvállalás mértéke városunk esetében 40 % - 70 % között kerül megállapításra. A Magyar Államkincstár tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a képviselő-testületnek 2013. február 28-ig el kell fogadni az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó határozatát, melyre sor is került. Merényi Tamás képviselő javasolta, hogy az önkormányzat tárgyalja újra az adósság átvállalást az illetékes minisztériummal, hogy 40%-nál magasabb arányban vállalja át az adósságot. Dr. Tittmann János azt a felvilágosítást adta, hogy ez irányban már tettek lépéseket. Ugyanis a 2012. év pénzügyi adatai alapján számolták ki az adósság átvállalás mértékét. De 2013-ban a helyi adókból befolyó összeg 20%-kal csökken, ezért is szükséges az átvállalás átgondolása. Az eredményekről a következő ülésen ad tájékoztatást a polgármester.