Visszatérő tanítványok

Visszatérő tanítványok

Művészeti kurzusok dorogiaknak

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00902

A kedvezményezett neve: Dorogi József Attila Művelődési Ház

A projekt címe: Visszatérő tanítványok

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020. november 30.

A projekt célja az alkotó tevékenységükben kiteljesedett személyek, mint modellszemélyiségek közösségfenntartó erejének kiaknázása. Az eseménysorozat célja a helyi, művészet iránt érdeklődő lakosság különböző művészeti ágakba bepillantást nyerhessen saját tapasztalatán keresztül. Az alkotói tevékenységekben kiteljesedett modellszemélyiségek közösségfenntartó tevekénységének támogatása.  A szakmai vezetők biztosítják az élményszerű tapasztalatszerzést, melytől azt reméljük, hogy a résztvevők megkedvelik az adott technikákat, és a későbbiekben lehetőségük és igényük legyen az önfejlesztésre, egyéni képességeik további kibontakoztatására.

A projekt célcsoportja a 14 éven felüli dorogi polgárok, akik a programban szereplő kreatív tevékenységek valamelyikében megtalálják az önfejlesztés, az alkotói közösségbe való tartozás lehetőségét.

A program művészi, emberi erőforrás, dologi erőforrás feltételei által szakterületeként minimum 8 – maximum 15 fő vonható be.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS

A Visszatérő tanítványok kurzusok alkalmával elkészült alkotásokról készített videó megtekinthető:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visszatérő tanítványok

Beszámoló a rézkarckurzusról

Kurzusvezető: Kapa Melinda

 1. október 16. és 18. között került megrendezésre a „Visszatérő tanítványok” programsorozat keretében a rézkarc kurzus a Dorogi József Attila Művelődési Házban.
  A tanfolyam feladata az volt, hogy felkeltse az érdeklődést egy régi, hagyományos grafikai eljárás iránt, a résztvevők készítsenek önálló alkotásokat, és a későbbiekben is legyen igényük hasonló művek elkészítésére.

Előkészítés
A tanfolyamot megelőző hetekben a szükséges eszközöket beszereztem, valamint összeállítottam egy előadást /PPT-t/, a rézkarc készítésének lépéseiről, történetéről, fajtáiról. A tanfolyamot megelőző 2 napban berendeztem 2 termet a Művelődési Házban /Galéria és műhely/, az egyikben zajlott az előadás, tervezés és nyomtatás, a másikban az alapozás és a fokozatmaratások. Inspirációként készítettem egy rézkarckiállítást a tulajdonomban lévő, kortárs képzőművészek grafikai anyagából, valamint a saját munkáimból.

Résztvevők
A tanfolyamra többen is jelentkeztek, de a jelenlegi Covid-helyzet miatt végül 12 fő tudott személyesen eljönni, és részt venni mindhárom napon. A jelentkezők között többen végzett rajztanárok, egykori tehetséges tanítványaim, építészmérnök, és ketten voltak, akinek nem volt semmilyen rajzi előképzettsége. 2 fő már ismerte korábbról ezt a technikát, volt gyakorlata.

Összegzés
A tanfolyam véleményem szerint nagyon sikeresnek mondható, elérte a kitűzött célját. Egyrészt születtek minőségi, művészi értéket hordozó alkotások is, másrészt olyan kis közösség alakult ki, akik „megfertőződtek” a rézkarc szeretetével, és értékelik ennek a bonyolult technikai folyamatnak a szépségeit. A sokszorosító eljáráson belül kétféle technikát is sikerült megismertetni, a hagyományos vonalkarcon kívül foglalkoztunk még az aquatintával, foltmarással, a kettőt ötvözve alakították ki néhányan a munkájukat. Annak ellenére, hogy tele van hibalehetőséggel, és véletlenszerűséggel a készítés menetének szinte minden fázisa, a résztvevők nagyon komolyan vették a munkát, odafigyeltek a legapróbb részletekre is, a tanácsokat megfogadták, és így sikerült legalább egy, néhányuknak 2 alkotást is elkészíteni. A hangulat remek volt, a többiek elmondása alapján mindenki jól érezte magát, nagyon örültek a végeredménynek, mindenkinek meg tudta valósítani a tervét. Nagyon klassz dolog volt látni az első próbanyomatok előtti izgalmat, szinte lélegzet-visszafojtva vártuk az első képeket.  Nagyon örültem, hogy ilyen tehetséges és szorgalmas emberek jelentkeztek a tanfolyamra, akiknek még ráadásul a habitusa is közel áll a munkafolyamathoz, képesek aprólékosan dolgozni.  Létrehoztunk egy csoportot is a Facebook-on, hogy a csoporton belül a későbbiekben is tudjuk tartani a kapcsolatot.

