Közmeghallgatás 2012
Közügy
2012. dec. 3.

Közmeghallgatás 2012

A járások kialakításáról tartott rövid tájékoztatót első napirendi pontként Török Ádám, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főigazgatója. Elmondta, hogy Dorog városa az Esztergomi járáshoz fog tartozni. A járásnak csak államigazgatási feladatai lesznek: átkerül az okmányiroda, a szociális, a környezetvédelmi, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint a helyi védelmi bizottság feladatai. Dorogon úgynevezett állami kirendeltség és kormányablak fog működni. Állami kirendeltségben a járási hivatalok alkalmazásában levő állami tisztviselőknél lehet ügyeket intézni. Mindkettő a Intézmények Házában kap helyet. Az okmányiroda 2013. október 1-től kormányablak néven fog működni, 8-20 óráig lesz nyitva, hétfőtől péntekig. Mintegy 2000 hatósági ügyet lehet majd a kirendeltségen intézni, nem kell Esztergomba vagy Tatabányára utazni. Dorogon 19 fő fog a kirendeltségen és a kormányablakban dolgozni, akik nem újonnan felvettek lesznek, hanem a gyámhivatalból, polgármesteri hivatalból és az okmányirodából kerülnek át. Jogviszonyuk köztisztviselőből kormány tisztviselő lesz.

 

A tájékoztató után Dr. Tittmann János polgármester vette át a szót és tekintette át a 2012-es évet. A költségvetés elemzésével kezdte. Elmondta, hogy nincs változás a főösszeget tekintve. A felhalmozási kiadások csökkenése figyelhető meg, ez folytatódni fog, mert hatásköröket és feladatokat vonnak el az önkormányzattól. Hogy az arányokban milyen átrendeződés lesz, az attól is függ, hogy az önkormányzatok a pályázatokhoz milyen forrásokat tudnak igénybe venni. De gyanítható, hogy a költségvetési keretek is szűkülni fognak.

 

A költségvetés szerkezetében eddig hosszú ideje nem volt változás, ám a közoktatás területe miatt, ami 22%-ot tesz ki, még nem látható a jövő. Az államosítás során felvetődő kérdésekre még nincs válasz, hogy a bér és dologi kiadásokban az önkormányzat mekkora részt fog vállalni. Emellett a helyi sajátosságokat hogyan veszik figyelembe. Például a közoktatási sport esetében az infrastruktúra fenntartása kinek a feladata lesz? Most nem tudni, hogy a helyi pedagógiai programok finanszírozása hogyan alakul, az állami tantervi kereteken túli programok hogyan valósíthatók meg, és a négy sportághoz szükséges pályák fenntartását, az uszodai foglalkozásokat ki fogja finanszírozni? A testület mindig felelősséget érzett a helyi közoktatásért. Szakértők bevonásával alakította ki az iskolák pedagógiai programját, a helyi adottságokat figyelembe véve. A plusz értékeket felvonultató programokról való döntést és a költségek csoportosításának jogát a polgármester véleménye szerint meg kellett volna hagyni az önkormányzat hatáskörében.

 

A felhalmozási kiadások kapcsán kitért az egészségügyre is, hisz kórházunk és szakrendelőnk állami fenntartásba kerültek. Ám vannak rendezetlen kérdések. Mivel a tüdőgondozó is az államhoz került, ám ugyanabban az épületrészben önkormányzati fenntartású intézmények is működnek, a tulajdonjogi kérdések még nem kerültek tisztázásra. Mint ahogy az sem, hogy a felújításra fordított forrásokat hogyan térítik vissza az önkormányzatnak. Vitás az is, hogy az ingatlanok biztosítását ki fizesse. A már tulajdonos állam, vagy az alulfinanszírozott intézmény gazdálkodja ki magának?

 

Szociális téren az önkormányzat eltökélt szándéka az idősek otthona működtetése, mert valós társadalmi igény van rá, az otthon dolgozói is közmegelégedésre végzik munkájukat. Ám az erőforrásokat a feladat teljesítése meghaladja. Egyedül a város állja a költségeket, holott a feladat nem városi, hanem szakfeladat.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélkül megszűnik, az általa működtetett intézmények sorsát júniusig kell rendezni.
A polgármesteri tájékoztatóból az derült ki, hogy rengeteg a tisztázatlan kérdés. Emiatt tervezni lehetetlen, és sajnos zűrzavar is várható az intézmények működésében.

 

A jövőre vonatkozó terveknél szóba került a Szent József templom belső felújítása. Az intermodális közlekedési csomópont esetében a vasúti peron és a buszforduló megépítésre kerül a mostani vasút felújítás során.
A képviselő-testület már harmadszorra adja be a könyvtár felújításra a pályázatot. Ebben gazdaságfejlesztési, munkahely teremtési elem is szerepel. Talán így több sikerrel járnak. Említésre került még a Baumit melletti terület termőfölddel való feltöltése, mely a vasút felújításnak köszönhető. Jövőre már csak a facsemeték beültetése marad feladatként.

 

Az év kulturális eseményeit is áttekintették: a Kernstok kör felajánlotta, hogy a dorogi művészekről egy összefoglaló művet jelentet meg. Tervek szerint jövő év májusára elkészül.

 

A jelentős sporteseményekre, eredményekre is visszatekintettünk, mint „vigasz águnkra". futball csapatunk az NB III. Duna csoportban a 2011/2012-es szezonban a 2. helyen végezett.

 

Végül a lakossági kérdéseké volt a főszerep: szóba került az Erőmű lakótelep útja, a Mária utca nagy forgalma, az ottani zebrák hiánya, és a hétvégenként ott hangoskodó fiatalok fékezhetetlensége. A polgármester válasza szerint sajnos nem várható javulás ez utóbbi ügyekben, mert január 1-től megszűnik a rendőrségi ügyelet Dorogon.