Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet

 

Pénzügyi Osztály

Csunderlik Tibor osztályvezető

Elérhetősége:                     Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                                     2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

Telefon/Fax:                       06-33-431-299

Ügyfélfogadás:                   Hétfő: 1300 - 1600 óráig

                                             Szerda:  800 - 1200; 1300 - 1600 óráig

 

Ügyintézők:

Pócza László közterület-felügyelő, külterületek ellenőrzése

Szenczi György közterület-felügyelő

Ügyfélfogadás: Szerda: 800 - 1200 , 1300 - 1600 óráig 

 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok, Üzembentartók!

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Dorog Város közútjain, közterületein, hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy forgalomképtelen gépjárműveket Dorog Város Közterület-felügyelete a vonatkozó jogszabályok betartásával elszállíttatja. Az elszállított járművek listáját a közterület-felügyelet a város honlapján közzéteszi és itt tájékoztatást nyújt a jármű átvételének, illetve a felmerülő költségek megfizetésének módjáról. Az 55/2009.(X. 16.) IRM rendelet értelmében az elszállítás díja 17.250,-Ft + Áfa. A tárolás napidíja 1.200,-Ft+ Áfa. A szállítás és tárolás díja minden esetben a tulajdonost/üzembentartót terheli. A közterület-felügyelő a helyi közúton hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve forgalomképtelen járművön értesítést helyez el, amely tartalmazza, hogy az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíttatja. A közterület használatáról szóló 5/2001.(II. 23.) Önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdés értelmében az önkormányzat írásban köteles felszólítani az üzemképtelen jármű tulajdonosát a járműnek a közterületről történő elszállítására. A (7) bekezdés alapján az önkormányzat a járművet elszállíttathatja, ha a járműtulajdonos a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, vagy kiléte nem állapítható meg. A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Kozlik Ferenc közbiztonsági referens, tel: 06 33 431-299

Dorog, 2017. május 2. Közterület-felügyelet

 

Letölthető információk:

Tájékoztatás a közterületről elszállított gépjárművekről 2017. 06. 24. 

Elszállított gépjárművek listája 2019. 

Elszállított gépjárművek listája 2020.

Elszállított gépjárművek listája 2021.

Elszállított gépjárművek listája 2022.

 

Dorog Város Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére

A tájékoztató itt letölthető: