Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Név: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda

Címe: Dorog, 2510 Iskola u.2.

email: petofiovoda@dorog.hu

Tel: 33/521-450

Az intézmény vezetője: Varsányi Ildikó

Az óvoda Dorog város sportközpontja mellett, a kulturális intézmények közelében található. Gyermekeink a környező lakótelepeken, utcákban laknak, sokuk testvére, sőt már szüleik is ebben az óvodában töltötték kisgyermekkorukat.

Az óvoda Gáthy Zoltán főépítész tervei alapján épült 1930-ban. 145 férőhelyes, 6 csoportos óvoda, melyhez óriási füves, fákkal, tujákkal szegélyezett, fajátékokkal felszerelt udvar tartozik.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, ünnepekhez kötődő vásárok, sportnapok, barkács délutánok.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Főiskolai végzettséggel, többsége további szakvizsgával, szakképesítéssel is rendelkezik.  Munkájukat dajkák, gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Az integrált csoportokban lévő SNI gyermekek fejlesztését külön-külön, szükségleteiknek megfelelő utazó gyógypedagógusok végzik. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban, melyet bensőséges, szeretetteljes, családias légkörben teszünk. Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményezőkészség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Óvodáinkban érvényesül az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek széles körű módszertani szabadsága. Nevelőtestületünk tagjai nyitottak az új ismeretek befogadására, az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítására.

Fontos számunkra, hogy a gyermekeknek a lehető legjobb feltételeket biztosítsunk az egészséges testi, pszichés és szociális fejlődésük érdekében.  Ennek érdekében a folyamatos fejlesztésünket, elképzeléseinket támogató Dorog Város Önkormányzatának támogatása mellett hoztuk létre a „Gyermekünk Egészségéért, Egészséges Jövőért” Alapítványunkat.

2013-tól a pedagógusaink magas zenei képzettségéből fakadóan az alaptevékenység mellett, zene-ovivá vált.

Speciális szolgáltatásaink: zenei tehetséggondozó foglakozás, Ayres-terápia, tartásjavító torna, tánc, vízhez szoktató tanfolyam, angol nyelvhez szoktató tanfolyam, hittan, Bozsik ovi-foci, gyermek sakk, kirándulás, színházlátogatás

Hagyományaink: óvónői koncertek, mese előadások,  ismerkedő napok a jövendő óvodásaink számára, Márton-napi lampionos felvonulás, egészségnapok, környzetbarát napok, Szeretetlánc, születésnapok, sportnapok stb. szervezése

hazirend2020povi 1.pdf
362 KB
2020. Povi HOP.pdf
3 MB
Adatvédelmi szabályzat_Petőfi óvoda.pdf
8 MB