Lehetséges jövő
A továbbiakat a következőképp tudnám elképzelni. A közösség építése kétféleképp élhetne tovább:
1. hasonlóan a mostanihoz, hosszú hétvéges tanfolyamként félévente
2. nyaranta megrendezett alkotótáborként
Az előzetes beszélgetések alapján mindkettőre volna igény, a résztvevők között mindenki jelezte, hogy a továbbiakban szívesen készítenének még rézkarcokat, és ha időben meghirdetnénk, ehhez igazítanák egyéb programjaikat. Mindkettőnek van költségvonzata, természetesen a tábornak nagyobb, a szállás- és étkezési költséggel. Viszont több idő és lehetőség maradna az alkotásra, a közösségépítő erejéről nem is beszélve.
Mindkettőhöz szükséges lenne az önkormányzat további támogatása, és a hely, helyek biztosítása a művelődési ház részéről.

Dorog, 2020. 11. 15.                                                                                             Kapa Melinda
                                                                                                                                kurzusvezető

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szakmai napok

Visszatérő tanítványok – A kezdő tűzzománc kurzus szakmai értékelése

Kurzusvezető: Végh Éva

Várakozásomat felülmúlva, nagyon sikeresnek ítélem a kurzust. Úgy érzem a harmadik nap végére sikerült kialakítani, a zománcozáshoz a megfelelő gondolkodást, a felelős tervezést. Megismerték és gyakorolták  az alap munkafolyamatokat . A tanfolyam sikerességét, a megszületett munkák támasztják alá. A foglalkozás kellemes családias légkörben, jó hangulatban, vidáman zajlott

Kifejtés

 1. Az első nap a munkavédelmi szabályok, a védő öltözet, és a megfelelő viselkedési formák valamint a balesetvédelmi előírásokkal kapcsolatos információk elsajátítása volt a cél. Folytatásként, egy előadás keretében, megismertettem a résztvevőket a tűzzománc történetével. Előadásom kb. egy órás volt. Úgy érzem sikerült felkelteni a kíváncsiságukat. A vetített fotók alapján rendkívül széleskörű lehetőségeket ismerhettek meg a zománcozás technikai változatosságát illetően. Bár mindenki élvezte az előadást, láthatóan rengeteg információval szembesültek, ami túl soknak bizonyult. Tanulságul említeném, hogy legközelebb egy rövidebb előadást állítanék össze, fókuszálva a fotókra és kevesebb szakmai fogalommal ismertetném meg a hallgatókat. Magát, a tűzzománcozás történetét is rövidebbre fognám.
 2. Az előadást követően a tűzzománc konkrét tervezési fázisait ismerhették meg. Ehhez is a vetített fotókon túl egyéb módon, sablonokkal, kész tervekkel, eredeti zománcok bemutatásával is igyekeztem elősegíteni ennek sikerét. Öröm volt látni, hogy megértették a feladatot és sok ötlettel, színes tervekkel rukkoltak elő. Még nem teljesen értették a zománcozáshoz szükséges gondolkodást az úgymond hátulról előre felrakás folyamatát.
 3. A második nap már a kész tervek birtokában a komoly munkafázisokkal ismerkedhettek meg, úgy, mint a kemence működése, égetési fázisok, színkeverés lehetőségei, technikai megoldások stb. A korábban nem teljesen világos gondolkodási forma egy tisztult. Érdekes felfedezésekkel gazdagodott. Jelentős előrelépés volt a folyamatok megértése, gyakorlása.
 4. Az utolsó nap a teljes siker megélése volt. Rendkívül jó hangulatban egymást is segítve igazi közösséggé sikerült összekovácsolódni. A munkadarabok felületének növelése, a készség elsajátítása, jártasság szerzése a feladatok megoldása közben, mind hozzá járultak a sikeres munkák megalkotásához. Elégedett vagyok, mindenki teljesítményével, szemmel láthatóan élvezték a munkát, köszönhetően annak is, hogy mindezek elérésében jelentős szerepe volt az előkészítésnek, a háttérmunkának is mindenki részéről, aki a projektben dolgozott.

