Végrehajtás

Végrehajtás

Tájékoztató a végrehajtási eljárásról

Jogszabályi háttér: 
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet
 • Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Ügymenet leírása:

A végrehajtás hivatalból kezdeményezett eljárás

Az adózás működtetésén túlmenően jogos elvárásként fogalmazódik meg mind az adózó, mind az adóhatóság részéről az az igény, hogy 

 • az állam/önkormányzat törvényes, a költségvetés bevételeinek biztosítását tekintve eredményes és hatékony működést vár az adóhatóságtól,
 • az adózó állampolgárok és vállalkozások igénylik, hogy a működés legyen áttekinthető, egyszerű, támogató, valamint a méltányos és a szolgáltató jelleg is jelenjen meg a kintlévőségek esetenként kényszer jellegű beszedése során.

Az adótartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító vagy nyilvántartó adóhatóság a végrehajtható okirat alapján a végrehajtás iránt haladéktalanul köteles intézkedni.

Végrehajtható okirat a fizetési kötelezést tartalmazó jogerős adóhatósági határozat, önadózás esetén az adózó bevallása (önellenőrzése), adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő szerv megkeresése. Adótartozás utáni késedelmi pótlék az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre. A végrehajtás az említett okiratok alapján akkor indítható meg, ha az adózónak adótartozása áll fenn.

Adótartozás az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó.

A végrehajtási eljárás megindítása előtt fizetési felhívás kiküldhető, de ez kötelezően nincs előírva (az önadózás rendszeréből, vagy a kézhez vett határozatból eredően ugyanis az adózónak tudnia kell, hogy mikor esedékes a fizetési kötelezettsége. Bizonylat megőrzési kötelezettsége alapján pedig a befizetéseit visszamenőlegesen is nyomon követheti. Tehát tudnia kell, ha lejárt esedékességű, végrehajtható hátraléka van).

Végrehajtási cselekmények:

 • letiltás munkabérből egyéb járandóságból
 • hatósági átutalási megbízás
 • követelés lefoglalás
 • ingó-, ingatlan végrehajtás
 • felszámolási eljárás kezdeményezése

Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban:

Az adóhatóság végrehajtás során elkövetett törvénysértő intézkedése, intézkedésének elmulasztása ellen, a tudomásra jutástól számított 8 napon belül végrehajtási kifogásnak van helye.