KEDVEZMÉNNYEL ELSZÁMOLHATÓ FÖLDGÁZ TÁJÉKOZTATÁS
Közügy
2022. szept. 12.

KEDVEZMÉNNYEL ELSZÁMOLHATÓ FÖLDGÁZ TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT LAKOSOK!

  1. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési
    egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe
    kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet
képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra
használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött
szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából
gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások
száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni,
hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés
céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Jogszabály:

259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet

345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban (2510 Dorog, Bécsi u. 79-81.) (Hétfő 13:00-16:00 óra; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra), elektronikusan: emberieroforras@dorog.hu; vagy ügyfélkapun keresztül e-papír formájában.

Dorog, 2022. szeptember 12.

Dorog Város Jegyzője

Kérelem_hatósági bizonyítvány.docx
26 KB