Márciusi testületi hírek
Közügy
2013. márc. 28.

Márciusi testületi hírek

A két ülés közti események kapcsán a Mária utca vasúti átjáró befejezésével kapcsolatban érkezett képviselői kérdés. Az átjáró még nem készült el az időjárás miatt, rendezése később várható.


Elfogadták Dorog város épített és természeti környezete helyi védelméről szóló rendeletét. Az elmúlt 12 év változásait figyelembe véve elkészült az új, tartalmilag is bővített helyi védett épületek, építmények, épületrészek, illetve a műtárgyak jegyzéke. Az új rendelet védelmet biztosít az ebben szereplő tételeknek.


Módosították a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft., a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde, a Dorog Város Kulturális Közalapítvány alapító okiratát. A közalapítvány kulturális feladatainak ellátása miatt szükségessé vált a kuratórium tagjainak bővítése. Ennek értelmében a kuratóriumi tagok száma 2013. április 1-től 5 tagra bővült. A kuratórium tagjai: Szabó Berghauer Zoltán, Demeterné Vilsicz Éva, Kovácsné Fódi Krisztina, Cselenyák Imre, Solecki Szilárd.


Az önkormányzatokra vonatkozó törvények változása miatt a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását felülvizsgálták. A 2013. március 7-i társulási tanácsi ülésen a résztvevő polgármesterekkel történt egyeztetés alapján a társulás a jövőben az alábbi önkormányzati feladatok ellátását biztosítja:
A felnőtt háziorvosi ügyelet működtetése;
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat útján;
A szociális feladatok ellátása a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat útján.


A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. 2013-ban a nettó hulladékégetési árbevételének 1%- val támogatja az Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány programjait. Polonyi Zsolt kezdeményezte, hogy nagyobb arányú támogatásban egyezzen meg a cég és az önkormányzat. Tittmann János polgármester kifejtette, ez a cég önként vállalt támogatása, így ennek a kérésnek nem tud eleget tenni.


Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Dorog Városi Óvoda intézményeiben a 2013/2014. tanévben indítható csoportok száma 16,
ebből: kiscsoportok száma: 4, vegyes csoportok - amelyek a 3 éveseket is fogadhatják-: 5.


A testület a Dorog Városi Óvoda továbbképzési programját jóváhagyta.


Az Arany János Városi Könyvtár 2013. június 1-től július 31-ig zárva tart.


Az önkormányzat a fogyatékos személyek-, pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek és demens személyek nappali ellátását 2013. április 1-től a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ útján biztosítja.


Több hozzászólás után döntöttek a határon túli magyarság támogatásáról. Eszerint Dorog város önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a németországi Wendlingen am Neckar és Marienberg, valamint a szlovákiai Zsére településsel megkötött partner-települési szerződéssel azonos értékű, erdélyi településsel való megállapodáshoz vezető tárgyalásokat indítsa meg.

Emellett a képviselők nem járultak hozzá Polonyi Zsolt kezdeményezéséhez, miszerint a székely zászlót tűzzék ki a városháza épületére.


A testület a korábban értékesítésre meghirdetett, de értékesíteni nem tudott, évek óta üresen álló ingatlanok jelenlegi ingatlanpiaci viszonyoknak megfelelő értékelését elfogadta.
2510 Dorog, Hősök tere 13. 531 m2 24.393.800,-Ft.
2510 Dorog, Baross G. ltp. 27. fsz. 17 m2 1.496.000,-Ft
Esztergom, 1523/29 hrsz.(Pala parti ház) 1123 m2 10.761.875,-Ft