Testületi ülés 2022. 03. 18.

Testületi ülés 2022. 03. 18.

Testületi ülés 2022. 03. 18.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztés

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2. Dorog Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2021. (II.09.) számú rendelet módosítása 2-3 melléklet4. melléklet; 5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet10. melléklet11.1-11.2 melléklet

3. Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2022” pályázat meghirdetése

4. A Kommunál Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése a. mellékletb. mellékletc. mellékletd. melléklete. mellékletf. melléklet

5. Közbeszerzési Munkabizottság tagjának megválasztása

6. Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

7. A dorogi óvodák 2022/2023. nevelési évre való beiratkozás időpontjáról

8. Tábita Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolójának elfogadása a. melléklet

9. Tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt. 2022. évi erdőgazdálkodási tevékenységéről a. melléklet

10. A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskola és Petőfi Sándor Tagiskola SNI tanulólétszámának növelése a. mellékletb. melléklet

11. Ukrajnai háborús menekülteket ellátó szervezetek támogatása