„Ami már sehol sem látható, megmutatják a régi képeslapok”
Kultúra
2014. jan. 17.

„Ami már sehol sem látható, megmutatják a régi képeslapok”

Dr. Bartalos József képeslapjai Dorog határain túl is jól ismertek – különösen a gyűjtők körében. Dorogi lapjaiból már megjelent egy szerkesztett gyűjtemény „Város születik” címmel Kovács Lajos szerkesztésében.

 

birosag.JPG

 

Bartalos József tudatos gyűjtő, aki szakmája helyszíneinek megörökítéseit is évtizedek óta keresi képeslapokon, de ország-világjárásai közben is.

Dorog Város Barátainak Egyesületének januári összejövetelén – ahol alapító tag az ügyvéd úr – ezt a páratlan gyűjtést, annak reprezentatív kiadását mutatták be (ismét közösen) a korábbi könyv társszerzői. Ezúttal nagyobb összefogásra, szerző- és szerkesztőtársakra volt szükség ahhoz, hogy a történelmi Magyarország valaha volt 22 ítélőtáblájának, 67 korabeli törvényszékének és 387 járásbíróságának vidékenként összerendezett épületkatalógusát közreadhassák „Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon” címmel. Dr. Szombath Tibornak és Halász Tamásnak is nagy érdeme, hogy csaknem teljes a képanyag, hogy szakszerűen eligazító szöveg és címerképek teszik a böngészést irodalmi, művészet- és építészettörténeti, sőt történelmi kalandozássá, ahol a millenniumhoz kötődő évtizedekben a magára találó magyar társadalom és a megerősödő jogtudomány példátlanul gazdag rendszerét építette ki az igazságszolgáltatásnak.

A beszélgetés közben természetesen szóba kerültek a személyes emlékek is, melyek utazás és keresés közben a határon innen és túl továbbélő hagyományokat ugyanúgy megidézték, mint ahogy megemlékeztek elveszett értékekről, sőt soha meg sem örökített – ezért a kiadványból is hiányzó – épületekről, valaha létezett tekintélyes városközponti objektumokról. Mert a tekintély a városok főtereire kívánta telepíteni a reprezentatív építményeket. S micsoda építészszakmai tabló kerekedett azokban az évtizedekben a sajátos struktúrában gondolkodó építőmérnökök hozzáértése által!

Jó hír, hogy tankönyvként forgathatják a szakmabeliek, de a szépet szerető, a hely történetében meglepetésekre kíváncsi, személyes élményekért felkerekedni sem rest mindennapi olvasó is örömét lelheti a közel 200 oldalas barangolásban. Egyet kell értenünk a kiváló előhangot fogalmazó Stipka István megjegyzésével: „Napjainkra a vizualitásnak ismét komoly szerepe és jelentős ismeretközvetítő funkciója van.” Tegyük hozzá: az esztétikai élvezet sem mellékes szempont. Mindez kiváló minőségben köszönhető a kiadó, a nyomda munkatársainak.

Stipka Istvánnal egyetértve megerősítjük: „A jogi kultúrtörténet forrása a patrióták kedves olvasmánya lehet.” A hosszú téli estébe nyúló program végén Bartalos Józseftől számosan kérték az otthoni könyvespolcra szánt kötetbe a dedikációt.