Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet

 

Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály

Csunderlik Tibor osztályvezető

Skultéti Andrea osztályvezető-helyettes

Elérhetősége:                     Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                                     2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

Telefon/Fax:                       06-33-431-299

Ügyfélfogadás:                   Hétfő: 1300 - 1600 óráig

                                             Szerda:  800 - 1200; 1300 - 1600 óráig

 

Ügyintézők:

Pócza László közterület-felügyelő, külterületek ellenőrzése

Szenczi György közterület-felügyelő

Ügyfélfogadás: Szerda: 800 - 1200 , 1300 - 1600 óráig 

 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok, Üzembentartók!

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Dorog Város közútjain, közterületein, hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy forgalomképtelen gépjárműveket Dorog Város Közterület-felügyelete a vonatkozó jogszabályok betartásával elszállíttatja. Az elszállított járművek listáját a közterület-felügyelet a város honlapján közzéteszi és itt tájékoztatást nyújt a jármű átvételének, illetve a felmerülő költségek megfizetésének módjáról. Az 55/2009.(X. 16.) IRM rendelet értelmében az elszállítás díja 17.250,-Ft + Áfa. A tárolás napidíja 1.200,-Ft+ Áfa. A szállítás és tárolás díja minden esetben a tulajdonost/üzembentartót terheli. A közterület-felügyelő a helyi közúton hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve forgalomképtelen járművön értesítést helyez el, amely tartalmazza, hogy az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíttatja. A közterület használatáról szóló 5/2001.(II. 23.) Önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdés értelmében az önkormányzat írásban köteles felszólítani az üzemképtelen jármű tulajdonosát a járműnek a közterületről történő elszállítására. A (7) bekezdés alapján az önkormányzat a járművet elszállíttathatja, ha a járműtulajdonos a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, vagy kiléte nem állapítható meg. A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Kozlik Ferenc közbiztonsági referens, tel: 06 33 431-299

Dorog, 2017. május 2. Közterület-felügyelet

 

Letölthető információk:

Tájékoztatás a közterületről elszállított gépjárművekről 2017. 06. 24. 

Elszállított gépjárművek listája 2019. 

Elszállított gépjárművek listája 2020.

Elszállított gépjárművek listája 2021.

Elszállított gépjárművek listája 2022.

Elszállított gépjárművek listája 2023.

Elszállított gépjárművek listája 2024.

 

Dorog Város Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére

A tájékoztató itt letölthető: