Dorogi értékek a pályázatok évében
Kultúra
2014. jún. 23.

Dorogi értékek a pályázatok évében

Megjelent a DOKI Zrínyi Ilona Tagiskola Dorogi értékek nyomában címû kiadványának 23. kötete, Kovács Lajos szerkesztésében. A kötet összefoglalója a 2012-2013-as pályázatokkal teli évnek. A Zrínyi és a város többi iskolájának diákjai számtalan országos és helyi pályázatra küldték be dolgozataikat, amelyek közül több díjban, dicséretben részesült.
A több mint két évtizedes múltra visszatekintő kiadványban, ezúttal nem a zrínyisek pilismaróti táborban született diákalkotásait olvashatjuk mint „Dorogi értékeket", hanem a helyi kulturális életről szóló beszámolókat, az európai dorogiakról-dorogi európaiakról szóló interjúkat, illetve az országos pályázatokra beküldött mélytartalmú dolgozatokat.
A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján évek óta sikerrel szerepelnek a dorogi tanulók. A zrínyis Molnár Villő hatodikosként (!) katalógust állított össze a megsemmisült, megrongálódott, átépített vagy rekonstruált dorogi mûvészeti alkotásokról. A dolgozat és annak előadása az országos döntőn kiemelt 1. díjban részesült és meghívást kapott a Nemzeti Tehetség Program országos tudományos bemutatójára, ahol a felkészítő pedagógusok (Kovács Lajos tanár és Molnár Klára tanító, szülő) „Díjoklevél tehetségnevelő részére" elismerésben részesültek.
Pléli Csanád (Zrínyi, 6. oszt., felkészítő tanár: Kovács Lajos) Egy német nemzetiségi község, Leányvár (Leinwar) magyar anyanyelvû iskolai oktatásának helyzete a millenniumi Magyarországon 1886-1906 címmel írt tanulmányt. A dolgozat és előadása az országos döntőn 1. díjban részesült.
Pusenyák Viktória (Zrínyi, 6. osztály, felkészítői: Kovács Lajos tanár és Pusenyákné Tavasz Tünde szülő) Hogyan változnak az ünnepek, szokások városomban, a soknemzetiségû és kultúrájú Dorogon? címmel írt dolgozatot, amely 2. díjban részesült.
Vörös Attila (Zrínyi, 4. osztály, felkészítő: Kalocsai Józsefné tanár) A halfogási technikák és eszközök változása az őskortól napjainkig címû dolgozata szintén 2. díjban részesült az országos döntőn.
Mohammed Szamantha Orsolya (Zrínyi, 4. osztály, felkészítő: Reményi Zsuzsanna tanító, konzulens: Dr. Ziegler Ildikó PhD, szülő) Rosszalkodjunk engedéllyel - színes kísérletek címmel írta meg 2. díjban részesült dolgozatát.
A Város- és Faluvédők Országos Szövetségének pályázati kiírására Molnár Ábel küldte be dolgozatát, amely a kötetben szintén olvasható. A Valóságos és virtuális ipartörténeti séta a dorogi bányaközpontban címet viselő írás 2. díjat nyert a pályázaton.
„Európa ifjú költője" címmel versfordító pályázatot írt ki a Katona József Könyvtár, amelyre sok dorogi tanuló beküldte mûvét.
Mi vagy ki dönti el, mennyit érünk mi Európának, és mennyire fontos nekünk a kontinens, ahol élünk? A városi pályázatra sok érdekes dolgozatot küldtek be a diákok. A dorogi magyar világpolgárokról készült interjúk sorában olvashatunk többek között a dorogi Bakos Gáborról, aki hágai konzul, sőt a milánói Scalában éneklő Nádor (Nitti) Magdáról is.
A kötetben olvasható dolgozatok erősítik helyi identitástudatunkat és büszkeséggel tölthetik el a dorogi olvasókat. M. T.