100 ÉV: HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
Közügy
2021. nov. 29.

100 ÉV: HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Egy évszázada alapították a gyülekezetet

A Dorogvidéki Református Egyházközség december 5-én ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A centenáriumra ünnepi hálaadó istentisztelettel készülnek Dorogon.  

Az esztergomi érsekség területén, a nagy katolikus tömbben lassan honosodtak meg a reformátusok.   Dorogra az első világháború után kerültek nagyobb számban. A későbbiekben érkezett nagyobb számú reformátusság a második világháború alatt és után. Az utolsó nagyobb hullám a rendszerváltozás idején érkezett Erdélyből.

1921.december 26-án 100 lélek megalakította a Dorogvidéki Protestáns Fiókegyházat, melyet az esztergomi anyaegyházhoz csatoltak. Havonta egy vasárnap volt istentisztelet, s hetente egy alkalommal hittanóra 40 gyermek részére. Dorog után Tokodaltárón is megalakult a fiókegyház. Szükségessé vált egy templom építése. Az alapkőletételre 1935.szeptember 22-én került sor. A templomot „szép magyar stílusban” Puskás Károly budapesti okleveles építészmérnök tervezte és 1936. február 19.-re készült el.   1939. január 1-től a tokodaltárói  reformátusság is Doroghoz tartozik.  Az önállósodást betetézi az önálló lelkész léte Nt. Zsoldos Gyula személyében, aki 1940-től segédlelkész,  1941. február 16-tól  pedig haláláig, 1981-ig a gyülekezet lelkésze, közben pedig a Tatai Egyházmegye esperese is egy ideig. 1945.december 22-én Erdélyből Nt. Czirják Károly lelkész érkezett, aki a Tokodaltárói gyülekezetrész gondozását vállalta át. Közben érkeztek reformátusok Erdélyből, az Alföldről az iparvidékre.1981-ben meghal Zsoldos Gyula lelkipásztor, akinek lakása tanácsi bérlakássá vált, tehát nincs parókia, a tokodaltárói gyülekezetrész lelkésze, Czirják Károly nyugdíjas. A kérdés: hogyan tovább? A püspököt felkereső küldöttség azt a választ kapja: deszkázzák be a templom ajtót!

Aztán 5 év átmenet után lett parókia, lelkész, újra megszerveződtek a gyülekezetrészek, alkalmak. Külsőleg és belsőleg nem csak karban tartották az épületeket, de 2018-ra megépült a templomkertben a Gyülekezeti Ház, a közösség erejével épül-szépül a templom és környezete.

 

meghívó_belül.jpg
57 KB