Városgondnoklás

Városgondnoklás

Önkormányzati vagyon gondozása

VÁROSGONDNOKLÁS

Dorog város területén az az önkormányzati vagyon gondozásának technikai, műszaki feltételeinek biztosítását, a közterületek, közintézmények, közművek, a köztisztasági közszolgáltatások ellátását, valamint az önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség gazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési feladatokat a Kincstári Szervezet végzi.

A lakossági bejelentések városüzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeit a bejelentes@dorog.hu email címen tehetik meg.

Lakossági bejelentéseket az alábbi ügyekben fogadunk:

  • közterületi parkok, zöldterületek,
  • önkormányzati kezelésű utak, járdák,
  • önkormányzati fenntartású játszóterek,
  • közterületi tárgyak (padok, szeméttárolók stb.),
  • játszóterek
  • közterületi káresemények,
  • veszélyes – és nem veszélyes hulladék,
  • állategészségügy (kóbor állatok, rágcsálók, kártevők bejelentése),
  • városi temető.

Kérjük, a bejelentéssel kapcsolatosan szíveskedjék megadni elérhetőségeit, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos esetleges kiegészítő információkért a későbbiekben meg tudjuk keresni, illetve az ügyének megoldásáról tájékoztatni tudjuk.

Bejelentőként alábbi személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztatóban (a csatolt fájlban) foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárulok: Név, Email-cím, Telefonszám, Lakcím.”

Észrevételeiket az alábbi elérhetőségen is jelezhetik:

Telefonon: 33/431-179 (munkaidőben)

"Éves jelentés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D. § (4) bekezdés alapján"

 

Adatkezelési_tájékoztató_Kincstári_Szervezet_módosított_20221208.docx
69 KB
eves_jelentes_2023_1109.pdf
62 KB