Egyház

Egyház

Katolikus, református és evangélikus közösségeink

Dorogvidéki Református Egyházközség

Dorogvidéki Református Egyházközség Lelkészi Hivatala, Pungur Béla lelkész

A Dorogvidéki Református Egyházközség 1921-ben alakult meg. Kezdetben Esztergomhoz tartozott, majd lassan önállósult. A reformátusok zömmel a század elején kerültek erre a vidékre, hisz a múlt század végéig az Érsekség birtokaira protestáns nem telepedhetett le. Az egyházközség három hullámban népesedett be. A század elején Erdélyből (innen sokan érkeztek a 40-es években és romániai forradalom után is), majd az 50-es években az Alföldről érkeztek, s a folyamatosan betelepülők adják a harmadik csoportot.
A gyülekezet 13 részből áll, Piliscsévtől Tátig. Dorogon van templom és parókia. Hittanórákat az iskolákban és a parókián tartunk. Dorogon 8 csoportban folyik oktatás. Minden korosztályt próbálunk megszólítani, így minden hónap első vasárnap délután 3 órakor Asszonykör mûködik, a hónap első szerdáján presbiteri bibliaóra van, minden csütörtökön gyülekezeti bibliaórát tartunk, s hittanos gyermekeink szülei részére minden harmadik vasárnap családi délutánt szervezünk. Rendszeresek a kirándulások és a nyári táborok is. Alkalmaink nyitottak, minden érdeklődőt, lelki segítségre szorulót várunk.

templom1.jpg

2018. szeptember 16-án, vasárnap adták át és szentelték fel a Dorogi Református Egyházközség újonnan épített gyülekezeti házát. Steinbach József püspök az ünnepi istentiszteleten beszélt a közel száz éves gyülekezet fennmaradásáról, fontosságáról. A gyülekezeti ház egyházi forrásból, adományokból és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából épülhetett meg.

Istentiszteleti alkalmakról, kérjük tájékozójon a Dorogvidéki Református Egyházközség facebook oldalán!

2510 Dorog, Templom tér 6.
Tel.: 36-(33)-431-739
Facebook: Dorogvidéki Református Egyház
 

Esztergomi Evangélikus Egyházközség

Esztergomi Evangélikus Egyházközség Klimentné Ferenczy Andrea tiszteletes asszony
Esztergom, Simor J. u. 82.
Tel: 06-33-403-987
Fax: 06-33-403-987 Mobil: 06-20-824-3718 E-mail: esztergom@lutheran.hu
Istentisztelet ideje Dorogon: Minden hónap 2. és 5. vasárnapján, 9 óra
Helye: Református templom, Dorog, Köztársaság út
Az imádság órája minden szerdán 8:30
 
Közösségimédia elérhetőség:

(Esztergomi Evangélikus Egyházközség)
 

Szent Borbála plébánia

A dorogi "Bányalelkészség" a Szent József plébániából vált ki. Eleinte nem volt önálló lelkészség, csak később szervezték azzá. A hozzá tartozó Szent Borbála templom építése 1924-ben Gáthy Zoltán építészmérnök tervei alapján kezdődött. Először csak a torony készült el. 1931. augusztus 23-án Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel, az akkorra elkészült templomot.

templom2.jpg

A szentelésre Buchner Antal karnagy egy bányászmisét szerzett. Anyakönyvezés 1938-tól van. A II. világháborúban megsérült a templom. A helyreállításánál költségkímélés miatt a toronysisak kisebb lett az eredetinél. A 2004-es felújításnál nyerte vissza eredeti formáját. A mai modern oltárkép alkotója Kákonyi Asztrik ferences festőmûvész volt.
1996-tól a templomot plébánia rangra emelték. 1997-től 2005-ig Szerencsés Zsolt a Szent Borbála templom plébánosa, 2005-től Kis-Maly László, 2017-től Szerencsés Zsolt tb. kanonok, é. esperes.
2018-ban avatták fel a templomtorony díszkivilágítását.
2020-ban Dorog Város Önkormányzatának támogatásával megújult a több mint 1000 síppal megszólaló templomi orgona.
A templom titulusa: Szent Borbála szűz és vértanú a bányászok védőszentje.
Búcsúja: december 4. illetve a legközelebbi vasárnap
Hívek száma 6000

Miserend:
Kérjük, az aktuális miserendről tájékozódjanak a Dorog, Szent Borbála Plébánia - Bányásztemplom facebook oldalon!
 
Szent Borbála Plébánia elérhetősége:
2510 Dorog, Körönd u. 3.
Tel.: 36-(33)-431-783
banyasztemplom.dorog@gmail.com 
 

Szent József Plébánia

A dorogi Szent József Plébánia középkori eredetû (1331). Évszázadokon át az esztergomi káptalan plébániája volt. 1600-as évektől önállóan mûködik, ellátva a környék községeit is. Anyakönyvezés1735-től van. A mai úgynevezett "falusi", Szent József tiszteletére épített templom közadakozásból 1775-ben készült el. Révay Antal püspök szentelte fel.
A Plébánia közel 4000 hívőt számlál, kiknek lelki gondozását Gyöngyös Ferenc plébánost követően dr. Kulcsár Sándor plébános és segítőtársai végzik.

A vasárnapi kötelező szentmise időpontja délelőtt 8:45.

A plébánia hivatali ideje és a misék rendje:
Kérjük,az aktuális miserendről tájékozódjanak a Szent József Templom facebook oldalon!
 
A plébánia elérhetősége:
2510 Dorog, Templom tér 7.
Tel.: 36-(33)-431-851

Szent József, a családok támogatója:
Könyörögj érettünk!
 
(Szent József Plébánia)