Adóügyintézés

Adóügyintézés

Adóügyintézés

Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály

Csunderlik Tibor osztályvezető

Skultéti Andrea osztályvezető-helyettes

Elérhetőség:                 Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                              2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon:                        06-33-431-299

Ügyfélfogadás:            Hétfő: 1300 - 1600 óráig; 

                                      Szerda: 800 - 1200;  1300 - 1600 óráig

 

Elektronikus ügyintézés itt indítható:  

Tájékoztatók adóügyekben

        

Ügyintézők:

Bereczki Annamária ügyintéző

Telefon:                      06-33-431-299/ 123-as mellék

Építményadó

Reklámhordozó utáni építményadó

Telekadó

Idegenforgalmi adó

Talajterhelési díj

Helyi jövedéki adó (pálinkafőzés)

Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése

 

Tasnádi Lívia ügyintéző 

Telefon:                      06-33-431-299/ 151-es mellék

Helyi iparűzési adó

Adók módjára behajtandó köztartozások   

Adóhatósági igazolás

Gépjárműadó 

Adószámlán mutatkozó túlfizetések rendezése

 

Jogszabályok: 
 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

- A helyi adókról szóló 1990. C. törvény

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

-A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

- A jövedéki adóról  szóló 2016. évi LXVIII. törvény

- Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

- A  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 

-Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény

-A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

-Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

- 21/2022. (XII.09.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 11/2018. (X.19.) sz. rendelettel az építményadóról

- 22/2022. (XII.09.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 33/2009. (XII.18.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról

- 6/2022. (IV.29.) számú rendelete a talajterhelési díjról

24/2022. (XII.09.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 4/2015. (II.12.) sz. rendelettel a telekadóról

- 23/2022. (XII.09.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 9/2015. (IV.30.) sz. rendelettel az idegenforgalmi adóról