Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Név: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Címe: Dorog, 2510 Iskola u. 2.

email: petofiovoda@dorog.hu

Tel: 33/521-450

Az intézmény vezetője: Varsányi Ildikó

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek” /Babits Mihály/–

- vallják a Petőfi Sándor Óvoda dolgozói.

A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 6 csoportos óvoda, melynek nevelési programja az „Ép testben, ép lélek”, mely a Kompetencia Alapú Óvodai Program  és a Komplex Prevenciós Óvodai Program részbeni adaptációja, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Fő célja a gyermek komplex személyiségfejlesztése. Kiemelt területe a zene-, mozgás, egészség- és környezeti nevelés.

 Az óvodai nevelés keretein belül nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni fejlesztésére, az érzelmi-, erkölcsi nevelésére, az ének, a zene megszerettetésére. Hangsúlyos az elfogadás, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés. „Sokfélék vagyunk! Máshonnan érkezünk, máshova tartunk. Itt mindenki számít!”- integráló óvodaként együtt neveljük a különleges bánásmódot- és a sajátos nevelési igényű gyermekeket, a teljesen normál képességű gyermekeket és a kiemelkedően tehetséges gyermekeket. -Ehhez a zenét, mint közvetítő eszközt hívjuk segítségül. Az intenzív zenei nevelés hihetetlen pedagógiai erő. Általa nő a kreativitás, gyorsabb az intellektuális fejlődés. Fejleszti a vizuális- és auditív észlelést, a mozgást, kreativitást, kitartást, feladattudatot és a memóriát.

Az óvodapedagógusok, gyógy/pedagógiai asszisztensek több területen, magasan képzettek, kreatívak, hivatásuk iránt elkötelezettek, ez szakmai munkájuk garanciája (nem mellékesen több hangszeren játszanak). Az óvodákban dolgozó dajkák szakképzettek, vannak érettségizett és egészségügyi iskolát végzettek is közöttük. Munkájuk során megismerik az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit, elvárásait, azokat saját területükön összehangolva alkalmazzák a gyermekek fejlesztése érdekében.

Hiszünk abban, ha gyermekközpontú, elfogadó, befogadó, szeretetteljes, egyéni szükségletekből kiinduló óvodai légkört teremtünk, ahol önfeledten játszhat, észrevétlenül tapasztalat útján tanulhat a gyermek, aktív iskolássá és boldog kiegyensúlyozott felnőtté válhat.

Meggyőződésünk, hogy Dorog város nagy múlttal rendelkező óvodái, köztük a Petőfi Sándor Óvoda, képesek értékeik megőrzésére és a szakmai megújulásra, a kollégák, a gyermekek és szülők együttműködésével, a fenntartó támogatásával a XXI. század értékadó és értékközvetítő Óvodai intézménye lenni.

 

Az óvoda Dorog város sportközpontja mellett, a kulturális intézmények közelében található. Gyermekeink a környező lakótelepeken, utcákban laknak, sokuk testvére, sőt már szüleik is ebben az óvodában töltötték kisgyermekkorukat.

Az óvoda Gáthy Zoltán főépítész tervei alapján épült 1930-ban. 145 férőhelyes, 6 csoportos óvoda, melyhez óriási füves, fákkal, tujákkal szegélyezett, fajátékokkal felszerelt udvar tartozik.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, ünnepekhez kötődő vásárok, sportnapok, barkács délutánok.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Főiskolai végzettséggel, többsége további szakvizsgával, szakképesítéssel is rendelkezik.  Munkájukat dajkák, gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Az integrált csoportokban lévő SNI gyermekek fejlesztését külön-külön, szükségleteiknek megfelelő utazó gyógypedagógusok végzik. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban, melyet bensőséges, szeretetteljes, családias légkörben teszünk. Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményezőkészség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Óvodáinkban érvényesül az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek széles körű módszertani szabadsága. Nevelőtestületünk tagjai nyitottak az új ismeretek befogadására, az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítására.

Fontos számunkra, hogy a gyermekeknek a lehető legjobb feltételeket biztosítsunk az egészséges testi, pszichés és szociális fejlődésük érdekében.  Ennek érdekében a folyamatos fejlesztésünket, elképzeléseinket támogató Dorog Város Önkormányzatának támogatása mellett hoztuk létre a „Gyermekünk Egészségéért, Egészséges Jövőért” Alapítványunkat.

2013-tól a pedagógusaink magas zenei képzettségéből fakadóan az alaptevékenység mellett, zene-ovivá vált.

Speciális szolgáltatásaink: zenei tehetséggondozó foglakozás, Ayres-terápia, tartásjavító torna, tánc, vízhez szoktató tanfolyam, angol nyelvhez szoktató tanfolyam, hittan, Bozsik ovi-foci, gyermek sakk, kirándulás, színházlátogatás

Hagyományaink: óvónői koncertek, mese előadások,  ismerkedő napok a jövendő óvodásaink számára, Márton-napi lampionos felvonulás, egészségnapok, környzetbarát napok, Szeretetlánc, születésnapok, sportnapok stb. szervezése

Adatvédelmi szabályzat_Petőfi óvoda.pdf
8 MB
SZMSZ 2022.pdf
9 MB
2020. Povi HOP.pdf
3 MB
Házirend 2022.pdf
7 MB