Dorogi Szociális Szolgáltató Központ

Dorogi Szociális Szolgáltató Központ

Idősgondozás, családsegítés, gyermekgondozás

A költségvetési szerv neve:           Dorogi Szociális Szolgáltató Központ

2020. április 4-én megalakult a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ, mely egyesítette a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „A” és „B” épületét. Az intézmény székhelye, az „A” épületnek helyt adó Otthon tér 4. szám alatt található idősek otthona lett. Két telephelye a Schmidt villa kert 2. szám alatt található demens betegeket fogadó idősek otthona és a Bécsi út 79-81. szám alatti családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A szociális szolgáltatások és ellátási terület tekintetében változás nem történt.

Székhelye:                                        2510 Dorog, Otthon tér 4.

                                                         Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Telefonszám:                                      06 33 441-721

e-mail címe:                                       drmosonyia@dorog.hu

Vezető neve:                                      Tóth Krisztián

e-mail címe:                                       toth.krisztian@dorog.hu

 

Telephelyek:                                     Idősek Otthona “B” épület

                                                           2510 Dorog, Scmidt villa kert 2

Telefonszáma:                                    06 33 440-268

 

                                                            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                                                           2510 Dorog, Bécsi út 79-81

Telefonszáma:                                    06 33 431 170

e-mail címe:                                       gyermekjoleti@dorog.hu

 

Illetékességi területe a család és gyermekjóléti szolgálat tekintetében: az alapító önkormányzatok közigazgatási területe (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny)

 

Illetékességi területe az idősek otthona tekintetében: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp,Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny, Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyorósbánya,Nyergesújfalu,Pilismarót, Süttő, Tát

Költségvetési szerv felügyeleti szerve:

Dorog Város Önkormányzata,

2510 Dorog, Bécsi út 79-81

 

Költségvetési szervet alapító szerv neve:

                                                           Dorog Város Önkormyányzata

                                                           2510 Dorog, Bécsi út 79-81

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

  • Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Idősek Otthona elsősorban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja, vagy egyéb körülmény alapján gondozási szüksége fennáll. Az idősek otthonában olyan 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni és gondozási szükségletét szociális szakértői szerv szakvéleménye igazolja.           

Az idősek otthona teljes körű ellátást nyújt, biztosítja az ellátottak lakhatását, étkeztetését, szükség esetén ruházattal, textíliával való ellátását, egyéni ápolását, gondozását, mentális segítését, egészségügyi ellátását, szabadidős, kulturális tevékenységet, foglalkoztatást. Ellátja lakói érdekvédelmét, segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, kapcsolattartásban.

  • Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás.

A személyközpontú gondozás a dolgozók részéről kreatív innovációs készséget és kísérletező kedvet igénylő tevékenység. Ha az idősek otthona ellátását igénybevevő személy esetében demencia körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, ellátása az demens betegeket ellátó részlegben történik, biztonságos, a speciális igények figyelembe vételével kialakított védett környezetben. Az ellátottaknak nyújtott ápolási és gondozási tevékenységek mellett, komplex készségfejlesztő és készségmegtartó foglalkoztatási programokkal segítünk, ami elsősorban az elemi szociális funkciók megőrzését célozza és a mentális hanyatlást kísérő szorongást, izolációt hivatott feloldani.

  • Család és Gyermekjóléti alapszolgáltatás

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Fontos feladata a családgondozás, amely meghatározott időtartamra szóló segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti, nem hatósági jellegű munka, hanem támasznyújtást jelent.

A Szolgálat javaslatokkal élhet és fordulhat a hatóságokhoz. A kliens érdekében hatósági eljárást kezdeményezhet segélyezés, természetbeni juttatások, a munkanélküliség enyhítését szolgáló intézkedések, deviancia elleni intézkedések megtételéhez.

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a gyermekek és családok számára nyújtott személyes szolgáltatások hatékonyabb összehangolása és a társadalmi integrációt erősítő komplex gondozási és ellátási formák kialakítása.