Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítés

 
Polgármester
 
Jegyző
   
Alpolgármester 

Társadalmi megbízatású Általános helyettes

Aljegyző
 
Alpolgármester

Társadalmi megbízatású

   
Főépítész
     
Szervezési Csoportvezető (1 fő)
Titkárság ügyintéző (1 fő)
(3 fő ügyintéző + 2 fő ügykezelő + 1 fő munkaszerződéssel)
Személyügyi ügyintéző (2 fő)
          
Iktató, iratkezelési feladatokat ellátó ügykezelő (2 fő)
 
Gépjárművezető (1 fő)
 
 
 
Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály
Osztályvezető (1 fő)
Osztályvezető-helyettes (1 fő)
Pénzügyi ügyintéző (5 fő)
(16 fő ügyintéző + 1 fő munkaszerződéssel)
Intézményi Költségvetési ügyintéző (4 fő)
  
Adóügyi ügyintéző (3 fő)
 
Vagyongazdálkodás (1 fő)
 
Lakásgazdálkodás, közbiztonsági referens, Birtokvédelem (1 fő)
 
 
Közterület-felügyelők (2 fő)
Térfigyelő kamerarendszer -monitorfigyelő (1 fő)
Városfejlesztési Csoport
Csoportvezető (1 fő)
   
     
Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály Osztályvezető (1 fő)
Osztályvezető -helyettes (1 fő)
6 fő ügyintéző
Anyakönyvvezető (1 fő)
 
Hagyatéki és anyakönyvvezető ügyintéző (2 fő)
 
→  
Hatósági ügyintéző (1 fő)
 
Szociális ügyintéző (1 fő)
 
Koordinációs ügyintéző (1 fő)
Műszaki Csoport
3 fő ügyintéző

Hatósági ügyintéző
(2 fő)
 
Település- üzemeltetési ügyintéző (1 fő)
     
 

 

 

 

Alapító okirat Polgármesteri Hivatal
     
     
  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján  a nettó ötmillió forintot elérő - vagy azt meghaladó - szerződések:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján az önkormányzat által nyújtott támogatásokról:

Dorog Város Önkormányzatának költségvetése, költségvetés módosítása

Költségvetés végrehajtása, költségvetési beszámoló:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján: az Európai Unió által támogatott fejlesztések: 

 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata


Adatvédelmi Tisztviselő cég

Neve: HANGANOV Kft.

Email címe: dpo@hanganov.hu

Adatvédelmi tájékoztató