LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Közügy
2013. dec. 5.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedves Dorogiak!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Dorogon a települési szilárdhulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, illetve ártalmatlanítása szakterületén jelentős változásokra került sor.

2013. május 27-én a Saubermacher-Magyarország Kft. a szolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezte.

2013. augusztus 29-ig menően a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny) képviselő-testületei döntöttek arról, hogy a kötelező önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot átadják a társulásnak. A képviselő-testületek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében módosították a Társulási Megállapodást.

2013. szeptember 4-én a társulás közbeszerzési pályázatot írt ki az új szolgáltató kiválasztására.

2013. november 7-én a társulási tanács az alábbi határozatokat hozta:

  1. „Közszolgáltatási szerződés a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására „címmel kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen.
  2. A „Közszolgáltatási szerződés a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására" tárgyban a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. második részében foglaltak szerinti gyorsított meghívásos eljárást folytat le.
  3. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közgyűlése megbízza a társulás elnökét, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot felkérje a Vertikál Közszolgáltató Zrt. ideiglenes, a közbeszerzési eljárás eredményes elvégzéséig tartó időszakra szóló szolgáltatói kijelölésére. 

A társulási döntésnek megfelelően ismételt közbeszerzési eljárás kiírására került sor, melyben a hosszú távon szolgáltatást nyújtó vállalat kiválasztására 2013. december 9 és 15-e között kerül sor.

December 1-je és a fent említett határidő közötti időszakban a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt Vertikál Közszolgáltató Zrt. látja el a feladatot.

Mivel az Saubermacher-Magyarország Kft. a tőle bérelt társasházi kukákat is elszállította, ezért 2013. december 30-án az Önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedényzetek kihelyezésére kerül sor.

2013. december 2-án a társasházak közös képviselői az alábbi tájékoztatást kapták:

  1. A társasházakhoz kihelyezett önkormányzati hulladékgyűjtő edényeket december hónapban a társasházaknak meg kell vásárolniuk. Minden társasháznak saját tulajdonú kukával kell rendelkeznie.
  2. A társasházak január folyamán térítésmentesen a papír és a műanyag hulladék gyűjtésére alkalmas kukákat kapnak.
  3. 2014. januárjában kerül sor városunkban a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés rendszerének bevezetésére.

Az új rendszer kialakítása a nem társasházi háztartásokat a következőképpen érinti:

A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas papír hulladék, és műanyag hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat kapnak térítésmentesen.  

A hulladékkal telt zsákok elszállításával egy időben kapják meg a cserezsákokat.

Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényzetben és zsákokban kizárólag papír, illetve műanyag hulladék helyezhető el.

A hulladék elszállítás rendje, időpontjai nem változnak városunkban.

A térítési díj 3,46 Ft/literre csökken.

 

Tisztelettel kérjük valamennyiük együttműködését az új rendszer lehető legkisebb zökkenőkkel való bevezetése érdekében.

Kérdéseikkel, kezdeményezéseikkel az alábbi elérhetőségi címeken kereshetik fel a Polgármesteri Hivatalt:  varoshaza@dorog.hu telefon: 33/431-299.

Dorog, 2013. december 2.

                                                                             Üdvözlettel:

                                                                                                                   Dr. Tittmann János

                                                                                                                          polgármester