Főépítész

Főépítész

Főépítész

Dankó Kristóf főépítész

Elérhetősége:                         Dorog Polgármesteri Hivatal földszint 6. szoba

Cím:                                          2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon:                                   06-33-431-299

E-mail:                                    dkristof@freemail.hu

Ügyfélfogadás: keddenként 8-16 óra között

 

Feladatok tevékenységek:

  • Az önkormányzat területfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos döntéseinek előkészítése, szakmailag irányítja a településrendezési eszközök készítését a településrendezés általános szabályai szerint.
  • Biztosítja a rendezési tervek készítésének nyilvánosságát, a városi honlapon karbantartja a hatályos településrendezési terveket.
  • Szakmai tanácsadást nyújt a településrendezési tervek végrehajtásával kapcsolatban az építtetőknek és a tervezőknek.
  • Helyi értékvédelemmel kapcsolatos munkák.
  • 2010-ben elindított „Az Év Homlokzatfelújítási Terv" pályázat, lebonyolítása végrehajtása.
  • Az Integrált Városfejlesztési Stratégia koordinálása.
  • Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos építészeti előkészítési munkák.
  • Ellátja a települési képi véleményezési eljárás feladatait.

 

Településképi véleményezési eljárás

Dorog Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 30/C. §-a és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított lehetőség alapján megalkotta a településképi véleményezési eljárásról szóló 12/2017. (XII. 15.) számú rendeletét.

Az önkormányzati rendelet értelmében az építési engedélykérelem benyújtása előtt településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Dorog Város teljes közigazgatási területén belül új építmény építése, meglévő építmény - (meglévő tetőtér beépítését is ideértve) a beépített szintterület növekedését eredményező - bővítése, illetve településképet érintő átalakítása esetén.

Az eljárás folyamata a következőképpen történik. A kérelmező a 2013. január 1-től használatos ÉTDR nevû elektronikus építésügyi hatósági rendszeren belül tárhelyet nyit. A tárhelyre feltölti a kérelem és annak kötelező mellékleteit. Az építési engedély-kérelem benyújtása előtt előzetes kérelemként, Dorog Város Polgármesterét választva a rendszer hozzáférést biztosít a polgármester nevében eljáró főépítésznek a tárhelyhez. A településképi vélemény a tárhelyen lévő dokumentumok alapján 15 napon belül készül el, mely a főépítész által feltöltésre kerül a tárhelyre. Ezt követően az engedélykérelem benyújtható az illetékes építésügyi hatóságnak. Városunk tekintetében Esztergom Város Jegyzője az illetékes építésügyi hatóság.