Végezetül a tapasztaltak alapján szívesen folytatom a tűzzománc kurzust, akár hasonlóan a Művelődési Ház keretei között, támogatását élvezve, vagy tanfolyam keretében. A lehetőségeket tekintve negyed évenként, vagy félévenként, igény szerint, vagy nyári tábor formájában. A feltételek adottak: az érdeklődés nagy, gondolom az érdeklődők köre idővel bővülne, többen jelezték, hogy anyagilag is hajlandóak áldozni a tevékenységre. Mindezz megbeszélés kérdése. Számomra, nagy lehetőség az eddig megszerzett tudást átadni, egy lelkes fiatal generációt felnevelni, a tűzzománcozás útján.

Végh Éva

kurzusvezető

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visszatérő tanítványok

Díszüvegezés kurzus

Szakmai projekt összefoglaló

Kurzus vezető: Simon Kata

 

 1. Nap

 

Feladat:

A kurzus első napját vetítéssel indítottuk, mely a díszüvegezés alapjairól, az üveg történetéről, üveggyártás fajtáiról, a díszüvegezés lehetőségeiről szólt.

A legfontosabb üvegtípusok, díszüveges technikák minta üvegek segítségével is szemléltetve lettek.

Majd balesetvédelmi oktatás következett.

Mindezek után, a tanultakat felhasználva megterveztük a következő napokban elkészítendő díszüvegeket, mindenki elkészítette a vágósablonját.

Belekóstoltunk az üvegvágás műveletébe.

 

Szakmai vélemény:

Az első nap minden kurzuson különösen fontos, mivel ekkor alakul ki az első benyomásuk a résztvevőknek. Ezért fontos, hogy az elméleti tudást kellően érdekesen adjuk át, az első feladatok pedig már sikerélményt is nyújtsanak számukra.

Az elméleti anyag átadása alatt lehetőségünk van arra, hogy megismerjenek engem, mint oktatót. A feladatokat igyekeztem úgy összeállítani, hogy azok segítsenek az első sikerélmény megtapasztalásához.

Úgy érzem, hogy mindez sikerült, mert a következő napon nagy lelkesedéssel érkeztek a résztvevők a kurzusra.

 

 1. Nap

 

Feladat:

A kurzus második napját színterv készítésével kezdtük majd ez alapján üvegeket válogattunk az elkészítendő munkához.

Ezután megismertettem az alapvető üveg megmunkálási szerszámokkal, technikákkal a résztvevőket. Majd mindezeket próbaüvegeken gyakoroltuk (üvegvágás, üvegtörés, csiszolás). Mikor kellőképpen kialakult az alapkészségük, nekiláttunk a saját munkadarabok kivágásának, a már elkészített tervek alapján. A nap végére mindenki kivágta és becsiszolta a díszüvegét.

 

Szakmai vélemény:

Mivel ez volt a kurzus leghosszabb napja, így minden résztvevő eljutott az alkotásában a megfelelő munkafázishoz. Szoros időbeosztással dolgoztunk. A nap nagy részét mindenki a saját, egyéni munkájának végzésével töltötte. Az elméleti tudás átadása emiatt munka közben, személyre szabottan zajlott, így az alkotások születése közben, folyamatos oktatói segítséget kaptak a munkájukhoz. Ennek köszönhetően úgy érzem, magas színvonalú alkotások voltak születőben.

 

 1. Nap

 

Feladat:

A kurzus utolsó napját a fóliázás, forrasztás elméleti ismertetésével kezdtük, majd ezeket gyakoroltuk próbadarabokon. Miután megfelelően kialakult az alapkészségük, elkezdtük a már kivágott, becsiszolt munka darabjait fóliázni, majd forrasztani. Az elkészült alkotásokat mindenki felpucolta, a megfelelően átadott instrukcióim alapján.

A nap zárásaként az elkészült munkákat közösen értékeltük és ennek segítségével átbeszéltük a megszerzett tapasztalatokat.

 

Szakmai vélemény:

A kurzus utolsó napján két fontos szempont szerint haladtunk.

Az egyik, hogy a megkezdett alkotásokat kellően magas színvonalon be legyen fejezve, úgy, hogy azzal az alkotó is elégedett legyen.

A másik fontos, hogy egyénenként és csoportosan is olyan összegzést kapjanak a munkájukról, hogy azt a későbbiekben is hasznosítani tudják.

Ezt az összegzést egy közös beszélgetéssel zártam, ahol a részvevők el tudták mondani, mit adott nekik ez a három nap, hogy érezték magukat. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, többek, saját visszajelzésük alapján, önmaguk képességeivel kapcsolatban megerősödve távoztak és várják a kurzus folytatását.

 

Összegzés:

Mivel a résztvevők többsége jelezte, hogy szeretné, ha a kurzus folytatódna és számomra is izgalmas szakmai napok voltak,ezért támogatom a szakmai napok folytatását.

