Reklámhordozó utáni építményadó

Reklámhordozó utáni építményadó

Reklámhordozó utáni építményadó ügyintézés leírása

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Módtv.) 4. § (1.) bekezdés 1-5 pontja és (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) reklámhordozó adójával kapcsolatos rendelkezéseket. A Htv. hivatkozott rendelkezései 2020. július 15. napjától hatálytalanok. 

A Képviselő-testület a 8/2020. (IX.25.) sz. rendeletével, hatályon kívül helyezte az építményadóról szóló 3/2019. (II.22) számú rendeletének, (egységes szerkezetben a 11/2018. (X.19.) számú önkormányzati rendeletével) 2. § (3) bekezdést; 3. § (1) c) pontját és a (2) bekezdésből a "valamint reklámhordozó berendezései" szövegrészt, ezért Dorog településen a reklámhordozó utáni építményadó 2020. július 15-től megszűnt. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Reklámhordozó utáni építményadó ügyleírás