Testületi ülés 2020. 07. 10.

Testületi ülés 2020. 07. 10.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2020.07.10.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések, mellékletek

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 

2.) Dorog Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete 2-3 melléklet, 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 6.1 melléklet, 7-8 melléklet; 9.1-9.2 melléklet; 10.1 melléklet; 10.2 melléklet; 10.3 melléklet; 11.1 melléklet; 12.1 melléklet, 13. melléklet; 14. melléklet; 15. melléklet; 16. melléklet  Teljességi nyilatkozatok: Kvj; Bölcsőde1; Bölcsőde2; Gondozási Központ; Kincstár; Könyvtár; Művelődési Ház; Önkormányzat; Petőfi Óvoda; Polgármesteri Hivatal; Sportintézmények; Zrínyi Óvoda; Teljességi nyilatkozat 

3.) Dorog Város Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) számú rendelet módosítása  2-3 melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 7-8 melléklet; 9.1-9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 10. melléklet; 11.2 melléklet; 12. melléklet   

4.) Dorog Város Önkormányzatának a 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól 

5.) Dorog Város Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás folyamatának elindítása a dorogi bekötőút és annak 10. sz. főúttal alkotott csomópontjának megvalósítása érdekében 

6.) Dorogi József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása a) melléklet; b) melléklet 

7.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum alapító okiratának módosítása a) melléklet; b) melléklet  

8.) Dorog, belterület 969/2 hrsz. ingatlan megvásárlása  

9.) Dorog, belterület 1515. hrsz.-ú ingatlan "Fortuna" megvásárlása  

10.) Dorog DIP I. ivóvíz ellátó nyomóvezeték szakaszaira beszerzendő vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez szükséges műszaki dokumentáció összállítására a) melléklet  

11.)  Dorogi Települési Értékhatár Bizottság új tagjainak megválasztása 

12.) Dorog Város Egyesített Kulturális Intézmény főigazgatói pályázat kiírása  a) melléklet 

13.) Művelődési Ház névadó pályázata  

14.) Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről  

15.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről  

16.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott- települési támogatás, köztemetés - döntések 2019. évi teljesítéséről