Általános tájékoztatók

Általános tájékoztatók

Általános tájékoztatók, közlemények

 

Lakossági Hirdetmény

Tájékoztatjuk Dorog Város lakosságát, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét elkészítette.

Dorog Város vonatkozásában a sormunka elvégzése 2023. január 2 – augusztus 31 -ig terjedő időszakban történik.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.  - 2023. 01. 19.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztató!

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. IV. ütem   - 2022. 11. 08.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hirdetmény Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt licittárgyaláson  értékesítésre hirdeti a 0318/1 hrsz-ú tulajdonát képező ingatlant - 2022. 10. 14.

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pályázati felhívás - felsőoktatási rendszerben - nappali tagozaton dorogi tanulók támogatása 

Pályázati űrlap - 2022. 09. 29.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN FELMÉRÉS

Tisztelt Lakosok!

A Belügyminisztérium kérésére felmérést végzünk a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság körében a barnakőszén igények tekintetében.

Kérjük, amennyiben az Ön háztartása rendelkezik széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a téli szezonra szükséges barnakőszén igényével (mázsában megadva) együtt jelezze számunkra az emberieroforras@dorog.hu e-mail címen 2022. szeptember 25-ig.

Az emailben kérjük megadni:

név, cím, barnakőszén szükséglet (mázsa)

Együttműködésüket köszönjük!

Dorogi Polgármesteri Hivatal

- 2022. 09. 16.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás a földgáz kedvezmények igénybevételével kapcsolatban  Letölthető kérelem -2022. 09. 12.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

"Tájékoztatás hatósági bizonyítvány kiállításáról - rendeltetés módosítás esetén"  - 2022. 08. 31.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását - 2022. 05. 23.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Az esztergomi Tankerületi Központ tájékoztatója

Dorog város általános iskoláinak felvételi körzeteiről

az általános iskolák felvételi körzeteiről Komárom-Esztergom Megye Esztergomi Járásában - 2022. 03. 01.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatója alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó formanyomtatvány letölthető itt, valamint a  http://www.kormany.hu, és a  http://csaladitudakozo.kormany.hu/ portálról. - 2022. 01. 26.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dorog lakossági tájékoztató kiadványa: Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén. Készült a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Dorogi Polgármesteri Hivatal együttműködésével. A tájékoztató itt letölthető. - 2022. 01. 13.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Hirdetmény - a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatal KE-01/HAT/02876-12/2021. ügyszámú hirdetménye a tartós adathordozót értékesítő vállalkozások részére - 2021. 12. 01.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Adatkezelési tájékoztató a kemerával megfigyelt területre belépő személyek részére - 2021. 11. 12.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK-nál történő kötelező regisztrációjáról  - 2021. 10. 22.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Hirdetmény - Dorog Város Polgármestere értesíti a település lakosságát, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 23. §. (3) bekezdése alapján a polgármester a város külső védelmi tervéről 21 napos hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény itt olvasható. - 2021. 07. 27.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Hirdetmény, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/03585-23/2021. ügyszámú döntéséről, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 2510 Dorog, Esztergomi 27. sz. alatti telephelyére vonatkozó,- gyógyszer hatóanyagok és intermedierek gyártására irányuló tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi engedély kiadása iránti ügyben. A KE/041/03585-23/2021. számú döntés, telefonon (06-33-431-299 117-es mellék) történt egyeztetés alapján megtekinthető, a Dorogi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, Páva Natasa ügyintézőnél. - 2021. 06. 21.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergom Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása mezőgazdasági erő- és munkagépek betakarítás előtti ellenőrzéséről és aratási szabályokról - 2021. 06. 04.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS! Dorog Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog Város Településrendezési  Eszközeinek - Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének - Több részterületre szóló módosítása elindult. A felhívás itt letölthető:  -2021. 05. 13.

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály KE-01/ÁÉH/00462-2/2021. számú határozata - Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Dorog, Sárisáp, Dág, Annavölgy, Leányvár, Esztergom-kertváros település közigazgatási területére, a 2020. szeptember 25-től a KE-01/ÁÉH/000428-7/2020. számú határozattal a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegségének megállapítása miatt elrendelt községi zárlat feloldásáról. -2021. 04. 29.

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Felhívás - Házszámtábla elhelyezésére - 2021. 04. 08.

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Esztergomi Tankerületi Központ TK/106/00099/31-2021. számú határozata - Az Esztergomi Tankerületi Központ  működési területén található általános iskolák felvételi körzetére vonatkozóan 

Tájékoztató Dorog város általános iskoláinak felvételi körzeteiről - 2021. 02. 26.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági KE/019/00008-9/2021.határozata a megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt szigorúan korlátozott terület kijelöléséről és az intézkedések elrendeléséről - 2021. 01. 15.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Közlemény körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban : NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33.§ (1) bekezdés b pontjában és 33.§ (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII.21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Gerecsei erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást. - 2020. 10. 13.

                                                                                                                                                                                                      

A Komárom-Esztergom Megyei Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyfélszolgálat tájékoztatója - 2020. 09. 22.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztatója - 2020. 09. 

                                                                                                                                                                                                     

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Belső Piaci Információs Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatója  - 2020. 09. 14.

                                                                                                                                                                                                     

 

 

Ezúton tájékoztatom, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. §. (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi. 

nyilatkozat  kitöltési útmutató - 2020. 02. 24.

                                                                                                                                                                                                     

Tájékoztató. A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek. Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06-80/263-244! - 2019. 07. 12.

                                                                                                                                                                                                      

A talaj vízeróziója elleni védekezési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás - 2019. 05. 10. 

                                                                                                                                                                                                      

Figyelemfelhívás A Nemzeti Eszközkezelő Bérlői számára - 2019. 04. 02.

                                                                                                                                                                                                      

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére - 2019. 03. 19.

                                                                                                                                                                                                      

Dorog Város Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére.  

                                                                                                                                                                                                      

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dorog lakossági tájékoztató kiadványa 

                                                                                                                                                                                                      

Tájékoztató, a Dorogi Rendőrkapitányság tájékoztatja Önöket Dorog Város körzeti megbízottjainak neveiről, elérhetőségeiről:
- Csongrádi Norbert rendőr főtörzsőrmester: + 36 70/658-1516
- Sztána Gergely rendőr törzsőrmester: + 36 70/504-2319

A körzeti megbízottak fogadóórái a Dorogi Rendőrkapitányság tanácstermében (Dorog, Mátyás király utca 1.):
minden páros hét szerdai napja 9-9.30 óra között

                                                                                                                                                                                                      

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata a gazdálkodók támogatása. 
Dorog város ügyfélfogadását 2019. február 4-től Esztergomba helyezik át. 
Esztergomi ügyfélszolgálat: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6. 
Nyitvatartás: H: 11:30-16:30 óra, kedd: 8-16:30 óra, szerda: 8-16:30 óra óra, csütörtök: 8:16:30 óra, péntek: 8-14 óra
 

                                                                                                                                                                                                      

Tájékoztató A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya "A kullancsok, védekezés a kullancsok ártalma ellen" témában lakossági tájékoztató anyagot állított össze, mellyel szeretné a lakosság figyelmét felhívni a téma jelentőségére.

                                                                                                                                                                                                      

TÁJÉKOZTATÓ Dorog város területén működő egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselő látja el.

Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055