Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

 Dorogi Hétszínvirág Óvoda

(volt Dózsa György Napközi Otthonos Óvoda)

2510 Dorog Otthon tér 8. 

Tel/fax: 06 33 522 095
Email: hetszinvirag@dorog.hu
Honlap: hetszinvirag-dorog.hu

 

ovoda_hetszinvirag.jpg

Tel/fax: 06 33 522 095
Email: hetszinvirag@dorog.hu
Honlap: hetszinvirag-dorog.hu

Gáthy Zoltán tervei szerint épült 1939-ben Dorogi II. számú Kisdedóvó Intézet néven. 1954-től Dózsa György Óvoda néven mûködött tovább. Fenntartója a Dorogi Szénbányák. 1990-től Önkormányzati intézmény. 2009-től a neve Hétszínvirág Óvoda 2010-től a DOKI-, majd 2013-tól a Dorog Városi Óvoda telephelye.
Földrajzi elhelyezkedése kedvező a kisgyermekek számára, forgalmas útvonalaktól távol, zöld övezetben, a Mûvelődési Ház, a Zsigmondy Vilmos Gimnázium, az Mosonyi Albert Gondozási Központ és az újjáépült lakóházak szomszédságában található.
Jelenleg 7 csoportos, 165 férőhelyes óvoda. Nevelőtestület létszáma: 15 fő óvodapedagógus, ebből 2 fő középiskolai, 13 fő főiskolai végzettségû óvodapedagógus. 5 fő szakvizsgázott 1 fő óvodai szakértő. A nevelőmunkát segítő személyek: 2 fő pedagógiai asszisztens, 7 fő dajka, 1 fő óvodatitkár. Minden alkalmazott rendelkezik a munkájához szükséges végzettséggel.
Az óvoda szakmai munkája:
1992-től környezeti munkaközösséget alakítottak, melynek minden óvodapedagógus a tagja
1999-től megalkották helyi nevelési programjukat, melynek elnevezése: Zöld levelecske helyi nevelési program. Kiemelt nevelési területe a környezet megismerésére-, a természet szeretetére-, védelmére- és az egészséges életmódra nevelés. Kompetencia alapú óvodai nevelésbe ágyazva valósítják meg, tartalmas, gazdag módszertani kínálattal, innovatív szemléletû pedagógiai munkával.
Pedagógiai munkájuk célja, hogy a gyermekek a megszerzett tudás kreatív alkalmazásával, valamint az élménypedagógia eszközeivel minél több érzékelhető, közvetlen tapasztalatot szerezzenek a környező világról és alakuljon ki bennük az egészséges életmód iránti igény.
Nevelésfilozófiájuk szerint legfontosabb a gyermek, akit sajátos képességrendszerének figyelembevételével, önmagukhoz mérten fejlesztenek játékos formában, játékon keresztül, életkoruknak megfelelő, önmegvalósító, színes tevékenységrendszerben. Feladataikat a családdal való szoros együttmûködésben, érzelmi biztonságot, szeretetet közvetítő légkörben igyekeznek megvalósítani.
Az óvodában integrált keretek közt nevelik a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is.
2013-tól gyermekvédelmi munkaközösséget is megalakítottak, melynek célja a gyermekvédelmi munka színvonalas mûködtetése, ami segítség gyermeknek, pedagógusnak, családoknak egyaránt.
2000-től az óvoda mûködését, programját támogató alapítványt hoztak létre. Elnevezése: Zöld Levelecske Nyílt Alapítvány.
Speciális szolgáltatások: vízhez szoktató tanfolyam, katolikus hittan, német- és angol nyelvhez szoktató tanfolyam, zenés torna, fejlesztő foglalkozások, só-terápia, Kempo, kirándulások, színházlátogatások
Hagyományok: születésnapok, szüret, megemlékezés a környezeti neveléshez köthető jeles napokról, egészséghónap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Nemzeti Ünnep, Húsvét, Anyák Napja, Ovi-ralli, sportnapok, nagycsoportosoknak „kerti-parti", Nemzeti Összetartozás napja, ismerkedő délután a leendő kiscsoportosoknak

Az óvoda vezetője: Jászberényiné Szalkai Csilla

Közérdekű információ:

Óvodai beiratkozáshoz szükséges:
- a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványa és lakcímkártyája
- a gyermek anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
- TAJ szám
- a gyermek lakcímkártyája
- igazolás arról, hogy a gyermek a kötelező védőoltásait megkapta
- határozat benyújtása, amennyiben a család rendszeres nevelési támogatásban részesül
- ha a gyermek különleges bánásmódot igényel: orvosi igazolás vagy szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleménye

Pályázatok:

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
TÁMOP 3.1.5 Pedagógus továbbképzés

Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 2.

 

Irodalom:
60 éves a <st1:pdózsa>Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa - 1999)
70 éves a Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa – 2009)

 

Házirend

SZMSZ 

Óvodák körzethatárai Dorog város területén itt letölthető:

 


 

Adatvédelem_Hétszínvirág.pdf
8 MB
PP_DOROGI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2022_legitimált.pdf
2 MB
SZMSZ Hétszínvirág óvoda_felülvizsgált_2022_legitimált.pdf
1 MB