Úttisztítás, aknacserék, útjavítások
Közügy
2024. febr. 20.

Úttisztítás, aknacserék, útjavítások

Közterületi munkálatok a városban

A közterületi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi zöldfelületek karbantartási munkái az ütemezések szerint folyamatosak. A Fáy András, a Hám Kálmán és a Baross G. lakótelepeken a lombhulladék összegyűjtése megtörtént, cserjék, bokrok metszése, ifjítása, valamint a veszélyes faágak vágása és elszállítása ezeken a helyeken befejeződött. A Köztársaság úti ltp, Schmidt ltp., Zsigmondy ltp., Erőmű ltp., illetve a többi érintett zöldfelület aktuális tavaszi karbantartási munkái megkezdődtek.

A városban a gépi úttisztítási munkálatok a tervezett ütemben, folyamatosan zajlottak az elmúlt hetekben, a téli szennyeződések feltakarítása az útszélekről és a csapadékvíz árkokból kézi és gépi erővel folynak. Az érintett területeken: Bécsi u., Esztergomi u., Mária u, Kossuth L. u., Rákóczi u., Zrínyi u., Radnóti u., Gorkij u., Puskin u., Köztársaság u., Bányász Körönd, Munkás u., Vasút u. Szent utcákban a munkák befejeződtek. A további területeken a munkákat ütemezetten végezik.

Víznyelő aknák rácsozatának cseréje történt a Határ úton. Február 16-án a Köztársaság úton megkezdődnek a víznyelő aknák tisztítási, átmosási munkái.

Az útellenőri felmérések alapján további 7 db sérült, megsüllyedt víznyelő akna helyreállítására kerül sor. A Csolnoki úton és a Gorkij utcában 3 db közlekedési korlát helyreállítására a megrendelés megtörtént, a munkák várható befejezése: március 30.

A városi útellenőr felmérése alapján 95 db sérült, megrongálódott közlekedési tábla cseréje megtörtént.

Sürgős beavatkozást igénylő ideiglenes- hidegaszfaltos útjavítások történtek a Gorkij, Puskin, Csolnoki, Köztársaság, Munkás és Híd utcákban, az útellenőr által jelzett további hibák javítását a közeljövőben végzik el.