 Lehetséges kurzusok:

Három napos tematikus kurzusok

Rendszeresen megrendezett, egymásra felépülő szakkör formájában.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visszatérő tanítványok

ANIMÁCIÓS KURZUS

Szakmai projekt összefoglaló

Kurzus vezető: Szabó-Nyulász Melinda

 

1.NAP

Feladat:

A kurzus első napján vetítéssel egybekötött rövid elméleti órával indítottuk a napot, mely az animációs filmkészítés alapjairól, különböző animációs technikákról és filmes érdekességekről szólt.

Ez után szöveges és rajzos dramaturgiai játékok formájában szereztünk tapasztalatot a történet írás lépéseiről, és legfontosabb szempontjairól.

Minedezek után a tanult szempontokat felhasználva, mindenki megírta első saját meséjét.

 

Szakmai vélemény:

Az első nap minden kurzuson különösen fontos, mivel ez az első benyomásuk a résztvevőknek. Éppen emiatt el kell találni az arányt, hogy kellően érdekesek legyenek a feladatok, ugyanakkor az már minimális sikerélményt is nyújtson a számukra. Az elméleti anyag átadás alatt lehetőségük van arra, hogy megismerjenek engem is mint oktatót, a közös feladatok (pl dramaturgiai játékok) az együttműködés kialakításában segítenek, a egyéni feladatok pedig az első sikerélmény megtapasztalásához segítenek hozzá.

Úgy érzem, mindezen arányokat sikerült megtalálni, így a következő napon nagy lelkesedéssel érkeztek résztvevők a kurzusra.

 

 1. NAP

Feladat:

A kurzus másnapját ismét vetítéssel egybekötött rövid elmélettel indítottuk, mely a forgatókönyv írás és tervezés folyamatát, valamint a figura és látványtervezés lépéseit mutatja be. A munkát mindenki a saját történetének kidolgozásával folytatta, így ezen a napon megszülettek a figuratervek, és látványtervek, és képes forgatókönyv részletek.

A nap zárásaként egyedi technikával készített animációs filmet néztünk.

 

Szakmai vélemény:

Mivel ez volt a leghosszabb nap, és az alkotások nagy százaléka is ezen a napon született meg, szoros, időbeosztással dolgoztunk. A nap nagy részét mindenki a saját egyéni munkájának kidolgozásával töltötte. Az elméleti tudás átadása emiatt nagyrészt munka közben zajlott, személyre szabottan, így az alkotások születése közben, folyamatos oktatói segítséget is kaptak a munkájukhoz. Ennek köszönhetően úgy érzem rendkívül magas színvonalú alkotások születtek.

 

 1. NAP

Feladat:

A kurzus harmadik napján véglegesítettük a filmterveket, valamint kidolgoztunk egy-egy kiválasztott látványtervet tetszőlegesen választott grafikai, illetve festett technikával.

A nap, és a kurzus zárásaként ismét egy animációs rövidfilmet néztünk, majd személyre szabottan és csoportosan is összegeztük a három nap alatt szerzett tapasztalatokat.

 

Szakmai vélemény:

A kurzus záró napján két fontos szempont mentén haladtunk:

Egyrészt az elkezdett munkákat kellően magas színvonalon be kellett fejezzük, mégpedig úgy, hogy azzal maga az alkotó is elégedett legyen.

Másrészt fontos, hogy egyénenként és csoportos összegzésként is olyan szakmai értékelést kapjanak a munkájukról és a kurzuson való részvétel színvonaláról, hogy azt a későbbiekben hasznosítani tudják. Én ezt az összegzést egy közös beszélgetéssel zártam, ahol a résztvevők is el tudták mondani, hogy érezték magukat, mit adott nekik a három nap. Összességében nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és külön öröm volt számomra, hogy többek visszajelzése alapján önmaguk képességeivel kapcsolatban megerősödve távoztak, várva a kurzus folytatását.

 

 

Összegzés:

Mivel a résztvevőktől is több visszajelzés érkezett arról, hogy szeretnék ha a kurzus folytatódna, és számomra is izgalmas szakmai napok voltak, ezért szívesen támogatnám a szakmai napok folytatását.

 

Lehetséges kurzusok:

- 3 napos tematikus kurzusok, egy-egy szakmai érdekesség elsajátítása köré építve.

(pl: forgatókönyv tervezés, animációs technikák megismerése, kipróbálása)

 

- rendszeres, pl. hetente egy alkalommal megrendezett, de egymásra épülő szakkör formájában, ahol hosszabb idő alatt mélyebb technikai tudás sajátítható el.