Adóügyintézés

Adóügyintézés

Adóügyintézés

Pénzügyi Osztály

Csunderlik Tibor osztályvezető

Elérhetőség:                Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                              2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon/Fax:                06-33-431-299

Ügyfélfogadás:            Hétfő: 1300 - 1600 óráig; 

                                      Szerda: 800 - 1200;  1300 - 1600 óráig

 

Elektronikus ügyintézés itt indítható:  

Tájékoztatók adóügyekben

        

Ügyintézők:

Faragó Károlyné ügyintéző

Telefon/Fax:                06-33-431-299/123-as mellék

Építményadó

Reklámhordozó utáni építményadó

Telekadó

Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése

 

Jerola Mihály ügyintéző 

Telefon/Fax:                06-33-431-299/145-ös mellék

Adóhatósági igazolás

Gépjárműadó

Helyi jövedéki adó (pálinkafőzés)

Idegenforgalmi adó

Talajterhelési díj

Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése

 

Tasnádi Lívia ügyintéző 

Czuczorné Micheller Kinga ügyintéző

Telefon/Fax:                06-33-431-299/151-es mellék

Helyi iparűzési adó

Adók módjára behajtandó köztartozások   

Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése

 

Kovács Enikő ügyintéző 

Telefon/Fax:                06-33-431-299/188-as mellék

Dolinszki Réka ügyintéző 

Telefon/Fax:                06-33-431-299/139-es mellék

Adó- és értékbizonyítvány

 

 
Jogszabályok: 
 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

- A helyi adókról szóló 1990. C. törvény

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

-A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

- A jövedéki adóról  szóló 2016. évi LXVIII. törvény

- Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

- A  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 

-Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény

-A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

-Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

- 8/2020. (IX.25.) sz. rendelete - egységes szerkezetben a 11/2018. (X.19.) sz. rendelettel az építményadóról

- 18/2020.(XII.10.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 33/2009. (XII.18.) sz. rendelettel a helyi iparűzési adóról

- 4/2019.(II.22.) sz. rendelete - egységes szerkezetben a 26/2005.(VII.01.) sz. rendelettel  a talajterhelési díjról

- 2/2019. (II.22.) sz. rendelete - egységes szerkezetben a 4/2015.(II.12.) sz. rendelettel a telekadóról

- 9/2015.(IV.30.) sz. rendelet az idegenforgalmi adóról