Kisgyermeknevelői állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében
Közügy
2021. nov. 17.

Kisgyermeknevelői állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében

A bölcsőde álláspályázatot hirdet

A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. (2)d bekezdése alapján keres

1 fő szakképzett kisgyermeknevelőt.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2022.07.12.-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az 1997. évi XXXI. törvény, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (és módosításai), valamint a Módszertani Útmutató rendelkezéseinek megfelelően, a 3 éven aluli gyermekek nevelése-gondozása. Adaptáció segítése, együttműködés a családokkal, a gyermekek igényeihez igazodó egyéni ellátás biztosítása. A harmonikus testi, lelki, szociális fejlődés segítése. Egyéni dokumentáció vezetése.

Jogállás, illetmény, juttatás: közalkalmazotti jogviszonyban, bérezés a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv rendelkezései szerint. Munkaruha juttatás 6/2016. (III.24.) EMMI rend. szerint.

Az állás betöltésének feltételei:

 • megfelelő szakképesítés (csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy, felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens vagy, bölcsődei szakgondozó (OKJ) vagy, csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) vagy, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat, mely szerint „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ - ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

 • benyújtás határideje: 2021. november 30.
 • személyesen az intézményben munkanapokon 8 és 14 óra között
 • postai úton a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde címére (2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.)
 • elektronikus úton a dorogibolcsode@dorog.hu e-mail címre

 

A pályázat elbírálásának módja: előre egyeztetett időpontban történő személyes elbeszélgetés alapján. Az elbírálás során előnyt jelent legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 07.

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: legkorábban 2021. december 15.